Rekommenderad daglig budget: Definition

Ett uppskattat belopp för din dagliga budget som sannolikt gör att dina annonser visas oftare med dina nuvarande sökord.

  • Din rekommenderade dagliga budget är det lägsta uppskattade budgetbeloppet som du skulle kunna använda utan att förlora några exponeringar på grund av att budgeten är begränsad. Din förlorade exponeringsandel (IS) på grund av budgeten skulle till exempel vara noll. I vissa fall där detta budgetbelopp skulle vara mycket högt kan vi rekommendera en mer konservativ budget för att undvika oväntat höga utgiftsökningar.
  • Om du väljer en daglig budget som är lägre än det rekommenderade beloppet kan annonserna fortfarande visas, men de visas inte för varje sökning. I stället sprider vi ut visningen av din annons under dagen så att du inte överskrider budgeten med mer än två gånger beloppet. Läs Varför kostnaderna kan överskrida den dagliga genomsnittliga budgeten.
  • Om din budget begränsar kampanjen trafik presenteras rekommenderade budgetbelopp.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt