Klickfrekvens (CTR): definition

En kvot som anger hur ofta personer som ser din annons eller gratis produktannons klickar på den. Klickfrekvens (CTR) kan användas som mått på hur effektiva dina sökord, betalannonser och gratisannonser är.

  • CTR anger antalet klick på din annons dividerat med antalet gånger som annonsen visades: klick ÷ exponeringar = CTR. Om du till exempel får fem klick och 100 exponeringar blir CTR 5 %.
  • Varje betalannons, gratisannons och sökord har en egen klickfrekvens som visas i ditt konto.
  • En hög CTR är ett tecken på att användarna tycker att dina betalannonser och gratisannonser är användbara och relevanta. CTR bidrar även till sökordets förväntade CTR, som är en del av annonsrankningen. Tänk på att vad som betraktas som en bra CTR beror på vad du annonserar om och i vilka nätverk.
  • Du kan därför använda CTR för att bedöma vilka betalannonser, gratisannonser och sökord som ger bra resultat och vilka som behöver förbättras. Ju bättre sökorden och annonserna relaterar till varandra och ditt företag, desto troligare är det att en användare klickar på din annons efter att ha sökt med din sökordsfras.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny