Automatiska betalningar

Automatiska betalningar är en betalningsinställning i Google Ads. Med den här inställningen samlar du först på dig annonseringskostnader och sedan dras kostnaderna automatiskt enligt din primära betalningsmetod.

Om du använder automatiska betalningar debiteras du för dina annonseringskostnader när ditt konto når den fördefinierade utbetalningsgränsen eller första dagen i månaden.

Du kan eventuellt växla mellan automatiska och manuella betalningar i faktureringsinställningarna för ditt konto. Alternativet Manuell betalning kan endast väljas i de länder där det är tillgängligt. Om du använder manuella betalningar och det här alternativet inte längre är tillgängligt i ditt land kan du bara använda automatiska betalningar och kan inte växla tillbaka till manuella betalningar. Läs mer om tillgängligheten till alternativet Manuella betalningar

Så här ändrar du betalningsinställningen:

 1. I ditt Google Ads-konto klickar du på ikonen Fakturering Faktureringsikon och väljer Inställningar.
 2. Gå till avsnittet Hur du betalar och klicka på Alternativa betalningsalternativ för att se andra tillgängliga alternativ.
 3. Klicka på Byt till manuella och följ anvisningarna i popup-fönstret för att bekräfta ändringen.

Observera att den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla dina konton om du har fler än ett Google Ads-konto.

Utbetalningsgräns

När dina annonsvisningskostnader uppgår till ett visst belopp, även kallat utbetalningsgränsen, debiteras du automatiskt för dessa kostnader enligt din betalningsmetod. Du hittar utbetalningsgränsen för ditt konto på sidan Faktureringsöversikt. Gränsen höjs automatiskt om dina kostnader når detta belopp innan den månatliga faktureringsperioden är slut.

Tröskelvärden och gränsvärden för betalningar den första i månaden

 • Om kostnaderna i ditt konto når gränsbeloppet innan månaden är slut höjs beloppet. Detta kan ske flera gånger tills kontot når en slutlig utbetalningsgräns. Gränsbeloppet beror på ditt konto, ditt land och din valuta. Gränsbeloppet kan också uppdateras (sänkas eller höjas) av Google av andra anledningar än kontokostnaderna.
 • Beloppet du debiteras kan vara något högre än gränsbeloppet om ditt konto samlar på sig kostnader mycket snabbt. Du kan debiteras flera gånger under en månad om kontot når faktureringsgränsen upprepade gånger under perioden.
 • Du får ingen information via e-post eller någon avisering när utbetalningsgränsen höjs, men du kan alltid se det aktuella beloppet på sidan Faktureringsöversikt. Du kan se ditt aktuella gränsbelopp genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välja Översikt under Fakturering. Gränsbeloppet visas på kortet Nästa automatiska betalning.

Beroende på hur ofta du debiteras varje månad kan du eventuellt höja utbetalningsgränsen till ett högre belopp än det högsta belopp som anges automatiskt. Den här inställningen hjälper användare som debiteras ofta varje månad så att de debiteras färre gånger under månaden, men med högre belopp.

Följ anvisningarna nedan för att se om det här alternativet är aktiverat i ditt konto och göra ändringar av gränsbeloppet:

 1. I ditt Google Ads-konto klickar du på ikonen Fakturering Faktureringsikon och väljer Inställningar.
 2. Gå till avsnittet Hur du betalar och klicka på länken Redigera tröskel för att se det rekommenderade gränsbeloppet och uppdatera ditt gränsbelopp.
 3. Klicka på Använd rekommenderat belopp för att ange utbetalningsgränsen till det rekommenderade beloppet och klicka sedan på Spara.
 4. Du kan också välja att ange en annan valfri utbetalningsgräns upp till ett rekommenderat värde och klicka på Spara.
Obs! För vissa kunder i USA höjs gränsen automatiskt från och med november 2022. Det innebär att det sker färre debiteringar per månad.

Du kan välja bort den här funktionen och eventuella framtida automatiska höjningar av utbetalningsgränsen.

Så här väljer du bort deltagande i experimentet:

 1. ​I ditt Google Ads-konto klickar du på ikonen Fakturering Faktureringsikon och väljer Inställningar.
 2. Gå till avsnittet Hur du betalar och klicka på länken Redigera tröskel för att uppdatera betalningsgränsen.
 3. Välj en annan utbetalningsgräns eller markera rutan vid Välj bort automatiska höjningar av gränsen.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny