IP-adress

Ett unikt nummer som tilldelas alla datorer och andra enheter som ansluts till internet.

  • IP-adressen (Internet Protocol) tilldelas enheten av internetleverantörerna. Ibland händer det att internetleverantörer tilldelar samma IP-adress till ett stort antal datorer. Det resulterar i att flera datorer har identiska IP-adresser.
  • IP-adresser kan ofta användas när man vill identifiera platsen där en dator ansluts till internet. När du anger platsinriktning för en annonskampanj, gör IP-adresserna att Google Ads vet vilka kunder som använder datorer i regionen du inriktar dig på.
  • Om du vill förhindra att en annons visas för en särskild IP-adress, kan du använda uteslutning av IP-adresser.

Så visas IP-adresser

IP-adresser kan visas på följande sätt:

Versionsnamn Mall Beskrivning
IPv4 x.x.x.x Bokstaven x representerar en serie siffror mellan 0 och 255 som kallas oktett. Varje IPv4-adress måste innehålla tre punkter och fyra oktetter.
IPv6 y : y : y : y : y : y : y : y Bokstaven y representerar segment som kan utgöras av värden mellan 0000 och FFFF med siffrorna 0–9 och bokstäverna A–F. Det måste finnas åtta segment avgränsade med kolon, inte med punkt.

Om uteslutning av IP-adresser
Läs mer om platsinriktning

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny