Undergår granskning: definition

Den här statusen ges till annonser som granskas för att se till att de är säkra, lämpliga och att de följer annonseringspolicyerna.

Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, även om vissa komplicerade granskningar kan ta längre tid. Om annonsen undergår granskning längre än en arbetsdag kan du kontakta oss.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?