Organizujesz naukę na odległość? Dowiedz się, jak to zrobić

Porównanie wersji Education

Instytucje szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego i wyższego mogą kwalifikować się do korzystania z wersji Education, które zawierają pakiet narzędzi biurowych opracowanych z myślą o nauczycielach, uczniach i studentach.

Porównanie wersji Education

Aby sprawdzić swoją wersję usługi, przejdź do artykułu Z której wersji i jakiego abonamentu korzystam?

Skorzystaj z tych tabel, aby porównać wersje dostępne dla instytucji edukacyjnych, które spełniają określone wymagania:

Wersje Education

 • Education Fundamentals

  Zapewnia dostęp do podstawowych i dodatkowych usług Google kwalifikującym się do tej wersji szkołom i uczelniom.
  Dodatkowe funkcje dostępne w opcji Teaching and Learning Upgrade

 • Education Standard (dostępna od kwietnia 2021 r.)

  Obejmuje wszystkie funkcje wersji Education Fundamentals oraz funkcje premium dotyczące zabezpieczeń i IT.
  Dodatkowe funkcje dostępne w opcji Teaching and Learning Upgrade

 • Teaching and Learning Upgrade (opcja dostępna od kwietnia 2021 r.)

  Funkcje premium dotyczące nauczania i uczenia się, które można dodać do wersji Education Fundamentals i Education Standard.

 • Education Plus

  Obejmuje wszystkie funkcje wersji Education Standard oraz opcję Teaching and Learning Upgrade.

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników)EnterpriseEssentials

Ogólne E-mail Informacje o usłudze

Usługi podstawowe i dodatkowe

Użytkowanie i pomoc

Opcje dostępu użytkowników

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Usługi migracji

Raporty i dzienniki kontrolne

Integracja z aplikacjami innych firm

Zarządzanie urządzeniami

Adresy e-mail i listy adresowe

Korzystanie z poczty e-mail i limity

Zabezpieczenia poczty e-mail i zgodność

Zaawansowane opcje dostarczania poczty e-mail

Dysk i edytory Dokumentów

Grupy dyskusyjne / Grupy dyskusyjne Google dla Firm

Google Meet

Google Chat

Kalendarz

Classroom i Projekty

Usługi podstawowe i dodatkowe

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników)EnterpriseEssentials

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Gmail i Kalendarz ✔ 
Grupy dyskusyjne Google dla Firm ✔ 
Google Chat i pokoje czatu
Korzystanie z wirtualnej tablicy przy użyciu Jamboarda
Miejsce na dane i narzędzia do współpracy: Dysk, edytory Dokumentów ✔ 
Witryny ✔ 
Lista zadań
Tworzenie notatek w Keep
Rozmowy wideo w Meet ✔ 
Zarządzanie katalogami
Usługi dodatkowe Google ✔ 
Google Vault do pozyskiwania danych elektronicznych i zarządzania informacjami ✔ 
Google Cloud Search do obsługi wewnętrznego wyszukiwania i ułatwienia wyszukiwania (w usługach Google i innych firm)      

✔*

Integrowanie repozytoriów innych firm z Cloud Search       ✔*
Indeksowanie danych z innych źródeł za pomocą Cloud Search       ✔*
AppSheet Core      

* W przypadku usług innych firm organizacja musi mieć co najmniej 500 licencji użytkownika i certyfikat partnera Google Cloud Search.

↑ powrót do początku

Użytkowanie i pomoc

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników)EnterpriseEssentials

★ oznacza korzyści dodane dzięki opcji Teaching and Learning Upgrade do wersji Education Fundamentals i Standard

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Koszt Bezpłatnie* Opłata za każdego użytkownika
Dozwolona liczba użytkowników Dowolna liczba Dowolna liczba
Gwarancja dostępności usług przez 99,9% czasu
Całodobowa pomoc przez 7 dni w tygodniu **
Miejsce na e-maile, dokumenty i zdjęcia 100 TB (łącznie)
Dodatkowe miejsce w chmurze (łącznie)     100 GB na użytkownika  20 GB na użytkownika ‡

* W przypadku instytucji edukacyjnych spełniających określone wymagania.
** Krótszy czas oczekiwania na odpowiedź przy zakupie ponad 200 licencji.
‡ Klienci Education Plus mogą także kupić dodatkowe miejsce na dane w Google Workspace – w ramach jednej subskrypcji zyskasz 10 TB łącznego miejsca na dane.

↑ powrót do początku

Opcje dostępu użytkowników

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników)EnterpriseEssentials

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Obsługiwane przeglądarki
Dostęp na różnych urządzeniach (komputer, telefon, tablet)
Dostęp w trybie offline
Microsoft Outlook
Klienty poczty IMAP i POP
 

↑ powrót do początku

Usługi migracji

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników)EnterpriseEssentials

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Migracja poczty e-mail (poniżej 100 użytkowników)
Migracja poczty e-mail, kalendarzy, kontaktów, plików (wiele narzędzi)
Migracja z Gmaila lub innej poczty online
Migracja z programu Outlook
Umożliwianie użytkownikom przeniesienia danych
Migracja danych za pomocą Google Workspace Migrate      

↑ powrót do początku

Raporty i dzienniki kontrolne

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników)EnterpriseEssentials

★ oznacza korzyści dodane dzięki opcji Teaching and Learning Upgrade do wersji Education Fundamentals i Standard

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Trendy dotyczące użytkowników i użytkowania aplikacji
Dzienniki kontrolne aktywności użytkowników i administratorów
Zaawansowane funkcje Dysku – kontrola i raporty
Eksportowanie raportów do BigQuery    
Raporty o obecności w Google Meet     ✔ 
Dzienniki Przejrzystości dostępu zawierające dane o aktywności administratora    
 

↑ powrót do początku

Zarządzanie urządzeniami

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników)EnterpriseEssentials

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Podstawowe funkcje zarządzania punktami końcowymi
(wiele funkcji)
Zaawansowane funkcje zarządzania punktami końcowymi
(wiele funkcji)
Zarządzanie punktami końcowymi w firmie
(wiele funkcji)
   

↑ powrót do początku

Adresy e-mail i listy adresowe

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników) | Enterprise

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Twój adres e-mail (ty@twoja-firma.com)
Dodatkowe adresy na użytkownika (sprzedaz@twoja_firma.com)
Adresy w wielu domenach (ty@firma2.com)
Listy adresowe kontrolowane przez administratora
Listy adresowe kontrolowane przez użytkownika

↑ powrót do początku

Korzystanie z poczty e-mail i limity

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników) | Enterprise

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Miejsce na pocztę (współużytkowane z dokumentami i zdjęciami) 100 TB wspólnego miejsca w chmurze
Limit rozmiaru załącznika (wysyłanie) 25 MB
Limit rozmiaru załącznika (odbieranie) 50 MB
Liczba adresatów na wiadomość (łącznie w polach Do, DW, UDW) 2000 (500 zewnętrznych)
Liczba unikalnych adresatów na dzień Każdy unikalny adres jest liczony raz 3000 (2000 zewnętrznych, 500 zewnętrznych na kontach próbnych)


↑ powrót do początku

Zabezpieczenia poczty e-mail i zgodność

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników) | Enterprise

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Filtrowanie niechcianej poczty i blokowanie wirusów
Wyłączone reklamy w Gmailu
Własne reguły związane z treścią i filtrowaniem
Zasady przechowywania e-maili i wiadomości czatu
Dozwolone adresy IP
Listy zablokowanych zarządzane przez użytkowników
Wymuszane stopki na temat zgodności z zasadami
Możliwość wyłączenia dostępu IMAP/POP
Vault do archiwizacji i pozyskiwania danych elektronicznych z e-maili i czatów
Zapobieganie utracie danych w Gmailu (DLP)
Szyfrowanie S/MIME w poczcie e-mail
Zaawansowana ochrona przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem
Wyszukiwanie dzienników Gmaila w BigQuery    
Wykrywanie złośliwego oprogramowania w załącznikach do e-maili (bezpieczna piaskownica)    

↑ powrót do początku

Zaawansowane opcje dostarczania poczty e-mail

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników) | Enterprise

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Adres typu catch-all
Opcje routingu poczty e-mail dotyczące podziału dostarczania i podwójnego dostarczania
Brama poczty przychodzącej
Brama poczty wychodzącej (dla całej domeny)
Serwer przekazujący ruch wychodzący (dla alternatywnych adresów nadawcy)
Odbieranie poczty z wielu adresów POP

↑ powrót do początku

Grupy dyskusyjne / Grupy dyskusyjne Google dla Firm

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników)EnterpriseEssentials

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Grupy list e-mailowych
Grupy do udostępniania treści, zaproszenia z kalendarza
Wspólne skrzynki odbiorcze i moderowanie wiadomości
Grupy zarządzane przez użytkowników
Grupy konfiguracji dla administratorów
Grupy docelowych odbiorców (gotowe opcje udostępniania)    
Sprawdzanie członkostwa w grupie    
Ograniczanie członkostwa w grupie    
Grupy dynamiczne (automatyczne zarządzanie członkostwem)    
Wyświetlanie członków grup zagnieżdżonych (członków pośrednich)    

↑ powrót do początku

Google Meet

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników)EnterpriseEssentials

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Maksymalna długość spotkania 2 tygodnie /
336 godzin
2 tygodnie /
336 godzin
2 tygodnie /
336 godzin
2 tygodnie / 336 godzin
Maksymalna liczba uczestników spotkania 100 250 500
Uczestnicy zewnętrzni
Bezpieczne spotkania
Prezentacje i udostępnianie ekranu
Aplikacja na Androida i iOS
Zgłaszanie się przez podniesienie ręki
Funkcje moderowania
Wirtualna tablica
Dodawanie spotkań wideo w Meet do programu Microsoft Outlook
Niestandardowe tła
Wyświetlanie napisów (inicjowane przez uczestnika)
Dodawanie współgospodarzy do spotkań
Dołączanie do spotkania przez telefon (numery w USA i międzynarodowe)* Tylko Stany Zjednoczone
Nagrywanie spotkań i zapisywanie ich na Dysku    
Transmisje na żywo w domenie (maksymalna liczba widzów, tylko licencje dla pracownika)    

10 tysięcy 

100 tysięcy

Wyciszanie szumów     ✔ 
Pokoje podgrup     ✔ 
Ankiety     ✔ 
Pytania i odpowiedzi     ✔ 
Monitorowanie obecności (wymaga co najmniej 5 uczestników)     ✔ 
Transkrybowanie spotkań i zapisywanie ich na Dysku    
Szyfrowanie po stronie klienta (dodatkowe szyfrowanie dźwięku i obrazu)    

* Technologia Google Voice

Symbol ★ oznacza korzyści dodane dzięki opcji Teaching and Learning Upgrade do wersji Education Fundamentals i Standard

↑ powrót do początku

Google Chat

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników)EnterpriseEssentials

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Włączanie i wyłączanie historii czatu
Konfigurowanie opcji historii pokoju dla użytkowników
Automatyczne akceptowanie zaproszeń do czatu
Czat zewnętrzny dla wiadomości 1:1 i wiadomości z czatów grupowych
Umożliwianie lub ograniczanie czatowania z użytkownikami zewnętrznymi
Zezwalanie na boty na czacie i blokowanie ich
Włączanie i wyłączanie ustawienia pokoi z użytkownikami zewnętrznymi
Integracja Google Chat z narzędziami archiwizacyjnymi innych firm
Używanie pokoi, do których użytkownik może dołączyć
Zarządzanie udostępnianiem plików w Google Chat    

↑ powrót do początku

Kalendarz Google

Porównaj inne wersje: Business (1–300 użytkowników)EnterpriseEssentials

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Kalendarze zespołu
Rezerwowanie zasobów (pokoje, budynki, sprzęt)
Dodawanie rozmów wideo do wydarzeń
Automatyczne dodawanie wydarzeń do kalendarzy
Synchronizacja kalendarzy z Microsoft Exchange
Ustawianie domyślnego czasu trwania wydarzeń
Automatyczne zwalnianie nieużywanych sal konferencyjnych
Zezwalanie użytkownikom na udostępnianie lokalizacji miejsca pracy
Pozwalaj użytkownikom na wyświetlanie statystyk dotyczących spędzania przez nich czasu    

Classroom i Projekty

Symbol ★ oznacza korzyści dodane dzięki opcji Teaching and Learning Upgrade do wersji Education Fundamentals i Standard

  Education Fundamentals Education Standard Teaching and Learning Upgrade Education Plus
Raporty antyplagiatowe dla projektów uczniów Po 5 projektów na kurs Bez ograniczeń 
Porównywanie prac uczniów w raportach antyplagiatowych     ✔ 
Praktyczne zestawy ćwiczeń    
Importowanie listy uczniów z systemu informacji o uczniach       Tylko Stany Zjednoczone

↑ powrót do początku


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
73010
false
false