Avkastning på investeringen

Hur mycket vinst du har gjort på annonser och gratis produktannonser jämfört med hur mycket pengar du har lagt på dem.

Om du vill beräkna avkastningen på investeringen tar du intäkterna från annonserna och produktinformationen, subtraherar de totala kostnaderna och dividerar resultatet med de totala kostnaderna. Avkastning på investering = (Intäkter - Kostnad för sålda varor) / Kostnad för sålda varor.

Exempel

Anta att du har en produkt som kostar 1 000 kronor att producera och att du säljer den för 2 000 kronor. Du säljer sex av dessa produkter tack vare att du annonserar om dem på Google Ads. Din totalkostnad är 6 000 kronor och din totala försäljning är 12 000 kronor. Avkastningen är då (1200-(600+200))/(600+200) eller 50 %.

När du vill mäta avkastning på investering från Google Ads måste du spåra konverteringarna, det vill säga det du vill att kunderna ska göra på din webbplats när de har klickat på din annons. Konverteringar kan vara sådant som köp, registreringar och nedladdningar. Pröva Konverteringsspårning eller Google Analytics – kostnadsfria verktyg som hjälper dig att spåra konverteringarna i ditt konto.

Avkastning på investeringen är ofta det viktigaste måttet för återförsäljare eftersom den visar den faktiska effekten av Google Ads på verksamheten. Det är praktiskt att känna till hur många klick och exponeringar du får, men det är ännu bättre att känna till i vilken mån annonser och produktinformation bidrar till verksamheten.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny