Kampanjgrupp: Definition

En uppsättning kampanjer med ett gemensamt nyckeltal. Med hjälp av kampanjgrupper kan du bevaka resultatet av flera kampanjer med liknande mål.

  • Ange resultatmål för att fastställa numeriska mål som är gemensamma för alla kampanjer i en kampanjgrupp. 
  • Bevaka resultaten för en kampanjgrupp för att se om du är på väg att nå dina resultatmål. Om inte, kan du överväga att justera dina kampanjinställningar.
  • Du kan skapa kampanjgrupper med en valfri kombination av sök-, Shopping-, Display- och videokampanjer. 
  • Du kan bara lägga till en kampanj i en kampanjgrupp i taget. Den kan inte tillhöra flera kampanjgrupper.
  • Kampanjgrupper är valfria, en kampanj måste inte tillhöra en kampanjgrupp.  
  • En kampanj med en delad budget kan inte läggas till i en kampanjgrupp. 
  • Om du tar bort en kampanj från en kampanjgrupp tar du även bort kampanjens resultatdata från kampanjgruppen.
  • Skapa, visa och redigera kampanjgrupper genom att klicka på kampanjgrupper i den vänstra navigeringspanelen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt