Sökordsstatus: definition

För varje sökord visas ett statusvärde som anger om sökordet för tillfället kan leda till att annonser visas.

För varje sökord visas information om den nuvarande statusen i kolumnen Status på sidan Sökord. Om ett sökord har flera statusvärden visas det mest relevanta statusvärdet först.

Här följer sökordens olika statusvärden:

Sökordsstatusar

Sökordet befinner sig på ett visst steg i granskningsprocessen där Google granskar sökorden för att se till att de lever upp till våra annonseringspolicyer.

Före granskningen har annonsen följande status:

 • Undergår granskning: sökordet kan inte leda till att annonser visas förrän det har granskats, vilket kan ta upp till en arbetsdag.

Efter granskningen har annonsen en av följande statusar:

 • Kvalificerat: sökordet har granskats och är kvalificerat för att visa annonser.
 • Kvalificerad (begränsad): sökordets resultat påverkas av en annan faktor
  • Låg sökvolym: sökordet har stängts av tillfälligt eftersom det ger mycket låg söktrafik på Googles webbplatser, vilket tyder på att det inte är relevant för de flesta kunders sökningar.
  • Visas sällan på grund av lågt kvalitetsresultat: sökordets kvalitetsresultat är mycket lågt och förhindrar att annonsen visas ofta.
  • Understiger uppskattat förstasidesbud: sökordet är aktivt och kan visa annonsen. CPC-budet (kostnad per klick) är dock lägre än det belopp som troligtvis skulle placera annonsen på första sidan i Googles sökresultat.
  • Få sidor matchar: sökordet har stängts av tillfälligt eftersom det matchar mycket få sidor, vilket tyder på att frasen inte är vanlig i innehållet i Display-nätverket.
 • Inte kvalificerad: sökordet leder inte till att några annonser visas eftersom det finns i en kampanj eller en annonsgrupp som inte är kvalificerad
  • Kampanjen är pausad eller Annonsgruppen är pausad: sökordet finns i en annonsgrupp eller kampanj som inte visas eftersom du tidigare pausat den.
  • Kampanj borttagen eller Annonsgrupp borttagen: sökordet finns i en annonsgrupp eller kampanj som inte visas eftersom du tidigare tagit bort den.
  • Kampanjen är vilande: sökordet finns i en kampanj vars startdatum ligger i framtiden och som därför inte har startats.
  • Kampanjen är avslutad: sökordet finns i en kampanj som inte körs längre eftersom slutdatumet har passerat.
  • Kampanjen är tillfälligt avstängd: sökordet finns i en kampanj som har pausats tillfälligt eftersom det förskottsbetalda saldot har tagit slut.
 • Inte godkänt: sökordet kan inte visa annonser eftersom det bryter mot Google Ads-policyn.
 • Borttaget: sökordet leder inte till att några annonser visas eftersom du tidigare har tagit bort det.
 • Pausat: sökordet leder inte till att några annonser visas eftersom du tidigare pausat det.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
6672284750794963076
true