Hashad data: Definition

Hashad data kartlägger en ursprunglig teckensträng till data med en fast längd. En algoritm genererar hashad data som skyddar den ursprungliga texten.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?