Automatiska betalningar

Automatiska betalningar är en betalningsinställning i Google Ads. Med denna inställning samlar du först på dig annonseringskostnader. Sedan dras kostnaderna automatiskt enligt din primära betalningsmetod.

Om du använder automatiska betalningar debiteras du för dina annonser första dagen i varje månad eller när ditt konto når en fördefinierad utbetalningströskel, beroende på vad som inträffar först.

Utbetalningströskel

Du debiteras för dina kostnader när de når detta belopp. Beloppet börjar på ett fast belopp som du kan se på faktureringssidan Översikt. Det höjs automatiskt om dina kostnader når detta belopp under den månadslånga faktureringsperioden.

Tröskelvärden och gränsvärden för betalningar den första i månaden

  • Om kostnaderna i ditt konto når tröskelbeloppet innan månaden är slut höjs beloppet. Det kan ske flera gånger tills kontot når en slutlig utbetalningströskel. Gränsbeloppet beror på ditt konto, ditt land och din valuta.
  • Beloppet du debiteras kan vara något högre än gränsbeloppet om kontot samlar på sig kostnader mycket snabbt. Du kan debiteras flera gånger under en månad om kontot når faktureringsgränsen upprepade gånger under perioden.
  • Du får ingen information via e-post eller någon avisering när utbetalningströskeln höjs, men du kan alltid se det aktuella beloppet på faktureringssidan Översikt. Du kan se din aktuella tröskel genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välja Inställningar under Fakturering. På översiktssidan som öppnas kan du se dina samlade kostnader sedan den senaste betalningen. Tröskelbeloppet syns under förloppsindikatorn.

Beroende på hur ofta vissa kunder debiteras varje månad kan de ha möjlighet att höja utbetalningströskeln till ett högre belopp än det högsta belopp som systemet rekommenderar och som ställs in automatiskt. Den här inställningen hjälper användare som debiteras ofta varje månad så att de debiteras färre gånger i månaden.

Följ anvisningarna nedan om du vill se om det här alternativet har aktiverats i ditt konto och göra ändringar av tröskelbeloppet:

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Översikt under Fakturering. Då visas sidan Översikt där du hittar ditt aktuella saldo.
  3. Klicka på Redigera tröskel under den grå förloppsindikatorn bredvid det aktuella tröskelbeloppet.
  4. Då öppnas sidan Inställningar. Under Hur du betalar i avsnittet Betalningskonto kan du se ditt aktuella tröskelbelopp
  5. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon om du vill se det rekommenderade tröskelbeloppet för ditt konto och ändra det.
  6. Om du vill ställa in utbetalningströskeln på det rekommenderade beloppet klickar du på Använd rekommenderat belopp. Klicka sedan på Spara.
  7. Du kan också välja att ange en valfri utbetalningströskel upp till ett rekommenderat värde. När du är klar klickar du på Spara.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false
false