Om webbadressparametrar

Webbadressparametrar är ett sätt att skicka med information om ett klick via dess webbadress.

Du kan infoga webbadressparametrar i dina webbadresser så att webbadresserna kan spåra information om ett klick. Webbadressparametrar består av en nyckel och ett värde avgränsade med likhetstecken (=) och sammanfogade med ett et-tecken (&). Den första parametern följer alltid efter ett frågetecken i webbadressen. Exempel: http://example.com?product=1234&utm_source=google

Så fungerar webbadressparametrar

Det finns två typer av webbadressparametrar som du kan använda i annonsens spårningsmall eller anpassade parameter:

  1. Innehållsmodifierande parametrar skickar med information till målsidan och ska endast anges i den slutliga webbadressen. Exempel: Webbadressen http://example.com?productid=1234 dirigerar användaren direkt till sidan om produkten 1234 på din webbplats.
  2. Spårningsparametrar skickar med information om klick för kontot, kampanjen eller annonsgruppen i spårningsmallen. Det finns två typer av spårningsparametrar:
    • Anpassade parametrar representerar ett värde som definieras av annonsören och som kan anges i spårningsmallen. Till exempel kan du definiera {_campaign}=branding eller {_campaign}=leads i kampanjens anpassade parametrar och ange att spårningsmallen för kontot ska vara {lpurl}? source_campaign={_campaign}. Läs mer om hur du skapar anpassade parametrar för avancerad spårning.
    • ValueTrack-parametrar representerar värdet i en webbadressparameter (till exempel {network} i webbadressparametern network={network}). Parametern {network} registrerar vilket nätverk klicket kom från (söknätverket ellerDisplay-nätverket) i annonsens målsidesadress. Läs mer om ValueTrack-parametrar
Obs! Det tar 24–48 timmar innan ändringar i spårningsmallar syns i annonsvisningen efter att du har gjort ändringar.

Webbadressparametrar med ankare och AJAX-fragment

Oavsett om du använder spårningsmallen för slutlig webbadress eller en annan webbadressparameter för spårning är det viktigt att tänka på hur ankare (#) och AJAX-fragment (#!) påverkar webbadresserna. Om du använder ett ankare eller ett AJAX-fragment i den slutliga webbadressen och spårningsmallen lägger till extra parametrar efter den slutliga webbadressen måste du inkludera alla spårningsparametrar i den slutliga webbadressen. Dessa parametrar ska helst placeras efter en {ignore}-tagg i den slutliga webbadressen. När du använder parametern {ignore} i en slutlig webbadress som innehåller # eller #! tolkar Google Ads allt mellan {ignore} och # eller #! som spårningsinformation vid genomsökningen.

Exempel

Slutlig webbadress: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Spårningsmall: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny