Väntande kampanj: definition

En annonskampanj med ett startdatum i framtiden som ännu inte har börjat visa annonser.

  • Du kan välja ett startdatum för en annonskampanj om du vill att den ska börja på en viss dag. När en kampanj når startdatumet kan annonserna i den kampanjen börja visas.
  • När en kampanj når startdatumet kan annonserna börja visas klockan 00:00 den dagen.
  • Du kan ändra kampanjens startdatum när du vill innan det infaller.

Mer information om kampanjstatus finns i Förstå din kampanjstatus.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt