Webbadressparameter

Ett sätt att skicka information om ett klick via dess webbadress.

Du kan infoga webbadressparametrar i dina webbadresser så att dina webbadresser kan spåra information om ett klick. Webbadressparametrar består av en nyckel och ett värde åtskilt av ett likhetstecken (=) och sammanfogade med ett et-tecken (&). Den första parametern kommer alltid efter frågetecknet i en webbadress. Till exempel: http://example.com?product=1234&utm_source=google

 

Det finns två typer av webbadressparametrar som du kan använda i annonsens spårningsmall eller anpassade parameter:

  1. Innehållsmodifierande parametrar skickar information till målsidan och ska endast ställas in i den slutliga webbadressen. Exempel: http://example.com?productid=1234 skickar användaren direkt till sidan för produkten 1234 på din webbplats.
  2. Spårningsparametrar skickar information om klick för kontot, kampanjen eller annonsgruppen i spårningsmallen. Det finns två typer av spårningsparametrar:
    • Anpassade parametrar representerar ett värde som definieras av annonsören och som kan anges i spårningsmallen. Du kan t.ex. definiera {_campaign}=branding eller {_campaign}=leads i kampanjens anpassade parametrar och ange att spårningsmallen i kontot ska vara {lpurl}?source_campaign={_campaign} Läs mer
    • ValueTrack-parametrarna representerar värdet i en webbadressparameter (t.ex. {network} i webbadressen network={network}). Parametern {network} registrerar det nätverk som klicket kom ifrån (söknätverket eller Display-nätverket) i annonsens målsidesadress. Läs mer

Webbadressparametrar med ankare och AJAX-fragment

Oavsett om du använder spårningsmallen för slutlig webbadress eller en annan webbadressparameter för spårning är det viktigt att tänka på hur ankare (#) och AJAX-fragment (#!) påverkar webbadresserna. Om du använder ett ankare eller ett AJAX-fragment i din slutliga webbadress och din spårningsmall lägger till extra parametrar i slutet av den slutliga webbadressen måste du lägga in alla spårningsparametrar i din slutliga webbadress. Vi rekommenderar att de här parametrarna ligger inom en {ignore}-parameter i din slutliga webbadress. När du använder {ignore}-parametern i en slutlig webbadress som innehåller # eller #! tolkar Google Ads allt mellan {ignore}-parametern och # eller #!som spårningsinformation under genomsökningar. 

Exempel

Slutlig webbadress: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Spårningsmall: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

 

Relaterade länkar

Hantera spårning och omdirigeringar i Webbadressalternativ

Spåra klick med ValueTrack

Testa målsidan

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt