Exponeringar: Definition

Hur ofta din annons visas. En exponering räknas varje gång din annons visas på en sökresultatsida eller en annan webbplats i Googles nätverk. Obs! Om din annons eller dina sökord inte får tillräckligt många exponeringar kan du läsa Problem med variationer i antalet exponeringar.

  • Varje gång din annons visas på Google eller Googles nätverk räknas det som en exponering.
  • I vissa fall visas bara ett avsnitt av din annons. I till exempel Google Maps kan vi endast visa ditt företags namn och plats eller endast ditt företags namn och den första raden av annonstexten.
  • Ibland ser du förkortningen "Exp." i kontot som visar antalet exponeringar för annonsen.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny