Genomsnittlig CPA: Definition

Det genomsnittliga belopp som du debiteras för en konvertering från din annons. Den genomsnittliga kostnaden per åtgärd (CPA) beräknas genom att den totala kostnaden för konverteringar delas med det totala antalet konverteringar. 

  • Om din annons till exempel får två konverteringar och en kostar 20 kr och en kostar 40 kr är genomsnittlig CPA för dessa konverteringar 30 kr.
  • Genomsnittlig CPA är baserad på din faktiska CPA (det faktiska belopp som du debiteras för en konvertering från din annons), vilket kan skilja sig från mål-CPA (det belopp du har angett som önskad genomsnittlig CPA om du använder budgivning med mål-CPA).
  • Använd resultatmål för att ange ett genomsnittligt CPA-mål för alla kampanjer i en kampanjgrupp.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt