Högsta CPC-bud: definition

Ett bud som du ställer in för att ange det högsta belopp som du är villig att betala för ett klick på din annons.

Max CPC bid
  • Om någon klickar på din annons så betalar du aldrig mer för det klicket än den högsta kostnad per klick-budgivning (eller ”högsta CPC”) som du har ställt in. Om du till exempel ställer in 2 USD som högsta CPC-bud så betalar du aldrig mer än 2 USD för ett klick på din annons. Den faktiska summa som du betalar heter faktisk CPC och visas i kolumnen ”Gen. CPC” i ditt konto.
  • Med ett högre bud kan du ofta hjälpa din annons att visas på en högre genomsnittlig position på sidan.
  • Du kan välja mellan manuell budgivning (du ställer in beloppet för budgivningen) och automatisk budgivning (du ställer in en daglig målbudget, sedan anpassar Google Ads-systemet automatiskt din högsta CPC-budgivning så att du får så många klick som möjligt inom ramarna för budgeten). Med manuell budgivning ställer du in ett högsta CPC-bud för en hel annonsgrupp, men du kan också ställa in olika bud för enskilda sökord.

Kostnad per klick-budgivning (CPC)
Grunderna i budgivning

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt