D-U-N-S-nummer

Data Universal Numbering System är ett niosiffrigt nummer som identifierar företag över hela världen.

  • Om du ansöker om månadsvis fakturering frågar vi efter ditt D-U-N-S-nummer. Det är inget krav, men det underlättar för vårt fakturerings- och betalningsteam när de ska bedöma din ansökan.
  • D-U-N-S är ett globalt erkänt system som tagits fram av Dun & Bradstreet (D&B) och som tilldelar företag ett unikt identifieringsnummer.
  • Du kan se det här numret, eller ansöka om ett utan kostnad, via D&B:s webbplats på www.dnb.com.

Om månadsvis fakturering

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?