Inte godkänd: definition

En avvisad annons visas inte eftersom den bryter mot Google Ads-policyerna.

Ta reda på varför en annons avvisades genom att hålla muspekaren över kolumnen Status. Då visas information om den policyöverträdelse som berör din annons. Klicka på Läs policyn under skälet till avvisningen för att läsa mer om hur du kan åtgärda annonsen.

Om du har åtgärdat annonsen så att den följer våra policyer eller anser att vi har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga avvisningen genom att följa riktlinjerna här. Efter att du har skickat in ett överklagande granskas annonsen på nytt och kan få statusen Kvalificerad om vi fastställer att den följer våra policyer.

Läs mer

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny