Frekvenstak

En funktion som begränsar det antal gånger som dina annonser visas för samma person i Googles Display-nätverk.

  • Frekvens är det genomsnittliga antalet gånger som en unik användare ser din annons i positionen 1 under en given tidsperiod. Med frekvenstak kan du ange en gräns för hur många gånger varje person ska se annonsen i Display-nätverket.
  • Om du aktiverar frekvenstak för en kampanj begränsar du det tillåtna antalet visningar per dag, vecka eller månad för en enskild användare. Du väljer också om gränsen ska gälla varje annons, annonsgrupp eller kampanj.
  • Endast synliga visningar räknas i frekvenstak. En annons räknas som synlig när 50 procent eller mer av annonsen visas i en sekund eller längre för visningsannonser och två sekunder eller längre för videoannonser.
  • När du vill komma igång väljer du en kampanj och redigerar dina kampanjinställningar. Leta reda på alternativet Frekvenstak i listan med inställningar.

Mer om frekvens

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?