Faktisk kostnad per klick (CPC): Definition

Din faktiska kostnad per klick (faktisk CPC) är det slutgiltiga belopp du betalar för ett klick. Ofta betalar du mindre – ibland betydligt mindre – än din högsta kostnad per klick (högsta CPC), vilket är det mesta du vanligtvis debiteras för ett klick.

Faktisk CPC är ofta lägre än högsta CPC eftersom du i Google Ads-auktionen endast betalar minimibeloppet som krävs för att klara gränsvärdena för annonsrankning och få bättre annonsrankning än konkurrenten som kommer direkt efter dig (om det finns någon). Och om det inte kommer några konkurrenter direkt efter dig (till exempel om inga andra har klarat gränsvärdena för annonsrankning) betalar du bara det reserverade priset. (Se gränsvärden för annonsrankning för mer information.) Tänk på att faktisk CPC kan överskrida högsta CPC om du till exempel har aktiverat Förbättrad CPC eller om du har ställt in en budjustering.

Så fungerar det

Vi kombinerar annonskvalitet vid auktionstillfället (inklusive förväntad klickfrekvens, annonsrelevans och upplevelsen av målsidan), det högsta CPC-budet, gränsvärdena för annonsrankning, sökningens sammanhang och den förväntade effekten av tillägg och andra annonsformat när vi bedömer annonsrankningen. När vi uppskattar den förväntade effekten av tillägg och annonsformat räknar vi med faktorer som relevans, den förväntade klickfrekvensen och prominensen hos tillägg och format på sökresultatsidan. Annonsörens annonsrankning används sedan för att avgöra var annonsen visas och vilka typer av tillägg och andra annonsformat som visas tillsammans med annonsen (eller om annonsen eller annonsformatet visas alls).

För annonser i söknätverket är gränsvärdena för annonsrankning (och resulterande faktisk CPC) vanligen högre för annonser ovanför sökresultaten för att bibehålla en upplevelse av hög kvalitet och för att se till att faktisk CPC återspeglar värdet hos annonsens framträdande placering. Resultatet är att din faktiska CPC för annonser som visas ovanför sökresultaten ofta är högre än din faktiska CPC för annonser som visas nedanför sökresultaten, även om inga andra annonsörer visas direkt nedanför din annons. Du kanske betalar mer per klick, men annonser högst upp på sidan får vanligtvis högre klickfrekvens och kan ge dig möjlighet att visa vissa annonstillägg och andra funktioner som bara är tillgängliga för den översta annonsplatsen. Som alltid behöver du aldrig betala mer än ditt högsta CPC-bud (om du inte använder verktyg för automatisk budgivning).

Exempel

  • Anta att fem annonsörer konkurrerar om högst fyra annonspositioner ovanför sökresultaten på Googles sökresultatsida. Anta att annonsörernas respektive annonsrankning är 80, 50, 30, 10 och 5.
  • Om lägsta annonsrankning som krävs för att annonsen ska visas ovanför sökresultatet är 40 är det bara de två första annonsörerna (med annonsrankning på 80 respektive 50) som överskrider gränsen och visas ovanför sökresultaten. Annonsören med annonsrankningen 80 betalar bara så mycket som krävs (avrundat till närmsta fakturerbar enhet, 0,01 USD eller motsvarande i lokal valuta) för att vinna över den annonsör som har annonsrankningen 50. Eftersom det inte finns någon annan kvalificerad konkurrent betalar annonsören med annonsrankningen 50 bara så mycket som krävs för att vinna över den lägsta annonsrankningen 40.
  • Om den lägsta annonsrankningen som krävs för att visas nedanför sökresultatet är 8 visas två av de tre återstående annonsörerna (med annonsrankning 30 och 10) nedanför sökresultaten. Den annonsör som har annonsrakningen 30 visas i första position nedanför sökresultaten och betalar bara så mycket som krävs för att vinna över annonsören med annonsrakningen 10. Annonsören med annonsrankningen 10 visas under denna annonsör och betalar det som krävs för att vinna över annonsrankningen 8. Annonsören med annonsrankningen 5 uppfyllde inte kravet på lägsta annonsrankning och visas därmed inte alls.

För vissa annonser i Display-nätverket skiljer sig det faktiska CPC-budet från beskrivningen ovan. Läs mer om annonsauktioner i Display-nätverket.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt