Konverteringsfrekvens: Definition

Genomsnittligt antal konverteringar per annonsinteraktion. Visas i procent.

  • Konverteringsfrekvensen beräknas genom att helt enkelt ta antalet konverteringar och dividera det med antalet totala annonsinteraktioner som kan spåras till en konvertering under samma tidsperiod. Om du till exempel får 50 konverteringar från 1 000 interaktioner är din konverteringsfrekvens 5 %, eftersom 50 ÷ 1 000 = 5 %.
  • Om du spårar mer än en konverteringsåtgärd eller väljer att spåra Alla konverteringar kan din konverteringsfrekvens vara över 100 %. Då kan nämligen mer än en konvertering registreras för varje klick.
  • Använd Konverteringsspårning i kontot för att mäta dina konverteringsfrekvenser och utgå sedan från dem när du fattar annonseringsbeslut.

Om konverteringsspårning

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny