Kampanjstatus: Definition

För din annonskampanj visas ett statusvärde som anger om annonserna kan visas för tillfället eller inte.

 • För varje kampanj visas information om dess aktuella status i kolumnen Status på fliken Kampanjer på sidan Kampanjer.
 • Kampanjens status påverkar alla annonsgrupper och annonser som ingår i kampanjen. Om du till exempel pausar en kampanj visas inte längre annonserna i den kampanjen.
 • Här är de kampanjstatusar som finns:
  • Kvalificerat. Kampanjen körs och annonserna kan visas.
  • Pausad. Kampanjen och annonserna körs inte eftersom du har pausat den. Du kan när som helst aktivera kampanjen igen och visa annonserna.
  • Borttagen. Kampanjen och annonserna körs inte eftersom du har raderat den permanent. Om du bara vill stänga av kampanjen ska du inte radera den. Pausa kampanjen istället.
  • Avslutad. Kampanjens slutdatum har passerats och annonserna visas inte längre. Du kan ändra slutdatumet när du vill.
  • Vilande. Kampanjen har ett framtida startdatum, så annonserna har ännu inte börjat visas. Du kan ändra startdatumet när du vill innan det infaller.
  • Begränsad av budget. Kampanjen är aktiv och annonserna kan visas, men de visas inte så ofta på grund av budgetbegränsningar. Om du håller pekaren över pratbubblan bredvid den här statusen kan du se din rekommenderade budget.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt