Massredigeringar: definition

Ett sätt att redigera flera objekt i ditt konto på en och samma gång. Med massredigering kan du spara tid eftersom du uppdaterar flera objekt i en eller flera kampanjer samtidigt.

Google Ads innehåller flera verktyg och funktioner för massredigering. Vilka redigeringsalternativ som är tillgängliga beror på vilket verktyg eller vilken funktion du använder.

Vanligtvis kan du göra massredigeringar i ditt konto med

  • Google Ads: Markera flera objekt i Google Ads och redigera dem alla på en gång. Läs om hur du gör ändringar med massredigeringar.
  • Massuppladdningar: Ladda ned ett kalkylark med information om dina sökord, annonser, annonsgrupper, kampanjer, produktgrupper eller faktureringsinformation. Du kan göra ändringar offline och sedan ladda upp kalkylarket så att ändringarna införs i ditt Google Ads-konto. Läs om hur du gör ändringar med massuppladdningar.
  • Google Ads Editor: Med det här kostnadsfria programmet kan du hantera ditt Google Ads-konto offline. Till exempel kan du enkelt göra massredigeringar i dina kampanjer, annonsgrupper och sökord och ladda upp ändringarna till Google Ads. Läs mer om Google Ads Editor.
  • Google Ads-API: Med hjälp av Google Ads-API:et (programutvecklingsgränssnittet) kan utvecklare skapa program som samverkar direkt med Google Ads-servern. Med sådana program kan annonsörer och tredje part hantera stora eller komplexa Google Ads-konton mer effektivt och kreativt och interagera med extern data.
  • Google Ads-skript: Med skript kan du göra automatiska ändringar i ditt Google Ads-konto. Med hjälp av JavaScript-kod kan du ändra bud, pausa annonsgrupper och lägga till sökord direkt via skrivna skript, i stället för manuellt i Google Ads-kontot. Läs mer om skript med Google Ads-automatisering på ett enkelt sätt.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?