Alternativ för sökordsmatchning: Definition

Inställningar för varje sökord som gör att du kan bestämma hur väl sökordet måste matcha en persons sökterm för att din annons ska visas.

Varje sökord är kopplat till ett matchningsalternativ som avgör vilka sökningar som ska leda till att din annons visas. Du kan välja ett eller flera matchningsalternativ för varje sökord. Om du inte anger ett specifikt matchningsalternativ blir sökorden bredmatchande som standard.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny