Sökordsstatus: definition

För varje sökord visas ett statusvärde som anger om sökordet för tillfället kan leda till att annonser visas.

För varje sökord visas information om den nuvarande statusen i kolumnen Status på sidan Sökord. Om ett sökord har flera statusvärden visas det mest relevanta statusvärdet först.

Här följer sökordens olika statusvärden:

Sökordsstatusar

Sökordet befinner sig på ett visst steg i granskningsprocessen där Google granskar sökorden för att se till att de lever upp till våra annonseringspolicyer.

Före granskningen har annonsen följande status:

 • Undergår granskning: sökordet kan inte leda till att annonser visas förrän det har granskats, vilket kan ta upp till en arbetsdag.

Efter granskningen har annonsen en av följande statusar:

 • Kvalificerat: sökordet har granskats och är kvalificerat för att visa annonser.
 • Kvalificerad (begränsad): sökordets resultat påverkas av en annan faktor
  • Låg sökvolym: sökordet har stängts av tillfälligt eftersom det ger mycket låg söktrafik på Googles webbplatser, vilket tyder på att det inte är relevant för de flesta kunders sökningar.
  • Visas sällan på grund av lågt kvalitetsresultat: sökordets kvalitetsresultat är mycket lågt och förhindrar att annonsen visas ofta.
  • Understiger uppskattat förstasidesbud: sökordet är aktivt och kan visa annonsen. CPC-budet (kostnad per klick) är dock lägre än det belopp som troligtvis skulle placera annonsen på första sidan i Googles sökresultat.
  • Få sidor matchar: sökordet har stängts av tillfälligt eftersom det matchar mycket få sidor, vilket tyder på att frasen inte är vanlig i innehållet i Display-nätverket.
 • Inte kvalificerad: sökordet leder inte till att några annonser visas eftersom det finns i en kampanj eller en annonsgrupp som inte är kvalificerad
  • Kampanjen är pausad eller Annonsgruppen är pausad: sökordet finns i en annonsgrupp eller kampanj som inte visas eftersom du tidigare pausat den.
  • Kampanj borttagen eller Annonsgrupp borttagen: sökordet finns i en annonsgrupp eller kampanj som inte visas eftersom du tidigare tagit bort den.
  • Kampanjen är vilande: sökordet finns i en kampanj vars startdatum ligger i framtiden och som därför inte har startats.
  • Kampanjen är avslutad: sökordet finns i en kampanj som inte körs längre eftersom slutdatumet har passerat.
  • Kampanjen är tillfälligt avstängd: sökordet finns i en kampanj som har pausats tillfälligt eftersom det förskottsbetalda saldot har tagit slut.
 • Inte godkänt: sökordet kan inte visa annonser eftersom det bryter mot Google Ads-policyn.
 • Borttaget: sökordet leder inte till att några annonser visas eftersom du tidigare har tagit bort det.
 • Pausat: sökordet leder inte till att några annonser visas eftersom du tidigare pausat det.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny