Klickfrekvens (CTR): definition

En kvot som anger hur ofta personer som tittar på din annons också klickar på den. Klickfrekvens (CTR) kan användas för att mäta hur väl dina sökord och annonser fungerar.

  • CTR anger antalet klick på din annons dividerat med antalet gånger som annonsen visades: klick ÷ exponeringar = CTR. Om du till exempel får 5 klick och 100 exponeringar blir CTR 5 %.
  • Samtliga annonser och sökord har en egen klickfrekvens som visas i ditt konto.
  • Hög CTR är ett tecken på att användarna tycker att dina annonser är användbara och relevanta. CTR bidrar även till sökordets förväntade CTR, som är en del av annonsrankningen. Tänk på att vad som betraktas som en bra CTR beror på vad du annonserar om och i vilka nätverk.
  • Du kan använda CTR för att bedöma vilka annonser och sökord som ger bra resultat och vilka som behöver förbättras. Ju bättre sökorden och annonserna stämmer överens och knyter an till din verksamhet, desto större är chansen att användarna klickar på din annons när de söker med din sökordsfras.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt