Annonsstatus: Definition

En beskrivning av huruvida en annons är godkänd och kan visas, och i så fall om det finns policybegränsningar som styr hur och när den kan visas.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?