Organiska sökresultat

Kostnadsfria uppgifter i Google Sök som visas därför att de är relevanta för en persons söktermer.

  • Icke-organiska sökresultat är betalda annonser.
  • Annonserna ovanför organiska sökresultat innehåller en ”Annons”-ruta.
  • Annonserna till höger om organiska sökresultat visas med en ”Annonser”-ruta överst.
  • Genom att analysera de organiska sökresultaten kan du ofta hitta nya sökord till dina Google Ads-kampanjer.
 

organic search results

 

Mer om hur du mäter betalda och organiska sökresultat

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?