Negativt sökord: Definition

En typ av sökord som förhindrar att din annons visas vid sökningar med ett visst ord eller en viss fras. Dina annonser visas inte för personer som söker med frasen. Kallas också negativ matchning.

Till exempel anger det negativa sökordet ”-gratis” i en kampanj eller annonsgrupp att Google Ads inte ska visa annonsen för personer som söker med ordet ”gratis”. Det är dessutom mindre troligt att din annons visas på webbplatser i Display-nätverket när dina negativa sökord matchar webbplatsens innehåll.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt