Spårningsmall: Definition

Spårningsmallen är där du placerar spårningsinformation. Du kan använda webbadressparametrar för att anpassa den slutliga webbadressen. När en användare klickar på en annons används informationen för att skapa målsidesadressen.

  • En spårningsmall på annonsgrupps-, kampanj-, eller kontonivå gäller alla annonser i motsvarande annonsgrupp, kampanj eller konto.
  • Om du definierar flera spårningsmallar på olika nivåer används den mest specifika mallen.
  • Spårningsmallen för sökord är den mest specifika följt av spårningsmallarna för annonser, annonsgrupper, kampanjer och, till sist, konton.
  • Du kan se vilken spårningsmall som används i kolumnen Spåra mallkälla.
  • Med parallell spårning kan användningen av HTTP i det här fältet störa dina klickmätnings-/omdirigeringssystem: 
    • Vi kan inte styra de efterföljande omdirigeringarna, men HTTPS används alltid för det första spårningsanropet i Google Ads, även om det inte har angetts.
    • Alla efterföljande omdirigeringsadresser måste vara i HTTPS-format. Omdirigeringen måste ske på servern.

Relaterade länkar

Om spårning i Google Ads

Ställa in spårning med ValueTrack-parametrar

Skapa anpassade parametrar för avancerad spårning

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?