Kampanjutkast: Definition

Med ett kampanjutkast kan du förbereda flera ändringar i en kampanj i sök- eller Display-nätverket utan att det påverkar kampanjresultatet. Utkastet innehåller samma inställningar som kampanjen.

  • Du kan göra ändringar i utkastet precis som i en vanlig kampanj.
  • När du är klar med utkastet, kan du använda det på originalkampanjen eller skapa ett experiment utifrån utkastet och jämföra resultatet av ändringarna med originalkampanjen.

Skapa ett kampanjutkast
Om kampanjutkast och experiment

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt