Budgivning med mål-CPA: Definition

En automatisk budstrategi som innebär att buden ställs in så att du får så många konverteringar som möjligt till den målkostnad per åtgärd (CPA) du anger.

  • Om ditt främsta mål med annonseringen är att få konverteringar (som försäljningar, registreringar eller apphämtningar) kan budgivning med mål-CPA hjälpa dig att få fler konverteringar för din budget. Den hjälper dig dessutom att få större försäljning samtidigt som du betalar mindre för klicken som leder till köp.
  • Med budgivning med Mål-CPA används konverteringsspårningsdata så att du undviker olönsamma klick och får fler konverteringar till lägre kostnad. Baserat på kampanjens tidigare konverteringar hittar budstrategin automatiskt det optimala CPC-budet (kostnad per klick) för din annons varje gång den är kvalificerad för visning. Den anger högre CPC-bud för mer värdefulla klick och lägre CPC-bud för mindre värdefulla klick.
  • När du väljer budgivning med mål-CPA måste du välja en mål-CPA (det genomsnittliga belopp du vill betala för en konvertering). Med hjälp av mål-CPA-simulatorn kan du ta reda på hur konverteringsvolymen påverkas om du ändrar din mål-CPA.
  • En liknande funktion är Förbättrad CPC, som också kan hjälpa dig att få mer försäljning eller fler konverteringar. Den största skillnaden är att Förbättrad CPC gör justeringar av ditt högsta CPC-bud som du anger manuellt. Med Mål-CPA anges buden automatiskt så att du ska nå ditt mål-CPA.
  • Engagemang för TrueView for Action-annonser definieras som klick på annonsen eller en visningstid på tio sekunder. Om båda inträffar räknas endast klicket. Om en videoannons visas i minst tio sekunder räknas det som en webbplatskonvertering om konverteringen sker inom tre dagar från engagemanget. För personer som klickar på annonsen tillskrivs konverteringarna under den aktuella konverteringsperioden.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt