Produktdata: Definition

Information om dina produkter som du skickar in till Google Merchant Center. Produktdata används för att visa dynamiska annonser och Shopping-annonser i en Google Ads-kampanj.

  • Om du vill skicka produktdata till oss, måste du skapa ett flöde för produktinformationen i ett Google Merchant Center-konto. Koppla sedan Merchant Center-kontot till Google Ads.
  • I produktinformationen beskriver du produkten med hjälp av attribut för till exempel skick och tillgänglighet, och anger hur du säljer den. För att det ska bli enklare för potentiella kunder att hitta dina produkter, är det viktigt att du ger en korrekt beskrivning av produkten med hjälp av tillgängliga attribut.
  • Utöver standardpolicyerna för annonser finns ett antal Google Shopping-policyer som anger hur samtliga attribut ska användas och hur ofta du måste uppdatera produktinformationen. Läs igenom policyerna noga och se till att du förstår kraven som ställs.

Skicka in produktdata
Skapa en Shopping-kampanj

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?