Inte godkänd: definition

En annons som inte är godkänd visas inte eftersom den bryter mot Google Ads annonseringspolicyer.

Ta reda på varför en annons inte godkändes genom att titta i kolumnen Status. Om du åtgärdar annonsen granskas den på nytt och kan sedan godkännas om vi bedömer att den följer våra policyer.

Åtgärda annonser och tillägg som inte godkänts

Om annonsgodkännandeprocessen

Google Ads annonseringspolicyer

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt