Integrerade annonser: definition

Integrerade annonser följer formatet eller tonen på webbplatsen de visas på. Syftet är att ge användaren en sömlös upplevelse.

Responsiva annonser kan visas i bild- eller textformat. De följer automatiskt egenskaperna på utgivarens webbplats, utan att annonsören behöver vidta några ytterligare åtgärder.

Om responsiva annonser
Skapa en responsiv annons för Display-nätverket

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt