Mobilenhets-id: Definition

Ett mobilenhets-id är en unik kundidentifierare som används för att särskilja en mobilenhet.

Det kan vara en IDFA (Identifier for Advertisers) eller ett Android-annons-id.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt