Negativ bred matchning: Definition

En sökordsinställning som innebär att du kan utesluta din annons vid sökningar där varje ord i sökordet, oavsett inbördes ordning, förekommer i sökningen. Annonsen kan fortfarande visas vid sökningar där vissa av orden förekommer.

Läs mer

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?