Upplevelse av målsidan: definition

Ett mått som Google Ads använder för att uppskatta hur relevant och användbar webbplatsens målsida är för personer som klickar på annonsen. Målsidor med högre betyg är vanligtvis välstrukturerade och innehåller text som har anknytning till användarnas söktermer.

Upplevelsen av målsidan beskriver sannolikheten för att personer som klickar på din annons får en god upplevelse på webbplatsen. Du kan använda den här statusen när du vill identifiera målsidor som kan försämra dina chanser till konverteringar som försäljningar eller registreringar. Du bör se till att din målsida är tydlig och användbar för kunderna och att den är kopplad till sökordet och vad kunderna söker efter. Alla de här faktorerna bidrar till upplevelsen av målsidan.

Dina sökord kan ha något av följande tre statusvärden: över genomsnittet, genomsnittlig eller under genomsnittet.

  • Statusarna genomsnittlig och över genomsnittet betyder att det inte finns några större problem med upplevelsen av målsidan för det här sökordet, jämfört med alla andra sökord i Google Ads.
  • Statusen under genomsnittet betyder att du bör överväga att göra vissa förändringar för att förbättra webbplatsens målsida.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt