Wersja G Suite Essentials

G Suite Essentials obejmuje bezpieczne spotkania wideo w Google Meet, miejsce w chmurze na Dysku Google, funkcje tworzenia treści w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google oraz narzędzia administracyjne. Dzięki G Suite Essentials możesz korzystać z wielu funkcji dostępnych w innych wersjach G Suite bez ponoszenia kosztów usług, których być może nie potrzebujesz, takich jak Gmail czy Kalendarz. Jeśli potrzebujesz tych usług, rozważ zarejestrowanie się w G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise.

Dostępne są dwie opcje: G Suite Essentials i G Suite Enterprise Essentials. Obie obejmują zaawansowane zabezpieczenia i funkcje Meet. Poniżej znajdziesz porównanie najważniejszych funkcji.

Ceny:

  • Brak opłat do 30 września 2020 roku – ta oferta obejmuje dostęp do zaawansowanych funkcji Meet, takich jak większe spotkania dla maksymalnie 250 osób oraz możliwość nagrywania spotkań i zapisywania ich na Dysku Google.

  • Po zakończeniu okresu promocyjnego G Suite Essentials kosztuje 10 USD za aktywne konto użytkownika miesięcznie i obejmuje łącznie do 2 TB miejsca w chmurze. G Suite Enterprise Essentials obejmuje łącznie do 25 TB miejsca na dane. Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

    Szczegółowe informacje o rozliczeniach i limitach miejsca na dane znajdziesz w artykule Jak działają płatności za G Suite Essentials.

Przejdź na G Suite Enterprise, aby korzystać z dodatkowych usług takich jak Gmail czy Kalendarz

G Suite Essentials możesz też kupić u przedstawiciela handlowego Google lub lokalnego sprzedawcy.

Wystarczy firmowy adres e-mail

Aby korzystać z G Suite Essentials wraz z zespołem w swojej firmie, zarejestruj się przy użyciu firmowego adresu e-mail. Następnie możesz odblokować więcej funkcji przez potwierdzenie własności domeny. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

  1. Zarejestruj się przy użyciu firmowego adresu e-mail (weryfikacja przy użyciu adresu e-mail). Następnie możesz dodać kolejnych użytkowników, którzy mają adresy e-mail w tej samej domenie. Jeśli na przykład Twój adres kończy się na @twoja_firma.com, możesz używać G Suite Essentials z innymi osobami, których adresy kończą się na @twoja_firma.com.

    Uwaga: nie możesz zarejestrować się przy użyciu adresu od publicznego dostawcy poczty e-mail, takiego jak gmail.com czy yahoo.com. Musisz użyć adresu niestandardowego, na przykład związanego z firmą lub organizacją.

  2. Opcjonalnie odblokuj więcej funkcji biznesowych (w przypadku domeny z potwierdzoną własnością). Jeśli jesteś właścicielem lub administratorem IT domeny internetowej organizacji, możesz odblokować dodatkowe funkcje, takie jak zarządzanie tożsamościami, mechanizmy bezpieczeństwa czy kontrola. Przejmujesz też zarządzanie wszelkimi istniejącymi użytkownikami G Suite Essentials w organizacji.

Poniżej znajdziesz porównanie najważniejszych funkcji.

Pakiet obejmuje rozmowy wideo, miejsce na dane i narzędzia do współpracy

Dostępność pełnego pakietu funkcji Google Meet i Dysku zależy od używanej wersji G Suite i tego, czy została potwierdzona własność domeny.

Wszystkie wersje

Funkcja Weryfikacja za pomocą domeny Weryfikacja za pomocą adresu e-mail
Rozmowy głosowe i wideo

Organizuj spotkania wideo dla maksymalnie 150 uczestników i dołączaj do spotkań z dowolnego miejsca. W G Suite Enterprise Essentials spotkania mogą obejmować do 250 uczestników. Więcej informacji

Współpraca

Dyski współdzielone ułatwiają współpracę w zespołach projektowych i działach firmy. Więcej informacji

Dostępność plików w każdym miejscu i o każdej porze

Z plików zapisanych na Dysku możesz korzystać na dowolnym komputerze i urządzeniu mobilnym, gdziekolwiek jesteś. Więcej informacji

 ✔  ✔
Pakiet biurowy

Twórz i edytuj w prosty sposób pliki w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach i Formularzach Google. Więcej informacji

Rozbudowane dzienniki kontrolne

Monitoruj przypadki wyświetlenia, utworzenia, wygenerowania podglądu, wydrukowania, zaktualizowania, usunięcia, pobrania i udostępnienia treści na Dysku. Więcej informacji

 

Tylko w G Suite Enterprise Essentials

Funkcja Weryfikacja za pomocą domeny Weryfikacja za pomocą adresu e-mail
Nagrywanie spotkań

Nagrywaj spotkania i zapisuj je na Dysku. Więcej informacji

 ✔  ✔
Transmitowanie spotkań na żywo (dostępne wkrótce)

Transmituj spotkanie na żywo, by mogło je śledzić nawet do 100 000 osób w domenie. Więcej informacji

Zapobieganie utracie danych

Skanuj pliki pod kątem poufnych informacji, aby uniemożliwić użytkownikom udostępnianie ich osobom spoza organizacji. Więcej informacji

 ✔  
Google Vault

Przechowuj, wyszukuj i eksportuj pliki na Dysku oraz nakładaj na nie blokady. Usługa ta obejmuje archiwizację, pozyskiwanie danych elektronicznych i zapewnianie zgodności. Więcej informacji

 ✔  
Centrum bezpieczeństwa

Zaawansowane informacje o zabezpieczeniach i dane analityczne, a także dodatkowe informacje oraz opcje kontroli dotyczące problemów z zabezpieczeniami, które występują w domenie. Więcej informacji

 ✔  
Regiony danych

Twórz zasady przechowywania danych G Suite dotyczące konkretnych regionów geograficznych. Więcej informacji

 
Dostęp zależny od kontekstu

Twórz zasady dostępu użytkowników do aplikacji na podstawie kontekstu, na przykład lokalizacji użytkownika, stanu zabezpieczeń urządzenia czy adresu IP. Więcej informacji

 
Zaawansowane funkcje zarządzania punktami końcowymi

Zwiększ bezpieczeństwo danych organizacji na urządzeniach mobilnych, komputerach, laptopach i innych punktach końcowych. Więcej informacji

 

Kompletną listę funkcji G Suite Essentials znajdziesz na stronie G Suite Essentials.

Zarządzanie tożsamościami

G Suite Essentials może zapewniać kontrolę administracyjną nad profilami użytkowników we wszystkich domenach organizacji.

Funkcja Weryfikacja za pomocą domeny Weryfikacja za pomocą adresu e-mail
Dodawanie i usuwanie użytkowników

Określaj, kto w Twojej organizacji może korzystać z G Suite Essentials. Więcej informacji

 ✔  ✔
Przypisywanie roli superadministratora

Zapewnij innemu użytkownikowi pełną kontrolę administracyjną nad kontem G Suite Essentials organizacji. Więcej informacji

 ✔  ✔
Przypisywanie niestandardowych ról administratora

Zapewnij innym użytkownikom określony zestaw uprawnień kontroli administracyjnej, na przykład odpowiednich dla zespołu pomocy. Więcej informacji

 ✔  
Zarządzanie profilami użytkowników

Resetuj hasła użytkowników Dysku, dodawaj zdjęcia i aktualizuj informacje o pracownikach. Więcej informacji

 ✔   
Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń

Wymuszaj stosowanie ustawień siły haseł i weryfikacji dwuetapowej.

 ✔  
Dodawanie domen

Dodaj inne posiadane domeny do konsoli administracyjnej, aby należący do nich użytkownicy też mogli używać G Suite Essentials. Więcej informacji

 ✔  
Konfigurowanie logowania jednokrotnego z wykorzystaniem mechanizmów zewnętrznych

Skonfiguruj logowanie jednokrotne na zarządzanych kontach Google przy użyciu zewnętrznych dostawców tożsamości. Więcej informacji

 

Usługi dodatkowe

W G Suite Essentials znajdziesz również te usługi:

Usługa Weryfikacja za pomocą domeny Weryfikacja za pomocą adresu e-mail
Katalog

Administratorzy i użytkownicy mogą zarządzać kontaktami osobistymi i globalnymi. Więcej informacji

 ✔  ✔
Witryny Google (nowa wersja)

Możesz tworzyć i publikować wewnętrzne strony zespołów, projektów oraz wydarzeń. Nie wymaga to żadnych umiejętności technicznych. Więcej informacji

 ✔  ✔ 
Grupy dyskusyjne / Grupy dyskusyjne Google dla Firm

Twórz kontrolowane przez administratorów grupy dyskusyjne i listy adresowe. Hostuj fora społeczności i wspólne skrzynki odbiorcze. Pozwalaj użytkownikom na samodzielne tworzenie grup. Więcej informacji 

 ✔  

Google Keep

Twórz i udostępniaj swoje notatki, a także pracuj nad nimi wspólnie z innymi osobami na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu. Łatwo twórz listy zadań, działania, notatki głosowe i nie tylko. Więcej informacji

 ✔
Przechodzenie na wyższy pakiet G Suite

Możesz łatwo przejść na G Suite Enterprise, aby korzystać z Gmaila i Kalendarza.

 ✔  

Rozliczenia na podstawie liczby kont użytkowników

Płacisz tylko za aktywne konta użytkowników używane przez organizację w poprzednim miesiącu. Więcej informacji

Limity miejsca

Możesz też korzystać z puli miejsca na dane w organizacji. Ilość miejsca zwiększa się z każdym użytkownikiem, który dołącza do G Suite Basic, aż do osiągnięcia limitu. Więcej informacji

Zobacz też

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?