Genomsnittlig kostnad per klick (Gen. CPC): Definition

Det genomsnittliga belopp du har debiterats för klick på din annons. Genomsnittlig kostnad per klick (Gen. CPC) beräknas genom att den totala kostnaden för klicken divideras med det totala antalet klick.

  • Genomsnittlig CPC baseras på den faktiska kostnaden per klick (faktisk CPC), som är det faktiska belopp du debiteras för ett klick på din annons. Tänk på att din genomsnittliga CPC kan skilja sig från din högsta kostnad per klick (högsta CPC), som är det högsta belopp du är villig att betala för ett klick.
  • Här är ett exempel på hur du kan beräkna din genomsnittliga CPC: Anta att din annons får två klick där det ena kostar 2 kronor och det andra 4 kronor, till en total kostnad på 6 kronor. När du dividerar 6 kronor (total kostnad) med 2 (totalt antal klick) får du en genomsnittlig CPC på 3 kronor.
  • Du hittar dina genomsnittliga CPC-belopp i kolumnen Gen. CPC på fliken Kampanjer.
  • Har du just kommit igång och vill få en uppfattning om det genomsnittliga belopp du kan debiteras för ett klick? Med Sökordsplaneraren kan du beräkna uppskattad genomsnittlig CPC för dina söknätverkskampanjer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt