Dysk Google Enterprise

Dysk Google Enterprise zapewnia Twojej organizacji nieograniczone miejsce w chmurze, pakiet edytorów Dokumentów Google umożliwiających współpracę oraz opcje administracyjne. Zyskujesz wszystkie funkcje Dysku i funkcje administracyjne G Suite bez ponoszenia kosztów usług, których nie potrzebujesz, takich jak Gmail, Kalendarz czy Meet.

Cena: 8 USD miesięcznie za aktywne konto użytkownika i 0,04 USD za każdy gigabajt.

Na tę wersję możesz przejść, jeśli korzystasz już z Cloud Identity lub Chrome Enterprise, ale nie masz abonamentu G Suite.

Dysk Google Enterprise możesz też kupić od przedstawiciela handlowego Google lub lokalnego sprzedawcy.

Wystarczy firmowy adres e-mail

Aby korzystać z Dysku Google Enterprise wraz z niewielkim zespołem w swojej firmie, zarejestruj się przy użyciu firmowego adresu e-mail. Następnie możesz odblokować więcej funkcji przez potwierdzenie własności domeny. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

  1. Zarejestruj się przy użyciu firmowego adresu e-mail (weryfikacja przy użyciu adresu e-mail). Następnie możesz dodać kolejnych użytkowników, którzy mają adresy e-mail w tej samej domenie. Jeśli na przykład Twój adres kończy się na @twoja_firma.com, możesz używać Dysku Google Enterprise z innymi osobami, których adresy kończą się na @twoja_firma.com.

    Uwaga: nie możesz zarejestrować się przy użyciu adresu od publicznego dostawcy poczty e-mail, takiego jak gmail.com czy yahoo.com. Musisz użyć adresu niestandardowego, na przykład związanego z firmą lub organizacją. 

  2. Opcjonalnie odblokuj więcej funkcji biznesowych (weryfikacja przy użyciu domeny). Jeśli jesteś właścicielem lub administratorem IT domeny internetowej organizacji, możesz odblokować dodatkowe funkcje, takie jak zarządzanie tożsamościami, mechanizmy bezpieczeństwa czy kontrola. Przejmujesz też zarządzanie wszelkimi istniejącymi użytkownikami Dysku Google Enterprise w organizacji. 

Poniżej znajdziesz porównanie kluczowych funkcji.

Obejmuje wszystkie funkcje Dysku

Dysk Google Enterprise może zapewniać pełny pakiet funkcji Dysku, takich jak:

  Weryfikacja za pomocą domeny Weryfikacja za pomocą adresu e-mail
Dostępność plików w każdym miejscu i o każdej porze

Z plików zapisanych na Dysku możesz korzystać na dowolnym komputerze i urządzeniu mobilnym, gdziekolwiek jesteś. Więcej informacji

 ✔  ✔
Współpraca

Dyski współdzielone ułatwiają współpracę w zespołach projektowych i działach firmy. Więcej informacji

 ✔  ✔
Zapobieganie utracie danych

Skanuj pliki pod kątem poufnych informacji, aby uniemożliwić użytkownikom udostępnianie ich osobom spoza organizacji. Więcej informacji

 ✔  
Google Vault

Przechowuj, wyszukuj i eksportuj pliki na Dysku oraz nakładaj na nie blokady. Funkcja ta obsługuje archiwizację, pozyskiwanie danych elektronicznych i zapewnianie zgodności. Więcej informacji

 ✔  
Rozbudowane dzienniki kontrolne

Monitoruj przypadki wyświetlenia, utworzenia, wygenerowania podglądu, wydrukowania, zaktualizowania, usunięcia, pobrania i udostępnienia treści na Dysku. Więcej informacji

 ✔  

Kompletną listę funkcji Dysku znajdziesz w tabeli zawierającej porównanie wersji G Suite. Aby dowiedzieć się więcej o wybranej funkcji, kliknij ją w tabeli.

Zarządzanie tożsamościami

Dysk Google Enterprise może zapewniać kontrolę administracyjną nad profilami użytkowników we wszystkich domenach organizacji.

  Weryfikacja za pomocą domeny Weryfikacja za pomocą adresu e-mail
Dodawanie i usuwanie użytkowników Dysku

Określaj, kto w Twojej organizacji może korzystać z Dysku Google Enterprise. Więcej informacji

 ✔  ✔
Przypisywanie roli superadministratora

Zapewnij innemu użytkownikowi pełną kontrolę administracyjną nad kontem Dysku Google Enterprise organizacji. Więcej informacji

 ✔  ✔
Przypisywanie niestandardowych ról administratora

Zapewnij innym użytkownikom określony zestaw uprawnień kontroli administracyjnej, na przykład odpowiednich dla zespołu pomocy. Więcej informacji

 ✔  
Zarządzanie profilami użytkowników

Resetuj hasła użytkowników Dysku, dodawaj zdjęcia i aktualizuj informacje o pracownikach. Więcej informacji

 ✔   
Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń

Wymuszaj stosowanie ustawień siły haseł i weryfikacji dwuetapowej.

 ✔  
Dodawanie domen

Dodaj inne posiadane domeny do konsoli administracyjnej, aby należący do nich użytkownicy też mogli używać Dysku Google Enterprise. Więcej informacji

 ✔  

Usługi dodatkowe

Dysk Google Enterprise udostępnia również następujące usługi:

  Weryfikacja za pomocą domeny Weryfikacja za pomocą adresu e-mail
Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze i Rysunki

Te edytory Dokumentów ułatwiają współpracę i są dołączone do Dysku Google Enterprise bez dodatkowych opłat.

 ✔  ✔
Katalog

Administratorzy i użytkownicy mogą zarządzać kontaktami osobistymi i globalnymi. Więcej informacji

 ✔  ✔
Witryny Google (nowa wersja)

Możesz tworzyć i publikować wewnętrzne strony zespołów, projektów oraz wydarzeń. Nie wymaga to żadnych umiejętności technicznych. Więcej informacji

 ✔  ✔ 
Grupy dyskusyjne / Grupy dyskusyjne Google dla Firm

Twórz kontrolowane przez administratorów grupy dyskusyjne i listy adresowe. Hostuj fora społeczności i wspólne skrzynki odbiorcze. Pozwalaj użytkownikom na samodzielne tworzenie grup. Więcej informacji 

 ✔  

Google Keep

Twórz i udostępniaj swoje notatki, a także pracuj nad nimi wspólnie z innymi osobami na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu. Łatwo twórz listy zadań, działania, notatki głosowe i nie tylko.Więcej informacji

 ✔  
Przechodzenie na G Suite

Możesz łatwo przejść na G Suite, aby korzystać z wielu usług, takich jak Gmail, Kalendarz, Hangouts i inne aplikacje do współpracy.  

 ✔  

Rozliczenia na podstawie liczby kont użytkowników

Płacisz tylko za aktywne konta użytkowników i miejsce wykorzystane przez organizację w poprzednim miesiącu. Więcej informacji

Zobacz też

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?