Låg sökvolym

Den här statusen visas vid sökord som har liten eller ingen sökhistorik på Google. Sökordet är inaktivt tills söktrafiken ökar. Då kan sökordet leda till att dina annonser visas.

  • Sökord som markeras som Låg sökvolym ger mycket låg söktrafik på Googles webbplatser, vilket tyder på att de inte är relevanta för de flesta kunders sökningar. Därför inaktiverar Google tillfälligt dessa sökord så att de inte genererar någon visning av dina annonser.
  • Om antalet sökningar med sökorden ökar aktiveras de på nytt och gör att dina annonser kan visas igen, även om ökningen är liten. Vårt system kontrollerar och uppdaterar statusen regelbundet.
  • Sökordet kanske är för specifikt eller otydligt eller innehåller avsevärda felstavningar. Om sådana sökord hålls utanför annonsauktionen kan Google Ads visa annonser mer effektivt och minska sökordsvolymen i vårt system. Innan vårt system utesluter ett sökord från auktionen utvärderas antalet sökningar på sökordet i hela världen under de senaste tolv månaderna.
  • När du har ett sökord med låg sökvolym är följande alternativ tillgängliga:
    • Du kan välja att inte göra något alls och vänta på att vi kontrollerar det automatiskt igen om en vecka. Om fler användare börjar söka på sökordet kommer vi att återaktivera det. Det här alternativet kan vara särskilt användbart om du annonserar om ett nytt varumärke eller en ny produkt.
    • Du kan ta bort sökordet och använda Sökordsplaneraren för att hitta andra sökordsförslag.

Mer om sökord med lite trafik

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt