Högsta CPC-bud: definition

Ett bud som du ställer in för att ange det högsta belopp som du är villig att betala för ett klick på din annons.

Max CPC bid
  • Om någon klickar på din annons kostar klicket inte mer för dig än budet för högsta kostnad per klick (eller ”högsta CPC”) som du ställer in. Om du t.ex. anger ett högsta CPC-bud på 20 SEK betalar du aldrig mer än 20 SEK för varje klick på din annons. Den faktiska summa som du betalar heter faktisk CPC och visas i kolumnen "Gen. CPC" på ditt konto.
  • Med ett högre bud kan du ofta hjälpa din annons att visas på en högre genomsnittlig position på sidan.
  • Välj mellan manuell budgivning (du väljer dina budbelopp) och automatisk budgivning (du anger en daglig målbudget och Google Ads-systemet justerar automatiskt dina högsta CPC-bud för din räkning så att du får så många klick som möjligt för din budget). Med manuell budgivning ställer du in ett högsta CPC-bud för en hel annonsgrupp, men du kan också ställa in olika bud för enskilda sökord.

När din högsta CPC kan komma att överskridas:

Om du använder följande funktioner kan det faktiska budet bli högre än det högsta CPC-bud du har angett:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt