Uppskattat bud för första positionen: Definition

Genomsnittlig position (gen. pos.) tas bort i september 2019. Procentsatserna för exponering högst upp och exponering i absolut topposition ger en tydligare bild av var dina annonser visas på söksidor. Du kan använda dessa nya mätvärden för att optimera annonspositionen. Läs mer.

Det bud som sannolikt krävs för att din annons ska visas på den första annonspositionen.

  • Uppskattningen visar vilket CPC-bud (kostnad per klick) som krävs för att din annons ska visas på den första positionen högst upp i sökresultaten när en sökfråga exakt matchar ditt sökord. Annonsen kan visas även om budet inte överensstämmer med uppskattningen, men det är mindre sannolikt att den visas på den första annonspositionen i sökresultaten.
  • Uppskattningen baseras på sökordets kvalitetsresultat och konkurrens från andra annonsörer. Om ditt uppskattade bud för första positionen är mycket högt kan det betyda att sökordets kvalitetsresultat är lågt och kan förbättras.
  • Du hittar uppskattade bud för första positionen i kolumnen Ber. förstapositionsbud i tabellen Sökord.
  • Uppskattningen är ingen garanti. Ibland kan det hända att annonsen inte visas på första positionen trots att du använder det uppskattade budet för första positionen.
  • I vissa fall kan du ha en genomsnittlig annonsposition på 1 även om det uppskattade budet för första positionen är högre än ditt nuvarande bud. Tänk på att en genomsnittlig position på 1 betyder att din annons visades ovanför andra annonser även om annonserna bara visades längst ned i sökresultaten. Detta skiljer sig från uppskattat bud för första positionen, som motsvarar det bud som krävs för att din annons ska visas på den första positionen överst på sökresultatsidan.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt