Om mätvärden för topposition och absolut topposition

Mätvärdena för topposition och absolut topposition är prominensmätvärden. Prominensmätvärden ger dig en uppfattning om var på sidan dina annonser placeras.

Exponeringsfrekvens i absolut topposition – Sök (Exp. (abs. toppos.) %) och Exponeringsfrekvens i topposition – Sök (Exp. (toppos.) %) visar placeringen av dina annonser på sökresultatsidorna.

Obs! Exponeringsandel för hotellkampanjer beräknas utifrån var din annons visas i hotellannonsbokningsmodulen. Läs mer om exponeringsandelen i hotellkampanjer.

Exponeringsandel i absolut topposition – Sök (Sök abs. högsta IS) och Exponeringsandel i topposition – Sök (Sök IS högt upp på sidan) visar om dina annonser skulle kunna visas i toppositionen (någonstans ovanför de organiska sökresultaten) och i den absoluta toppositionen (som första annons ovanför de organiska sökresultaten) på sökresultatsidorna.

Till skillnad från genomsnittlig position visar dessa mätvärden inte annonsernas ordning i relation till andra annonser, utan den faktiska positionen på sökresultatsidorna.

Obs! Sökpartner skiljer inte mellan Högst upp kontra annan och tas inte med i data om platssegmentering eller exponeringsandel.

Mätvärden som gäller annonsernas placering

Du kan använda dessa mätvärden för att ta reda på förändringar i klickfrekvens (CTR) som beror på en ändring av annonsernas placering på sökresultatsidan. Vi rekommenderar inte att du använder dessa mätvärden som målvärden för dina bud, eftersom de ibland kan minska när buden höjs. Anledningen är att högre bud kan tillåta att du deltar i mer konkurrensutsatta auktioner om en sämre placering.

Exponeringsfrekvens topposition – Sök

Exponeringsfrekvens topposition – Sök (Exp. topp) %) är den procentandel av dina annonsexponeringar som visas någonstans ovanför de organiska sökresultaten.

Exponeringsfrekvens topposition – Sök = exponeringar i topposition/exponeringar

Exponeringsfrekvens absolut topposition – Sök

Exponeringsfrekvens i absolut topposition – Sök (Exp. (abs. toppos.) % är den procentandel av dina annonsexponeringar som visas som den allra första annonsen ovanför de organiska sökresultaten.

Exponeringsfrekvens i absolut topposition – Sök = exponeringar i absolut topposition/exponeringar

Mätvärden som du kan bjuda på för att förbättra annonsernas placering


Du kan använda dessa mätvärden som målvärden för dina bud om du vill öka procentandelen av dina annonser som antingen visas högst upp eller absolut högst upp på sökresultatsidan.

Exponeringsandel i topposition – Sök

Exponeringsandel i topposition – Sök (Sök abs. högsta IS) är det antal exponeringar som din annons har fått på den absoluta toppositionen (första annonsen ovanför de organiska sökresultaten) dividerat med det uppskattade antal exponeringar som den hade kunnat få på denna plats.

Exponeringsandel absolut topposition = exponeringar i absolut topposition/kvalificerade exponeringar i topposition

Exponeringsandel i topposition – Sök

Exponeringsandel i topposition – Sök (Sök IS högt upp på sidan) är det antal exponeringar som din annons har fått på toppositionen (någonstans ovanför de organiska sökresultaten) jämfört med det uppskattade antal exponeringar som den hade kunnat få på denna plats.

Exponeringsandel topposition – Sök = exponeringar i topposition/kvalificerade exponeringar i topposition

Förlorad exponeringsandel i absolut topposition – Sök (budget)

Förlorad exponeringsandel i absolut topposition – Sök är en uppskattning av hur ofta din annons inte var den första annonsen ovanför de organiska sökresultaten på grund av låg budget.

Förlorad exponeringsandel i topposition – Sök (budget)

Förlorad exponeringsandel i topposition – Sök (budget) är en uppskattning av hur ofta din annons inte visades någonstans ovanför de organiska sökresultaten på grund av låg budget.

Förlorad exponeringsandel i absolut topposition – Sök (rankning)

Förlorad exponeringsandel i absolut topposition – Sök (rankning) är en uppskattning av hur ofta din annons inte var den allra första annonsen ovanför de organiska sökresultaten på grund av låg annonsrankning.

Förlorad exponeringsandel i topposition – Sök (rankning)

Förlorad exponeringsandel i topposition – Sök (rankning) är en uppskattning av hur ofta din annons inte visades någonstans ovanför de organiska sökresultaten på grund av låg annonsrankning.

Feedback

Du kan ge feedback om dessa mätvärden här.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny