Webbadressparameter

Ett sätt att skicka information om ett klick via dess webbadress.

Du kan infoga webbadressparametrar i dina webbadresser så att dina webbadresser kan spåra information om ett klick. Webbadressparametrar består av en nyckel och ett värde åtskilt av ett likhetstecken (=) och sammanfogade med ett et-tecken (&). Den första parametern kommer alltid efter frågetecknet i en webbadress. Till exempel: http://example.com?product=1234&utm_source=google

 

Det finns två typer av webbadressparametrar som du kan använda i annonsens spårningsmall eller anpassade parameter:

  1. Innehållsmodifierande parametrar skickar information till målsidan och ska endast ställas in i den slutliga webbadressen. Exempel: http://example.com?productid=1234 skickar användaren direkt till sidan för produkten 1234 på din webbplats.
  2. Spårningsparametrar skickar information om klick för kontot, kampanjen eller annonsgruppen i spårningsmallen. Det finns två typer av spårningsparametrar:
    • Anpassade parametrar representerar ett värde som definieras av annonsören och som kan anges i spårningsmallen. Du kan t.ex. definiera {_campaign}=branding eller {_campaign}=leads i kampanjens anpassade parametrar och ange att spårningsmallen i kontot ska vara {lpurl}?source_campaign={_campaign} Läs mer
    • ValueTrack-parametrarna representerar värdet i en webbadressparameter (t.ex. {network} i webbadressen network={network}). Parametern {network} registrerar det nätverk som klicket kom ifrån (söknätverket eller Display-nätverket) i annonsens målsidesadress. Läs mer

Webbadressparametrar med ankare och AJAX-fragment

Oavsett om du använder spårningsmallen för slutlig webbadress eller en annan webbadressparameter för spårning är det viktigt att tänka på hur ankare (#) och AJAX-fragment (#!) påverkar webbadresserna. Om du använder ett ankare eller ett AJAX-fragment i din slutliga webbadress och din spårningsmall lägger till extra parametrar i slutet av den slutliga webbadressen måste du lägga in alla spårningsparametrar i din slutliga webbadress. Vi rekommenderar att de här parametrarna ligger inom en {ignore}-parameter i din slutliga webbadress. När du använder {ignore}-parametern i en slutlig webbadress som innehåller # eller #! tolkar Google Ads allt mellan {ignore}-parametern och # eller #!som spårningsinformation under genomsökningar. 

Exempel

Slutlig webbadress: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Spårningsmall: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

 

Relaterade länkar

Hantera spårning och omdirigeringar i Webbadressalternativ

Spåra klick med ValueTrack

Testa målsidan

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?