Auktion

Den process som sker i samband med varje sökning på Google och som avgör vilka annonser som visas vid den aktuella sökningen och i vilken ordning annonserna visas på sidan (eller om några annonser ska visas överhuvudtaget).

  • Varje gång en annons kan visas vid en sökning deltar den i annonsauktionen. Auktionen avgör om annonsen ska visas eller inte och i vilken genomsnittlig position den ska visas på sidan.
  • Så här fungerar auktionen:
    1. När en person söker på Google hittar Google Ads-systemet alla annonser vars sökord matchar sökningen.
    2. Systemet ignorerar alla annonser som inte är kvalificerade, till exempel annonser som är inriktade på ett annat land eller som inte är godkända på grund av policyöverträdelser.
    3. Av de återstående annonserna kan endast de med tillräckligt hög annonsrankning komma att visas. Annonsrankningen är en kombination av ditt bud, annonskvaliteten och gränsvärdena för annonsrankningen, kontexten för personens sökning och den förväntade effekten av tillägg och andra annonsformat.

Steps in an Google ads auction

  • Även om konkurrenterna bjuder mer än vad du gör kan du alltså få en högre position – till lägre pris – med mycket relevanta sökord och annonser.
  • Eftersom auktionsprocessen upprepas för varje sökning på Google kan resultaten bli olika varje gång beroende på konkurrensen just då. Därför är det normalt att det förekommer variationer i fråga om annonsens position på sidan och om annonsen visas eller inte.
Om genomsnittlig position

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny