Sortimentfilter: definition

Ett alternativt sätt att utesluta vissa produkter i ditt Google Merchant Center-konto från att visas i Shopping-annonser med produkt.

Som standard matchar Google användarnas sökningar mot relevanta produkter från hela ditt produktflöde i Google Merchant Center. När du definierar kvalificerade produktgrupper med hjälp av filter visar Google enbart produkter från ditt Google Merchant Center-konto som matchar de valda produktgrupperna.

Filtren är valfria och ställs in på kampanjnivå.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?