Spårningsmall: Definition

Spårningsmallen är där du placerar spårningsinformation. Du kan använda webbadressparametrar för att anpassa den slutliga webbadressen. När en användare klickar på en annons används informationen för att skapa målsidesadressen.

  • En spårningsmall på annonsgrupps-, kampanj-, eller kontonivå gäller alla annonser i motsvarande annonsgrupp, kampanj eller konto.
  • Om du definierar flera spårningsmallar på olika nivåer används den mest specifika mallen.
  • Spårningsmallen för sökord är den mest specifika följt av spårningsmallarna för annonser, annonsgrupper, kampanjer och, till sist, konton.
  • Du kan se vilken spårningsmall som används i kolumnen Spåra mallkälla.
  • Med parallell spårning kan användningen av HTTP i det här fältet störa dina klickmätnings-/omdirigeringssystem: 
    • Vi kan inte styra de efterföljande omdirigeringarna, men HTTPS används alltid för det första spårningsanropet i Google Ads, även om det inte har angetts.
    • Alla efterföljande omdirigeringsadresser måste vara i HTTPS-format. Omdirigeringen måste ske på servern.

Relaterade länkar

Om spårning i Google Ads

Ställa in spårning med ValueTrack-parametrar

Skapa anpassade parametrar för avancerad spårning

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt