Faktisk kostnad per klick (CPC): Definition

Din faktiska kostnad per klick (faktisk CPC) är det slutgiltiga belopp du betalar för ett klick. Ofta betalar du mindre – ibland betydligt mindre – än ditt högsta CPC-bud, dvs. det högsta belopp du har angett att du vill betala för ett klick.

Den faktiska kostnaden per klick är ofta lägre än högsta CPC, eftersom du i Google Ads-auktionen bara betalar precis vad som krävs för att komma över gränsvärdena för annonsrankning och slå annonsrankningen för den konkurrent som kommer närmast efter. Och om det inte kommer några konkurrenter direkt efter dig (till exempel om inga andra har kommit över gränsvärdena för annonsrankning) betalar du bara det reservationspriset. (Se gränsvärden för annonsrankning om du vill veta mer.) Tänk på att din faktiska CPC kan överskrida ditt högsta CPC om du t.ex. har aktiverat Förbättrad CPC eller har angett en budjustering.

Så fungerar det

Vi kombinerar annonskvalitet vid auktionstillfället (inklusive förväntad klickfrekvens, annonsrelevans och upplevelse av målsidan), det högsta CPC-budet, gränsvärden för annonsrankning, konkurrenstrycket under auktion, sammanhanget i vilket personen söker och den förväntade effekten av tillägg och andra annonsformat för att avgöra annonsrankningen. När vi uppskattar den förväntade effekten av tillägg och annonsformat räknar vi med faktorer som relevans, den förväntade klickfrekvensen och prominensen hos tillägg och format på sökresultatsidan. Annonsörens annonsrankning används sedan för att avgöra var annonsen visas och vilka typer av tillägg och andra annonsformat som visas tillsammans med annonsen (eller om annonsen eller annonsformatet visas alls).

För annonser i söknätverket är gränsvärdena för annonsrankning (och resulterande faktisk CPC) vanligen högre för annonser ovanför sökresultaten för att bibehålla en upplevelse av hög kvalitet och för att se till att faktisk CPC återspeglar värdet hos annonsens framträdande placering. Resultatet är att din faktiska CPC för annonser som visas ovanför sökresultaten ofta är högre än din faktiska CPC för annonser som visas nedanför sökresultaten, även om inga andra annonsörer visas direkt nedanför din annons. Du kanske betalar mer per klick, men annonser högst upp på sidan får vanligtvis högre klickfrekvens och kan ge dig möjlighet att visa vissa annonstillägg och andra funktioner som bara är tillgängliga på den översta annonsplatsen. Som vanligt debiteras du aldrig mer än ditt högsta CPC-bud (om du inte använder automatiska budgivningsverktyg).

Observera även att konkurrenstrycket under annonsauktionen kan påverka den faktiska kostnaden per klick. Om två annonser som konkurrerar om samma position har likartad annonsrankning har de likartade möjligheter att vinna den positionen. Men när avståndet i annonsrankning mellan två annonsörers annonser ökar kommer den högre rankade annonsen ha större chans att vinna, men kan även betala en högre kostnad per klick för den ökade vissheten att vinna. Samma prisdynamik gäller varje annonsposition på sökresultatsidan. Därför påverkas den faktiska kostnaden per klick inte bara av konkurrenten direkt under dig utan även av konkurrenterna ännu längre ned. 

Exempel

Här är ett förenklat exempel på hur annonsrankning och faktisk CPC fungerar. Den tar inte hänsyn till alla annonsranknings- och prisfaktorer som diskuteras ovan. Syftet är i stället att ge en översikt över våra algoritmer:

Anta att fem annonsörer konkurrerar om högst fyra annonspositioner ovanför sökresultaten på Googles sökresultatsida. Anta att annonsörernas respektive annonsrankning är 80, 50, 30, 10 och 5.

Om lägsta annonsrankning som krävs för att annonsen ska visas ovanför sökresultatet är 40 är det bara de två första annonsörerna (med annonsrankning på 80 respektive 50) som överskrider gränsen och visas ovanför sökresultaten. Annonsören med annonsrankningen 80 betalar bara så mycket som krävs (avrundat till närmsta fakturerbar enhet, 0,01 USD eller motsvarande i lokal valuta) för att vinna över den annonsör som har annonsrankningen 50. Eftersom det inte finns någon annan kvalificerad konkurrent betalar annonsören med annonsrankningen 50 bara så mycket som krävs för att vinna över den lägsta annonsrankningen 40.

Om den lägsta annonsrankningen som krävs för att visas nedanför sökresultatet är 8 visas två av de tre återstående annonsörerna (med annonsrankning 30 och 10) nedanför sökresultaten. Den annonsör som har annonsrakningen 30 visas i första position nedanför sökresultaten och betalar bara så mycket som krävs för att vinna över annonsören med annonsrakningen 10. Annonsören med annonsrankningen 10 visas under denna annonsör och betalar det som krävs för att vinna över annonsrankningen 8. Annonsören med annonsrankningen 5 uppfyllde inte kravet på lägsta annonsrankning och visas därmed inte alls.

För vissa annonser i Display-nätverket skiljer sig det faktiska CPC-budet från beskrivningen ovan. Läs mer om annonsauktioner i Display-nätverket.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny