Genomsnittlig kostnad per klick (Gen. CPC): Definition

Det genomsnittliga belopp du har debiterats för klick på din annons. Genomsnittlig kostnad per klick (gen. CPC) beräknas genom att den totala kostnaden för dina klick divideras med det totala antalet klick.

  • Genomsnittlig CPC baseras på den faktiska kostnaden per klick (faktisk CPC), som är det faktiska belopp du debiteras för ett klick på din annons. Observera att din genomsnittliga CPC kan skilja sig från din högsta kostnad per klick (högsta CPC), vilket är det högsta belopp som du är villig att betala för ett klick.
  • Här följer ett exempel på hur du beräknar genomsnittlig CPC. Anta att din annons får två klick, där det ena kostar 2 kronor och det andra 4 kronor. Den totala kostnaden är alltså 6 kronor. När du dividerar 6 kronor (total kostnad) med 2 (totalt antal klick) får du en genomsnittlig CPC på 3 kronor.
  • Du hittar dina genomsnittliga CPC-belopp i kolumnen Gen. CPC på fliken Kampanjer.
  • För hotellannonser kan Gen. CPC ibland vara högre än Högsta CPC, eftersom högsta CPC multipliceras med antalet nätter i resplanen. Exempel: Om högsta CPC är 20 kronor kostar ett klick för en vistelse på en natt högst 20 kronor. För en vistelse på tre nätter kostar ett klick högst 60 kronor. Gen. CPC visar det totala priset du betalar för varje klick.
  • Har du just kommit igång och vill få en uppfattning om det genomsnittliga belopp du kan debiteras för ett klick? Med Sökordsplaneraren kan du beräkna uppskattad genomsnittlig CPC för dina söknätverkskampanjer.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny