Annonseringspolicy

Riktlinjer för annonser, sökord och webbplatser. Annonser som bryter mot våra policyer kan inte visas.

  • Besök Google Ads policycenter om du vill se vilka riktlinjer som gäller dig.
  • Googles annonseringspolicyer är avsedda att ge användarna en god upplevelse, att hjälpa dig få lönsam annonsering och att bidra till att annonserna följer gällande lagar i de länder där de visas.
  • Alla annonser genomgår en godkännandeprocess där vi kontrollerar att annonserna är säkra och lämpliga för användarna. Varje gång du skapar en ny annons eller ändrar en befintlig annons skickas den automatiskt till granskning så att vi kan se till att den följer alla våra annonseringspolicyer.
  • Annonser som bryter mot våra policyer märks som Ej godkänd eller Tillfälligt avstängd och kan inte visas förrän deras status har ändrats.

Läs mer om godkännandeprocessen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt