Felsöka budjusteringar som är begränsade av budget

Begränsad av budget är en budstrategistatus som anger att din genomsnittliga dagliga budget är lägre än det rekommenderade beloppet. Om du gör en budjustering som höjer dina bud kan det slutliga budet medge att din annons kan delta i fler auktioner. Ett högre slutligt bud kan å andra sidan leda till att kampanjen blir begränsad av budget. I så fall kan budgeten förhindra att du får all den nya trafik som är tillgänglig för din kampanj.
Tänk på att en kampanj som är begränsad av budget fortfarande kan få bra resultat och hjälpa dig att nå dina annonseringsmål. Om kampanjen däremot blir begränsad av budget efter en budjustering bör du överväga att öka budgeten för att få fler klick eller minska budjusteringarna för att få fler klick inom din budget.

Obs! Vissa budjusteringar kan ignoreras när du använder särskilda automatiska budstrategier. Budjusteringar för plats, tid, målgrupp, samtal och demografi ignoreras av de flesta automatiska budstrategier, med undantag för Maximera klick.

När budstrategin är begränsad av budget visas inte annonserna så ofta som de skulle kunna.

  • Var du ser det: Statusen Begränsad av budget för en budstrategi visas i statuskolumnen i kampanjtabellen. Detta innebär att budgeten är lägre än din rekommenderade genomsnittliga daglig budget.
  • Varför det visas: När budgeten understiger det rekommenderade beloppet kanske den inte är tillräcklig för all trafik som är tillgänglig för dina sökord och andra inställningar för kampanjinriktning. Google Ads visar dina annonser mindre ofta så att budgeten räcker hela dagen. Annonserna i kampanjen kan visas, men kanske inte så ofta som de skulle kunna göra.
  • Vad det innebär: En kampanj som är begränsad av budget kan ändå vara lönsam och hjälpa dig nå dina verksamhetsmål. Det kan dock finnas möjligheter till större exponering om du kan öka budgeten.
  • Vad du kan göra: Klicka på budgetsimulatorn Bid Simulator icon i kampanjtabellen för att se vilken exponering kampanjen kan få med en annan budget. Du kan även överväga att minska din mål-CPA eller öka din mål-ROAS i den begränsade kampanjen. Du kan också minska budjusteringen om du vill få utrymme för fler klick eller videovisningar inom din budget.

Exempel

Anta att du anger ett bud på 10 kronor och en genomsnittlig daglig budget på 1 000 kronor. Kampanjen får runt 200 klick per dag och har utgifter på 950 kronor per dag (den är inte begränsad av budget). Du ställer in en budjustering som leder till en ökning på +100 % för sökningar i Karlstad på mobila enheter, så att det slutliga budet hamnar på 20 kronor.

Eftersom det höjda slutliga budet leder till att annonsen kvalificeras för fler auktioner behöver du spendera 1 500 kronor för att få alla potentiella klick för den trafik som nu är tillgänglig. Om den genomsnittliga dagliga budgeten förblir 1 000 kronor blir trafiken begränsad av budget. Om du inte ändrar din genomsnittliga dagliga budget kan dina annonser få färre klick.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny