Visningsadress: Definition

Den webbadress som visas med annonsen. Visas vanligen med grön text.

Display URL example
  • Visningsadresser ger användarna en uppfattning om var de hamnar när de klickar på en annons. Målsidan som du definierar med en slutlig webbadress är vanligtvis mer specifik. Om visningsadressen är www.example.com kan den slutliga webbadressen vara example.com/tröjor.
  • För utökade textannonser består visningsadressen av domänen för den slutliga webbadressen (och eventuell underdomän) och två valfria sökvägsfält på upp till 15 tecken vardera.
    • Google gör ständigt ändringar i Google Ads. Det innebär att Google kan uppdatera domändelen av din visningsadress.
  • Visningsadressen kan visas i annonsen med prefixet ”www.” i små bokstäver (även om du skriver den med stora bokstäver). Om webbadressen börjar med en underdomän, kan visningsadressen inkludera den (till exempel support i support.google.com).
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt