Visningsadress: definition

Den webbadress som visas med din annons.

Display URL example
  • Visningsadresser ger användarna en uppfattning om var de hamnar när de klickar på en annons. Målsidan som du definierar med en slutlig webbadress är vanligtvis mer specifik. Om visningsadressen till exempel är www.example.com kan den slutliga webbadressen vara example.com/tröjor.

  • För utökade textannonser består visningsadressen av domänen för den slutliga webbadressen (och eventuell underdomän) och två valfria sökvägsfält på upp till 15 tecken vardera.
    • Google gör kontinuerligt ändringar i Google Ads. Det innebär att Google kan komma att uppdatera domändelen av din visningsadress.
  • Visningsadressen kan visas med prefixet ”www.” med små bokstäver i annonsen (även om du skriver det med stora bokstäver). Om webbadressen börjar med en underdomän kan den inkluderas i visningsadressen (till exempel ”support” i support.google.com).
  • Visningsadressen kan visas med prefixet ”http://” eller ”https://” i annonsen på Google.se beroende på vilket protokoll som används i den slutliga webbadressen.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny