Frekvenstak: definition

En funktion som begränsar hur många gånger dina display- eller videoannonser visas för samma person.

Frekvens är det genomsnittliga antal gånger som en person ser annonser i dina display- eller videokampanjer under en given tidsperiod. Frekvenstak fungerar på olika sätt i displaykampanjer respektive videokampanjer.

Displaykampanjer:

  • När du aktiverar frekvenstak för en displaykampanj anger du hur många exponeringar du tillåter i kampanjen per person och dag, vecka, månad eller någon annan kombination. 
  • Du kan ställa in ett frekvenstak för att hantera antalet exponeringar i kampanjen, annonsgruppen eller annonsen.
  • Tredjepartscookies används som standard, men om de inte är tillgängliga används förstapartscookies för att uppskatta antalet exponeringar.

Videokampanjer:

  • När du aktiverar frekvenstak för en videokampanj anger du en gräns för hur många exponeringar och/eller visningar du tillåter i kampanjen per person och dag, vecka, månad eller någon annan kombination. Frekvenstak för videokampanjer kan bara ställas in på kampanjnivå. 
  • Om videorna i kampanjen används i andra videokampanjer räknas exponeringar och/eller visningar från andra videokampanjer för en viss användare in i kampanjens frekvenstak. När en användare når frekvenstaket slutar Google visa kampanjen för personen. Detta gäller endast in stream- och bumperannonser i auktionen.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt