Tento článok je súčasťou sprievodcu migráciou zo služby Universal Analytics na Google Analytics 4. Pozrite si obsah sprievodcu migráciou.

[UA→GA4] Referenčná príručka pre migráciu

Identifikácia a nastavenie funkcií služby Google Analytics 4, ktoré potrebujete migrovať

Tento článok mapuje funkcie služby Universal Analytics k zodpovedajúcim funkciám služby Google Analytics 4. Ak chcete vyhľadať funkcie, ktoré momentálne používate vo vlastníctve v službe Universal Analytics, pozrite si obsah alebo vyhľadajte článok (na klávesnici stlačte klávesy Ctrl + F alebo Command + F).

Obsah

Plánovanie

""

Štruktúra účtu


Meranie relácií viacerých domén

Pomocou merania viacerých domén môžete zjednotiť relácie služby Google Analytics na rôznych weboch, ako sú platobné portály a ďalšie súvisiace weby.

Universal Analytics Google Analytics 4
Nastavte meranie viacerých domén na rôznych weboch úpravou útržku služby Universal Analytics alebo aktualizáciou premennej nastavení služby Google Analytics pomocou Správcu značiek Google. Ak chcete zabezpečiť, aby návštevnosť pochádzajúca z povolených webov nebola označená ako odkazujúci zdroj, merané domény musíte pridať aj do zoznamu vylúčených odkazujúcich zdrojov. Nastavte meranie viacerých domén na stránke Správca: Vlastníctvo > Streamy údajov > Web > Konfigurácia nastavení značky > Konfigurovať vaše domény. Identifikujte nežiaduce odkazujúce zdroje v streamoch údajov prostredníctvom nastavení každého streamu.

Migrácia: dôležité informácie

Pre vlastníctvo v službe Universal Analytics konfigurujete meranie viacerých domén prostredníctvom kódu (v zdrojovom kóde cez analytics.js či gtag.js alebo pomocou Správcu značiek Google). V prípade vlastníctva v službe Google Analytics 4 to môžete vykonať na stránke Správca.

Meranie viacerých subdomén

Subdomény predstavujúce odlišné zoskupenia stránok pre konkrétnu hlavnú doménu (napr. blog.website.com, news.website.com) možno merať v tom istom vlastníctve v službe Google Analytics. Vlastníctva v službe Universal Analytics aj Google Analytics 4 to robia automaticky.

Universal Analytics Google Analytics 4
V prehľadoch správania sa identické cesty k stránke v rôznych subdoménach zobrazujú ako jedna stránka. Možno ich oddeliť implementáciou filtra zobrazenia na pripojenie názvu hostiteľa k dimenzii cesty k stránke. Identické cesty k stránke v rôznych subdoménach sa v reportoch zobrazujú ako jedna stránka. Možno ich oddeliť použitím prispôsobenia reportu, aby bol názov hostiteľa zahrnutý v reporte Stránky a obrazovky, za cenu možnosti preniesť do reportu sekundárnu dimenziu.

Konfigurácia súhrnných prehľadov pre samostatné domény

Súhrnné prehľady umožňujú vytvárať prehľady a analýzu súhrnných dát v rámci rôznych vlastníctiev v službe Google Analytics, ktoré sa môžu týkať rôznych webov.

Universal Analytics Google Analytics 4
 Táto funkcia je k dispozícii iba pre vlastníctva v službe Google Analytics 360.

Tím podpory Google Analytics 360 vytvorí súhrnné vlastníctva. Po vytvorení používajú súhrnné vlastníctvo ďalšie vlastníctva v službe Google Analytics 360.

Máte možnosť vytvoriť vlastnú „manuálnu“ podobu súhrnných vlastníctiev tak, že nasadíte rovnaký identifikátor sledovania Universal Analytics vo viacerých doménach. Pritom nezabúdajte na tieto skutočnosti:

 • vo vlastníctve v inej službe ako 360 sa pri zhromažďovaní údajov naďalej uplatňuje limit 10 miliónov prístupov za mesiac;
 • duplikáty používateľov vo viacerých doménach nie sú odstránené.
Táto funkcia je k dispozícii iba pre vlastníctva v službe Google Analytics 360.

Ak ste správcom alebo redaktorom účtu služby 360, môžete vytvoriť súhrnné vlastníctva.

Ďalšie informácie o súhrnných vlastníctvach v službe Google Analytics 4

Podobne ako v prípade služby Universal Analytics môžete vytvoriť vlastnú „manuálnu“ podobu súhrnných vlastníctiev tak, že nasadíte rovnaký identifikátor značky vo viacerých doménach. Pritom nezabúdajte, že v rámci domén nie sú odoberaní duplicitní používatelia.

Migrácia: dôležité informácie

Súhrnné prehľady sú k dispozícii iba pre vlastníctva v službe Universal Analytics 360 a zatiaľ nie sú k dispozícii pre vlastníctva v službe Google Analytics 4.

Vytvorenie vlastníctva

Vlastníctvo obsahuje reporty a údaje služby Google Analytics týkajúce sa vášho webu alebo aplikácie. Zobrazené reporty a používateľské rozhranie závisia od typu vlastníctva, ktoré si prezeráte. Vlastníctvo v službe Universal Analytics obsahuje iné prehľady ako vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Universal Analytics Google Analytics 4
Vytvorte nové vlastníctvo na stránke Správca účtu Universal Analytics v stĺpci Vlastníctvo. Ak chcete začať, kliknite na Zobraziť rozšírené možnosti a zapnite možnosť Vytvoriť nové vlastníctvo v službe Universal Analytics. Vytvorte nové vlastníctvo na stránke Správca účtu Google Analytics v stĺpci Vlastníctvo.

Migrácia: dôležité informácie

Pri vytváraní nového vlastníctva je predvoleným typom vlastníctva Google Analytics 4. V prípade potreby však môžete vytvoriť nové vlastníctvo v službe Universal Analytics.

Vytvorenie streamu údajov

Stream údajov vytvoríte pre každý web a mobilnú aplikáciu, ktorú chcete sledovať v rámci konkrétneho vlastníctva v službe Google Analytics 4.

Universal Analytics Google Analytics 4
Nie je k dispozícii pre službu Universal Analytics Vytvorte individuálne streamy údajov pre web a aplikáciu v stĺpci Vlastníctvo v sekcii Streamy údajov.

Migrácia: dôležité informácie

Stream údajov je nový koncept v službe Google Analytics 4.

Programová správa konfigurácie služby Google Analytics

Automatická správa účtu vyžaduje metódu programového prístupu k službe Google Analytics.

Universal Analytics Google Analytics 4
Pomocou rozhrania Management API programovo upravte konfiguráciu svojich účtov alebo vlastníctiev v službe Universal Analytics.

Prístup k rozhraniu API získate prostredníctvom existujúcich knižníc pre bežné programovacie jazyky alebo priamo prostredníctvom požiadaviek HTTP.
Pomocou rozhrania Admin API programovo upravte konfiguráciu svojich účtov alebo vlastníctiev v službe Google Analytics 4.

Prístup k rozhraniu API získate prostredníctvom existujúcich knižníc pre bežné programovacie jazyky alebo priamo prostredníctvom požiadaviek HTTP.
Rozhranie API je v súčasnosti v predbežnej ukážkovej verzii a podlieha neoznámeným zmenám, ktoré môžu narušiť vašu konfiguráciu.

Programové vytváranie a zobrazovanie prehľadov v službe Google Analytics

Automatické prehľady vyžadujú metódu programového prístupu k službe Google Analytics.

Universal Analytics Google Analytics 4
Ak chcete programovo pristupovať k údajom prehľadov z vlastníctiev v službe Universal Analytics, použite rozhranie Reporting API.

Prístup k rozhraniu API získate prostredníctvom existujúcich knižníc pre bežné programovacie jazyky alebo priamo prostredníctvom požiadaviek HTTP.
Programový prístup k údajom reportov z vlastníctiev v službe Google Analytics 4 získate použitím rozhrania Data API.

Prístup k rozhraniu API získate prostredníctvom existujúcich knižníc pre bežné programovacie jazyky alebo priamo prostredníctvom požiadaviek HTTP.
API je v beta verzii. Hoci sa neočakávajú žiadne zmeny, ktoré by mohli poškodiť vašu konfiguráciu, akákoľvek automatizácia vytvorená pred úplným vydaním bude mať obmedzenú podporu.

Migrácia: dôležité informácie

Prečítajte si článok Migrácia na rozhranie Google Analytics Data API v1, kde nájdete pokyny na úpravu existujúceho nastavenia pre nové rozhranie API.


Odstránenie nežiaducich údajov

Nie všetky údaje odoslané do služby Google Analytics budú vždy v správnom formáte alebo zo zdroja, z ktorého chcete údaje zhromažďovať. V takýchto prípadoch musíte údaje prichádzajúce do služby Google Analytics filtrovať.

Universal Analytics Google Analytics 4
Vytvorte filtre zobrazení prehľadov a upravte údaje prichádzajúce do zobrazení služby Universal Analytics. K dispozícii je mnoho rôznych typov filtrov, ktoré umožňujú nahradenie, úpravu a odstránenie údajov, keď prichádzajú do služby Google Analytics.

Podradené vlastníctva v službe Google Analytics 4 sú funkciou služby 360 a sú navrhnuté tak, aby vám poskytovali možnosti zobrazení vo forme plne fungujúcich vlastníctiev. Podradené vlastníctva získavajú údaje z vlastníctiev v službe 360 a tvoria úplnú alebo čiastočnú podmnožinu týchto údajov v závislosti od toho, ako ich konfigurujete.

Vytvorte filtre údajov na odstránenie nežiaducich údajov, ktoré prichádzajú do vašich vlastníctiev v službe Google Analytics 4. Môžete vytvoriť filtre na odstránenie návštevnosti vývojára aj internej návštevnosti. Existujú aj ďalšie funkcie služby Google Analytics 4, ktoré sú podobné funkciám služby Universal Analytics súvisiacim so zobrazeniami.

Migrácia: dôležité informácie

V službe Universal Analytics vytvárate filtre na úrovni zobrazenia. V službe Google Analytics 4, ktorá nepozná pojem zobrazenia, vytvárate filtre údajov na úrovni vlastníctva.

Transformácia údajov a udržiavanie údajov v dobrom stave

Odstráňte nepotrebné údaje a konsolidujte fragmentované hodnoty (napríklad variácie webových adries), ktoré majú na účely analytiky rovnaký význam.

Universal Analytics Google Analytics 4
Universal Analytics poskytuje rôzne typy filtrov, ktoré menia údaje rôznymi spôsobmi – od zahrnutia alebo vylúčenia určitých typov údajov až po zmenu veľkosti písmen alebo úplné nahradenie formátovania údajov, ktoré už boli zhromaždené do iného formátu. Niektoré príklady zahŕňajú vlastné filtre (napríklad malé a veľké písmená), filtre na vyhľadávanie a nahradzovanierozšírené filtre. V službe Google Analytics 4 môžete upravovať a vytvárať udalosti prostredníctvom používateľského rozhrania a štandardizovať názvy a parametre udalostí na základe konkrétnych podmienok vrátane opráv alebo aktualizácie udalostí. Ďalšie typy filtrov vám umožňujú zahrnúť alebo vylúčiť určité typy návštevnosti, napríklad návštevnosť vývojára alebo internú návštevnosť.

Vylúčenie internej návštevnosti

Filtrovanie údajov z vývojových prostredí a interných používateľov je dôležité na zabezpečenie, aby vaše údaje pochádzali od skutočných používateľov v ostrej verzii.

Universal Analytics Google Analytics 4

V službe Universal Analytics zvyčajne vylúčite internú návštevnosť zo svojich hlavných zobrazení prehľadov použitím filtra zobrazení na základe adresy IP.

Osvedčeným postupom je použiť filtre v skúšobnom zobrazení a až potom ich použiť v hlavných pracovných zobrazeniach.

V službe Google Analytics 4 fungujú spolu s vylúčením internej návštevnosti dve nastavenia.

Ak najprv kliknete na stream webových údajov a potom prejdete na sekciu Konfigurácia nastavení značky > Definovať internú návštevnosť, môžete definovať internú hodnotu parametra traffic_type na základe adresy IP. Môžete určiť aj iné hodnoty pre traffic_type, napríklad internal-headquarters.

Po definovaní aspoň jednej hodnoty traffic_type pre interné adresy IP môžete použiť filtre údajov (Správca> Nastavenia údajov > Filtre údajov). Filtre údajov vám umožňujú vylúčiť (alebo zahrnúť) návštevnosť zodpovedajúcu interným hodnotám traffic_type zo spracúvania zaznamenaných údajov vo vlastníctve v službe Google Analytics 4. Keď vytvoríte vlastníctvo v službe Google Analytics 4, Analytics vytvorí predvolený filter pre internú návštevnosť. Tento filter definuje internú návštevnosť ako akúkoľvek návštevnosť, ktorá zahŕňa parameter udalosti traffic_type s hodnotou internal.

Migrácia: dôležité informácie

Google Analytics 4 má tri rôzne režimy filtrov, ktoré vám umožňujú otestovať filtre pred ich použitím na ostrých údajoch. Ide o režimy Aktívne, Testovanie a Neaktívne, ktoré určujú, či sú zmeny údajov dočasné alebo trvalé.

Vylúčenie návštevnosti vývojára alebo ladenia z konečného zaznamenávania údajov

Zvyčajne chcete ponechať všetky údaje pochádzajúce z vývojových prostredí oddelené od ostrých údajov.

Universal Analytics Google Analytics 4

V službe Universal Analytics sa vylúčenie návštevnosti vývojára často považuje za vylúčenie návštevnosti, ku ktorej došlo vo vývojovom prostredí, ako je dev.mysite.com.

Filtre založené na názve hostiteľa alebo podadresári môžete konfigurovať tak, aby sa v rámci zaznamenávania údajov služby Google Analytics vylúčili alebo zahrnuli údaje z webu vývojára.

Prípadne môžete pre web vývojára používať samostatné vlastníctvo. Musíte ho však nakonfigurovať podobne ako vlastníctvo, ktoré sleduje váš ostrý web.

V službe Google Analytics 4 môžete nakonfigurovať filter údajov na vylúčenie návštevnosti odosielanej v režime ladenia. Návštevnosť odosielaná v režime ladenia je viditeľná v prehľade DebugView.

Migrácia: dôležité informácie

Možnosť zobraziť návštevnosť z ladenia v prehľade DebugView a ľahko vylúčiť návštevnosť ladenia z konečných údajov bola zlúčená do služby Google Analytics 4 zo služby Google Analytics for Firebase a teraz je k dispozícii okrem streamov údajov aplikácie aj pre streamy údajov webu. Režim ladenia pre značky Google Analytics 4 môžete povoliť aj v Správcovi značiek Google prechodom do režimu ukážky a ladenia Správcu značiek Google. Týmto spôsobom budete môcť využívať prehľad DebugView v službe Google Analytics 4, ako aj samostatnú kartu alebo panel ladenia pre všetky značky, ktoré ste použili v Správcovi značiek Google.

Filtrovanie robotov

Filtrovanie známych robotov a indexových prehľadávačov môže pomôcť udržiavať kvalitu a relevanciu vašich údajov služby Google Analytics.

Universal Analytics Google Analytics 4
V sekcii Nastavenia zobrazenia povoľte filtrovanie robotov. Google Analytics 4 automaticky vylúči známe roboty.

Migrácia: dôležité informácie

V službe Google Analytics 4 nie je dostupné nastavenie na zapnutie alebo vypnutie tejto funkcie. Filtrovanie robotov je automaticky povolené a zoznam známych robotov a indexových prehľadávačov spravuje organizácia Interactive Advertising Bureau.

Nahradenie konkrétnych fráz v údajoch odosielaných do služby Google Analytics

Zdroje údajov nie sú vždy konzistentné a rovnaký údajový bod môže vstupovať do služby Google Analytics v rôznych podobách. V takýchto prípadoch musíte mať možnosť transformovať údaje na správny formát.

Universal Analytics Google Analytics 4
V zobrazeniach služby Universal Analytics vytvorte filtre na vyhľadávanie a nahradenie. Vyhľadajte tak frázy, ktoré nahraďte požadovanými hodnotami. Tieto vyhľadávania môžu byť založené na presných frázach alebo zhode vzorca. Vytvorte úpravy udalostí v streamoch údajov služby Google Analytics 4, aby ste nahradili parametre udalostí pri ich spracovaní v službe Google Analytics. Podmienky tejto náhrady môžu byť založené na ľubovoľnom počte parametrov prichádzajúcej udalosti a viaceré parametre možno nahradiť naraz.

Vylúčenie konkrétnych odkazujúcich zdrojov domén ako zdrojov akvizície

Keď do služby Google Analytics vstupujú nežiaduce odkazujúce zdroje, napríklad z platobných nástrojov tretích strán, môžu prepísať atribúciu predchádzajúcich zdrojov, ako sú platené reklamy.

Universal Analytics Google Analytics 4
Pridajte domény do zoznamu vylúčení odkazujúcich zdrojov v nastaveniach vlastníctva v službe Universal Analytics a odstráňte odkazujúce zdroje z definovaných domén zo všetkých zobrazení vo vlastníctve. Prekliknutia z týchto názvov hostiteľov alebo domén sa potom nebudú považovať za odkazujúce zdroje a nebudú spúšťať nové relácie, keď už relácie prebiehajú. Pridajte domény do zoznamu nežiaducich odkazujúcich zdrojov v streamoch údajov služby Google Analytics 4 a odstráňte tak odkazujúce zdroje z definovaných domén z údajov prichádzajúcich do služby Google Analytics. Prekliknutia z týchto názvov hostiteľov alebo domén sa potom nebudú považovať za odkazujúce zdroje a nebudú spúšťať nové relácie, keď už relácie prebiehajú.

Pozrite si výrazy, ktoré používatelia zadávajú vo vašom vlastnom vyhľadávaní na webe, a tiež výkonnosť po vyhľadávaní.

Universal Analytics Google Analytics 4
Ak webová adresa interných stránok s výsledkami vyhľadávania obsahuje hľadaný výraz ako parameter dopytu (napr. q=turistické-topánky), môžete nakonfigurovať nastavenia zobrazenia na analýzu hľadaného výrazu a vyplniť prehľady vyhľadávania na webe. Ak webová adresa interných stránok s výsledkami vyhľadávania obsahuje hľadaný výraz ako parameter dopytu (napr. q=turistické-topánky), môžete v streame údajov webu nakonfigurovať nastavenia rozšíreného merania na analýzu hľadaného výrazu.

Migrácia: dôležité informácie

Google Analytics 4 nezahŕňa integrované prehľady vyhľadávania na webe.

Zhromažďovanie údajov

""

Udalosti a parametre


Automatické zaznamenávanie skupiny základných interakcií používateľa okrem zobrazení stránok

Merajte bežné interakcie (napríklad odkazy mimo webu, sťahovanie z webu a interakcie s videom) bez ďalšieho programovania či značkovania.

Universal Analytics Google Analytics 4
Universal Analytics od Googlu neponúka automatické sledovanie udalostí. Nastavte meranie udalostí pridaním kódu na web alebo do aplikácie. Rozšírené meranie je pri vytváraní streamu údajov webu v službe Google Analytics 4 predvolene povolené. Ak chcete povoliť alebo zakázať rôzne možnosti rozšíreného merania, prejdite do sekcie Správca > Vlastníctvo > Streamy údajov > Web.

Migrácia: dôležité informácie

Ak chcete merať vlastné udalosti, ktoré sa prekrývajú s udalosťami rozšíreného merania, ale vyžadujú ďalšie údajové body, ktoré nie sú k dispozícii prostredníctvom udalostí rozšíreného merania (napr. vlastné parametre), implementujte riešenie vlastných udalostí alebo parametrov a deaktivujte príslušnú udalosť rozšíreného merania. Ak chcete napríklad lepšie prispôsobené sledovanie posúvania, deaktivujte verziu rozšíreného merania.

Využitie preddefinovaných taxonómií udalostí a mapovania prehľadov

Odosielanie údajov do služby Google Analytics pomocou preddefinovaných taxonómií umožňuje službe Google Analytics vyplniť určité vopred vytvorené prehľady a tiež dodržať určité obmedzenia týkajúce sa služby.

Universal Analytics Google Analytics 4
Universal Analytics má vopred definovanú taxonómiu rozšíreného elektronického obchodu, pomocou ktorej môžete vyplniť rôzne integrované prehľady elektronického obchodu. Všeobecne platí, že zaznamenávanie udalostí akceptuje dimenzie kategórie udalosti, akcie a štítku, ale inak neponúka pokyny na pomenovanie konkrétnych udalostí ani predvolene nezaznamenáva žiadne udalosti (s výnimkou prístupov zobrazení stránky, ktoré sa zaznamenávajú s predvoleným útržkom a považujú sa za typ prístupu oddelený od udalostí). Google Analytics 4 má odstupňovaný prístup k sledovaniu udalostí a parametrov. Začína od automaticky zhromažďovaných udalostí a parametrov, odporúčaných udalostí a parametrov a vašich vlastných udalostí a parametrov.

Migrácia: dôležité informácie

Google Analytics 4 zaznamenáva široký rad preddefinovaných udalostí a ich parametrov. Opisuje tiež taxonómiu odporúčaných udalostí a ich parametrov. Preddefinované udalosti a parametre ponúkajú oproti vlastným udalostiam a parametrom dve výhody:

 • V prípade preddefinovanej taxonómie internetového predaja Google Analytics 4 vypĺňa reporty speňažovania (Prehľad speňažovaniaNákupy v elektronickom obchode) pomocou odporúčaných udalosti a parametrov, ktoré odosielate vo svojej implementácii.
 • Odporúčané parametre udalostí, ktoré namapujete ako vlastné dimenzie a metriky, sa nezapočítavajú do limitu 50 vlastných dimenzií a 50 vlastných metrík na vlastníctvo, ktoré môžete mapovať z parametrov vlastných udalostí.

Odstránenie parametrov dopytu z webových adries

Parametre dopytu, ktoré nemajú vplyv na obsah stránky, môžu rozdeliť metriky jednotlivých stránok do viacerých segmentov. Odstránenie týchto parametrov, keď vstupujú do služby Google Analytics, môže zlepšiť kvalitu údajov.

Universal Analytics Google Analytics 4
Pridajte nežiaduce parametre dopytu do sekcie Vylúčiť parametre dopytu webovej adresy v sekcii Nastavenia zobrazenia. Zo stránok sa tým odstránia všetky výskyty týchto parametrov.
Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4.

Identita používateľa


Zjednotenie prehľadov na úrovni používateľa v rôznych zariadeniach a streamoch údajov

Zjednocovanie používateľov naprieč zariadeniami a streamami údajov poskytuje presnejší počet používateľov a umožňuje atribúciu, štatistiky správania a budovanie publika vo viacerých reláciách, ktoré by boli inak fragmentované.

Universal Analytics Google Analytics 4
V službe Universal Analytics môžete zjednotiť používateľov a vyplniť prehľady naprieč zariadeniami vyplnením určeného poľa userId v prípade používateľov, ktorí sú na vašom webe overení. Ak povolíte signály Googlu, používatelia, ktorí sú overení na Googli, budú zjednotení aj vo vašich prehľadoch. V službe Google Analytics 4 môžete povoliť prehľady na úrovni používateľa v rôznych zariadeniach a streamoch údajov webu, systému iOS a Androidu. Stačí vyplniť určené pole userId v prípade používateľov, ktorí sú overení na vašom webe alebo v mobilnej aplikácii. V druhom kroku aktivujte signály Googlu, ktoré sa týkajú používateľov prihlásených do Googlu v čase, kedy navštívia váš web alebo aplikáciu.

Migrácia: dôležité informácie

Google Analytics 4 poskytuje dve zlepšenia reportov naprieč zariadeniami a streamami:

 • Google Analytics 4 v prvom rade poskytuje v tých istých prehľadoch záložné riešenie problémov s identitou pre userId, signály Googlu a identifikátor zariadenia (teda súbor cookie alebo identifikátor mobilnej aplikácie).
 • Keďže streamy údajov webu a mobilnej aplikácie v službe Google Analytics 4 používajú rovnaký dátový model, reporty v rámci streamov údajov sú konzistentné a prekrytie používateľov medzi webom a mobilnou aplikáciou sa zobrazuje v reporte Technológia > Prehľad.

Vyplnenie identifikátora User‐ID pre overených používateľov

Google Analytics predvolene používa na priradenie viacerých relácií toho istého používateľa identifikátor zariadenia (v prípade webu je to súbor cookie prehliadača a v prípade mobilnej aplikácie identifikátor inštancie aplikácie). Táto závislosť však obmedzuje schopnosť spájať rovnakých používateľov vo viacerých zariadeniach. Vyplnenie identifikátora User‐ID pre overených používateľov vám umožňuje obísť závislosť od súborov cookie alebo identifikátora inštancie aplikácie a spojiť tak viaceré relácie s rovnakým používateľom, v rovnakom zariadení a streame údajov alebo v rámci zariadení a streamov údajov.

Universal Analytics Google Analytics 4
Pomocou funkcie User‐ID môžete spojiť viaceré relácie (a ľubovoľnú aktivitu v rámci týchto relácií) s jedinečným identifikátorom. Umožňuje vám získať presnejší počet používateľov, analyzovať dojem prihláseného používateľa a získať prístup k prehľadom naprieč zariadeniami. Ak vaša firma generuje identifikátory používateľov, implementujte funkciu User‐ID pre viacplatformové prehľady naprieč zariadeniami v službe Analytics.

Migrácia: dôležité informácie

Funkcia User‐ID slúži v službách Universal Analytics a Google Analytics for Firebase najmä na zjednotenie relácií v rôznych zariadeniach, no v rámci rovnakého typu platformy (to znamená zjednotenie návštevníka webu medzi webom pre počítače a mobilným webom, prípadne používateľa mobilnej aplikácie v telefóne s Androidom a tablete s Androidom). Funkcia User‐ID slúži v službe Google Analytics 4 aj na zmysluplné zjednotenie používateľov medzi platformami alebo streamami údajov, teda návštevníka webu v počítači, ktorý používa aj vašu aplikáciu v iPhone. Jednotný dátový model pre web a mobilnú aplikáciu v službe Google Analytics 4 poskytuje konzistentné prehľady a analýzu overených používateľov na rôznych platformách.

Elektronický obchod


Meranie interakcií súvisiacich s elektronickým obchodom

Poskytujú údaje o správaní používateľov v lieviku elektronického obchodu a povoľujú štatistiky výkonnosti.

Universal Analytics Google Analytics 4
Merajte aktivity elektronického obchodu implementáciou štandardných udalostí alebo udalostí rozšíreného elektronického obchodu. Obe vám umožňujú využiť preddefinované prehľady v službe Google Analytics, ktoré vám poskytujú štatistiky o správaní vašich používateľov.

Štandardné prehľady elektronického obchodu sa zameriavajú výlučne na konečnú transakciu, zatiaľ čo prehľady rozšíreného elektronického obchodu to rozširujú a umožňujú vám merať všetky kroky lievika elektronického obchodu.
Merajte aktivity elektronického obchodu implementáciou preddefinovaných udalostí internetového predaja. Tieto udalosti sa automaticky dostávajú do reportov speňažovania v službe Google Analytics 4 a umožňujú merať všetky kroky lievika elektronického obchodu.

Mobilné aplikácie a Firebase


Meranie interakcií s mobilnou aplikáciou pre Android alebo iOS a integrácia s webovými údajmi

Získajte informácie o interakciách používateľov v aplikáciách pre Android a iOS, ako aj o udalostiach životného cyklu aplikácie, napríklad first_open.

Universal Analytics Google Analytics 4
Súprava Google Services SDK pre Android a iOS je naďalej k dispozícii pre účty Google Analytics 360, no odporúčaným prístupom k inštrumentácii sledovania služby Google Analytics v aplikáciách pre Android a iOS je súprava Firebase SDK. Streamy údajov pre Android a iOS, ktoré ste nastavili na vypĺňanie platformy Firebase, môžu priamo vypĺňať aj vaše vlastníctvo v službe Google Analytics 4 prostredníctvom integrácie platformy Firebase.

Migrácia: dôležité informácie

Streamy údajov pre iOS a Android, ktoré nakonfigurujete pre projekt na platforme Firebase, môžu aj vypĺňať vlastníctvo v službe Google Analytics 4. Podobne platí, že keď v službe Google Analytics 4 vytvoríte stream údajov pre iOS alebo Firebase, vytvorí sa nový projekt v platforme Firebase. Z tohto dôvodu platí, že ak ste už v projekte na platforme Firebase vytvorili streamy údajov mobilnej aplikácie, je nevyhnutné iniciovať integráciu z projektu v platforme Firebase, nie z vlastníctva v službe Google Analytics 4.

Ak ste používali Google Analytics for Firebase, dátový model a niekoľko konceptov implementácie v službe Google Analytics 4 vám budú povedomé.

Ak ste zákazníkom služby Universal Analytics 360, ktorý naďalej zhromažďoval údaje o aplikáciách vo vlastníctve v službe Universal Analytics pomocou súprav Google Services SDK, máte dve možnosti, ako nastaviť zhromažďovanie údajov vo vlastníctve v službe Google Analytics 4:

Import údajov a Measurement Protocol


Rozšírenie zaznamenávania údajov

Pomocou importu údajov môžete nahrávať údaje v službe Google Analytics, ako aj zaznamenávať základné údaje prostredníctvom značky gtag.js, analytics.js alebo súprav SDK pre Android alebo iOS pre Google Analytics.

Universal Analytics Google Analytics 4
Import údajov umožňuje nahrať údaje z externých zdrojov a kombinovať ich s údajmi, ktoré zhromažďujete prostredníctvom služby Universal Analytics. Vďaka tomu potom môžete použiť Universal Analytics na usporiadanie a analýzu všetkých údajov spôsobmi, ktoré sú výhodnejšie pre vašu firmu. Import údajov vám umožňuje nahrávať údaje z externých zdrojov a spojiť ich s údajmi v službe Google Analytics 4. Môžete tak analyzovať jeden súbor informácií o svojej firme.
Migrácia: dôležité informácie

Import údajov v službe Google Analytics je niekedy vyjadrený ako rozšírenie dimenzií v tom zmysle, že vo väčšine prípadov vyplníte aspoň jednu ďalšiu hodnotu dimenzie oproti dimenzii, ktorá už je vyplnená. Môžu to byť napríklad kategória stránky, klasifikácie výrobkov alebo parametre kampane oproti dimenzii stránky, identifikátoru výrobku alebo identifikátoru kampane.

Odoslanie údajov do služby Google Analytics z newebového prostredia alebo prostredia mobilnej aplikácie pre Android či iOS prostredníctvom platformy Measurement Protocol

Použite platformu Measurement Protocol na priame odosielanie prístupov na servery služby Google Analytics prostredníctvom základných požiadaviek HTTP z akéhokoľvek programovateľného sieťového prostredia, ako je aplikácia spustená v systéme Windows Mobile, miesto predaja alebo systém riadenia vzťahov so zákazníkmi, alebo adresár pre budovu spustený v kiosku.

Universal Analytics Google Analytics 4
Použite Measurement Protocol pre Universal Analytics a priamo odosielajte požiadavky HTTP na odosielanie údajov do vlastníctva. Použite Measurement Protocol pre Google Analytics 4 a priamo odosielajte požiadavky HTTP na odosielanie údajov do vlastníctva v službe Google Analytics.

Migrácia: dôležité informácie

Google Analytics 4 poskytuje zabezpečenie proti spamu na platforme Measurement Protocol. Measurement Protocol v službe Google Analytics 4 sa vyžaduje na zahrnutie kľúča api_secret, ktorý je viditeľný iba v konfigurácii streamu údajov služby Google Analytics 4, čo by malo eliminovať väčšinu spamu na platforme Measurement Protocol.

Nastavenie vlastníctva

""

Ciele, konverzie a lieviky


Meranie zobrazenia stránky (alebo zobrazenia obrazovky) ako konverzie

Stránky s poďakovaním alebo potvrdením pre mnoho typov príspevkov sú zvyčajne dobrými kandidátmi na meranie konverzií.

Universal Analytics Google Analytics 4
Vytvorte cieľ koncovej webovej adresy na meranie konkrétneho zobrazenia stránky ako konverzie.

V službe Google Analytics 4 je konkrétna stránka označená parametrom page_location, ktorý sa odovzdáva s udalosťou page_view. Konverzie v službe Google Analytics 4 sú založené len na atribúte event_name, nie na iných parametroch udalosti. Môžete však upraviť a vytvoriť udalosti prostredníctvom používateľského rozhrania v službe Google Analytics 4, ak chcete vytvoriť novú udalosť, ako je confirm_page_viewed na základe udalosti page_view a parametra page_location, a potom túto novú udalosť označiť ako konverziu.

Prípadne môžete odosielať udalosti služby Google Analytics 4 zo stránok konverzie pomocou značky gtag.js alebo Správcu značiek Google a označiť túto udalosť ako konverziu.

Migrácia: dôležité informácie

Pomocou nástroja na migráciu cieľov môžete automaticky migrovať väčšinu cieľov udalosti a cieľov koncovej webovej adresy.

Zistite, ako mapovať ciele v službe Universal Analytics ku konverziám v službe Google Analytics 4.

Meranie interakcie používateľa ako konverzie

Vhodnými kandidátmi na sledovanie konverzií sú mnohé typy interakcií používateľov, ako sú stiahnuté súbory alebo zhliadnutia videa.

Universal Analytics Google Analytics 4
Vytvorte cieľ udalosti na meranie konkrétnych interakcií používateľa, ktoré sú ako konverzie označené ľubovoľnou kombináciou kategórie udalosti, akcie a štítka. V službe Google Analytics 4 môžete sledovať konverzie pomocou konverzných udalostí. V používateľskom rozhraní môžete označiť existujúcu udalosť ako konverziu alebo vytvoriť novú konverznú udalosť na základe parametrov pomenovanej udalosti. Ak chcete napríklad sledovať konverzie na základe stiahnutí súboru, ako je annual-report.pdf: vytvorte novú udalosť, ktorú spustia udalosti file_download s parametrom file_name nastaveným na annual-report.pdf a označte novú udalosť ako konverziu.

Migrácia: dôležité informácie

Pomocou nástroja na migráciu cieľov môžete automaticky migrovať väčšinu cieľov udalosti a cieľov koncovej webovej adresy.

Konverzie v službe Google Analytics 4 môžu byť založené iba na názvoch udalostí, nie na iných parametroch. Môžete však definovať nové udalosti, a to buď v kóde webu, alebo v používateľskom rozhraní, keď majú vami uvedené parametre určité hodnoty, napríklad page_view s konkrétnou hodnotou parametra file_location. Potom môžete túto novú udalosť označiť ako konverziu. V článku Ciele koncovej webovej adresy nájdete príslušné pokyny.

Meranie celkovej interakcie ako konverzie

V prípade určitých typov prostredí webov alebo mobilných aplikácií, najmä v oblasti vlastníka obsahu, sa úspech meria na základe celkového trvania alebo hĺbky interakcie, ako aj konkrétnych interakcií.

Universal Analytics Google Analytics 4
Ciele v službe Universal Analytics sa často zohľadňujú z hľadiska konkrétnych zobrazení stránky alebo interakcií používateľov, môžete však merať aj ciele interakcií na základe trvania relácie alebo počtu stránok/obrazoviek na reláciu.

Google Analytics 4 automaticky vygeneruje udalosť user_engagement, keď relácia trvá viac ako desať sekúnd, zahŕňa minimálne dve zobrazenia stránky alebo obsahuje konverznú udalosť. Google Analytics 4 používa túto udalosť aj na výpočet metrík Priemerný čas interakcie, Používatelia s interakciou na reláciuPriemerný čas interakcie na reláciu.

Na základe počtu relácií a času interakcie môžete vytvárať aj publiká (a segmenty v Prieskumoch), ktoré potom môžete použiť v prehľadoch.

V službe GA4 nie je možné replikovať ciele zo služby Universal Analytics na základe trvania. Môžete však replikovať ciele na základe počtu stránok alebo obrazoviek na reláciu. Viac sa dozviete v článku [UA→GA4] Ciele interakcie.

Migrácia: dôležité informácie

Ciele koncovej webovej adresy a ciele udalosti služby Universal Analytics sa môžu mapovať ku konverzným udalostiam služby Google Analytics 4. No ak do definície konverzie potrebujete zahrnúť hodnotu parametra udalosti, budete musieť najprv vygenerovať vlastnú udalosť, ktorú potom môžete označiť ako konverznú udalosť.

Trvanie a počet stránok či obrazoviek na reláciu v službe Universal Analytics zodpovedajú udalostiam a metrikám interakcie používateľov, ktoré sa automaticky zobrazujú v službe Google Analytics 4, ako aj segmentom a publikám, ktoré môžete vytvoriť a použiť v reportoch.

Vytvorenie vizualizácie lievika pre proces konverzie

Konverzný lievik je základnou technikou vizualizácie údajov na identifikáciu opustenia v dôležitých konverzných tokoch.

Universal Analytics Google Analytics 4
V službe Universal Analytics môžete vytvoriť lievik pre akýkoľvek cieľ koncovej webovej adresy, ktorý vyplní reporty Vizualizácia lievikaTok k cieľu a vygeneruje metriky Miera opusteniaKonverzný pomer lievika.

V službe Universal Analytics 360 máte aj možnosť vytvoriť vlastný lievik alebo report Analýza lievika.

Prieskumy lievika v službe Google Analytics 4 ponúkajú v porovnaní s lievikmi cieľov v službe Universal Analytics niekoľko výhod vrátane týchto:

 • dostupnosť pre všetkých používateľov,
 • použitie na historické údaje,
 • podpora otvorených alebo uzavretých sekvencií,
 • sú založené na relácii alebo používateľovi.

Prečítajte si viac o makro/mikrokonverziách a lievikoch.

Migrácia: dôležité informácie

V službe Google Analytics 4 sú prieskumy lievika k dispozícii pre všetkých neplatiacich a podnikových používateľov. Oproti lievikom v službe Universal Analytics ponúkajú lieviky v službe GA4 významné výhody.

Pochopenie toku interakcií používateľov

Identifikujte potenciálne problémy návrhu, rušivé faktory a zodpovedajúce príležitosti na optimalizáciu na základe sekvencií interakcií používateľov.

Universal Analytics Google Analytics 4
Prehľady Tok správaniaTok udalostí demonštrujú tok medzi interakciami používateľov a nevyžadujú žiadnu konfiguráciu bez ohľadu na zobrazenia stránky a udalosti, ktoré zaznamenávate. Technika prieskumu cesty poskytuje zjednodušené prehľady cesty na základe názvu stránky alebo triedy či názvu obrazovky.

Migrácia: dôležité informácie

Google Analytics 4 poskytuje vďaka konfigurovateľnému prieskumu cesty skvelú novú výhodu pre neplatiacich a podnikových používateľov. Prieskumy cesty sa ľahšie interpretujú a pracuje sa s nimi jednoduchšie ako s prehľadmi Tok správaniaTok udalostí v službe Universal Analytics. Prieskumy cesty zahŕňajú aj viacero relácií, čo vám umožňuje pozorovať toky pre tých istých používateľov v rámci zariadení a streamov údajov webu a mobilnej aplikácie.

Možnosť definovať východiskový alebo koncový bod prieskumu cesty predstavuje ďalšiu kľúčovú výhodu tohto formátu prehľadu.

Upozorňujeme, že dimenzie založené na webovej adrese, ako je page_location, nie sú k dispozícii ako možnosť konfigurácie pre prieskumy cesty. Cesty na úrovni stránky v prehľadoch v službe Google Analytics 4 tak závisia od názvu stránky ako dimenzie.

Publiká a segmenty


Vytvorenie publika na segmentovanie používateľov na marketing, testovanie a prispôsobenie

Účinné zapojenie používateľov pre rôzne kampane a na prispôsobenie si vyžaduje spôsob zoskupenia používateľov, ktorí vyhovujú určitému správaniu a demografickým údajom.

Universal Analytics Google Analytics 4
Vytvorte publiká prostredníctvom nastavení vlastníctva v službe Google Analytics definovaním podmienok, ktoré zahŕňajú používateľov v publiku. Publiká môžete vytvárať na základe demografických údajov a správania používateľov na svojom webe.

Publiká sa po vytvorení začnú zapĺňať používateľmi. Môžete ich zobraziť v prehľadoch v službe Google Analytics a exportovať do iných služieb na účely remarketingu a prispôsobenia.
Vytvárajte, upravujte a archivujte publiká prostredníctvom nastavení vlastníctva v službe Google Analytics 4 definovaním podmienok, ktoré zahŕňajú používateľov v publiku. Publiká môžete vytvárať na základe statického a dynamického hodnotenia, metrík zhromaždených v určitom období alebo konkrétnych sekvencií akcií.

Publiká sa po vytvorení začnú zapĺňať používateľmi. Môžete ich zobraziť v prehľadoch v službe Google Analytics a exportovať do iných služieb na účely remarketingu a prispôsobenia.

Migrácia: dôležité informácie

Publiká, ktoré vytvoríte v službe Google Analytics 4, sa automaticky replikujú na platforme Firebase a naopak. Publiká môžete používať s viacerými službami platformy Firebase, ako sú A/B Testing a správy v aplikácii.

Publiká, ktoré vytvoríte v službe Google Analytics 4, sú automaticky k dispozícii na zacielenie vo všetkých prepojených účtoch Google Ads. Publiká nemusíte zdieľať samostatne.

Remarketing pre návštevníkov webu

Remarketing umožňuje osloviť návštevníkov, ktorí prejavili zvýšenú úroveň interakcie s vaším webom, ale zatiaľ neuskutočnili konverziu (napríklad používatelia, ktorí sa dostali do štvrtého kroku lievika z piatich). Remarketing môžete využiť aj na poskytnutie ďalšej podpory a stimulov používateľom s konverziou.

Universal Analytics Google Analytics 4
Viac sa dozviete v článkoch Remarketingové publiká v službe Google AnalyticsAktivácia remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy. Pozrite si článok Aktivácia remarketingu pomocou údajov služby Google Analytics.

Migrácia: dôležité informácie

Google Analytics 4 zahŕňa dynamické spätné sledovanie pre remarketingové publiká, ktoré umožňuje definovať publiká na základe akcií, ktoré používatelia neuskutočnili v priebehu x dní.

Oslovte používateľov podobných návštevníkom svojho webu

Môžete využiť možnosti strojového učenia Googlu zaisťujúce ochranu súkromia a zacieliť svoje marketingové kampane na nových používateľov, ktorí majú spoločné znaky s používateľmi, ktorí navštívili váš web a ktorých ste zahrnuli do publika. Táto možnosť, ktorá sa v Obsahovej sieti Google Ads označuje ako podobné publiká a v službe Display & Video 360 ako rozšírenie zacielenia, môže využívať remarketingové publiká, ktoré ste definovali v službe Universal Analytics alebo Google Analytics 4.

Universal Analytics Google Analytics 4
Informácie o definovaní remarketingových publík v službe Universal Analytics nájdete v článkoch Remarketingové publiká v službe Google AnalyticsAktivácia remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy. Využijete ich na účely podobných publík v službe Google Ads a rozšírenie publika v službe Display & Video 360.

Prečítajte si článok Aktivácia remarketingu pomocou údajov služby Google Analytics a zistite, ako definovať remarketingové publiká v službe Google Analytics 4. Využijete to na účely podobných publík v službe Google Ads.

Kampane, prispôsobenie kanála a integrácia médií


Prispôsobenie zoskupení kanálov, ktoré sa zobrazujú v službe Google Analytics

Zoskupenia kanálov poskytujú rozdelenie na vysokej úrovni pre prehľady podľa zdrojov akvizície návštevnosti. Relevanciu skupín kanálov pre publikum prehľadov môžete zvýšiť prispôsobením konkrétnych rozčlenení kanálov, ktoré najlepšie zodpovedajú vašej stratégii akvizície a rôznym kampaniam.

Universal Analytics Google Analytics 4
Rozsah možností úprav zoskupení kanálov v službe Universal Analytics zahŕňa opravy predvoleného zoskupenia kanálov alebo vytvorenie novej skupiny kanálov na úrovni zobrazeniaosobnej úrovni.
Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4.

Rozlišovanie medzi hľadanými výrazmi súvisiacimi a nesúvisiacimi so značkou v návštevnosti z plateného vyhľadávania

Hľadané výrazy súvisiace so značkou a všeobecné hľadané výrazy majú často úplne odlišné metriky výkonnosti, je teda užitočné vytvárať ich prehľady samostatne.

Universal Analytics Google Analytics 4
V zobrazení služby Universal Analytics vytvorte nové zoskupenie kanálov, ktoré obsahuje všetku návštevnosť z vašich hľadaných výrazov súvisiacich so značkou. Nové zoskupenie vám umožňuje vytvárať prehľady o návštevnosti z plateného vyhľadávania súvisiaceho so značkou, zatiaľ čo výkonnosť všeobecnej návštevnosti z plateného vyhľadávania môžete vidieť v pôvodnom zoskupení kanálov.
Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4.

Získanie prehľadu o čiastočnom kredite za konverziu podľa kanála

Predvoleným atribučným modelom v službe Google Analytics je posledné nepriame kliknutie. Tento model je užitočný na pochopenie asistovaných konverzií podľa kanála. Neberie do úvahy kanály, ktoré mohli generovať skoršie relácie, a asistované konverzie, ktoré nastali v neskorších reláciách. Atribučné modely (na základe pravidiel aj údajov) sú určené na to, aby sa kredit rozdelil medzi kanály, ktoré prispeli ku konverziám, spravodlivejšie.

Universal Analytics Google Analytics 4
Universal Analytics poskytuje celý rad prehľadov atribúcie modelovania zoskupených do prehľadov viackanálových lievikov a v samostatných konfiguráciách prehľadov Atribúcia (beta). Google Analytics 4 ponúka dva prehľady zamerané konkrétne na atribúciu: Porovnanie modelovKonverzné cesty. Konverzie po aktívnom zhliadnutí na YouTube ako nové funkcie v týchto prehľadoch sú zahrnuté ako marketingový kanál. Atribúcia na základe údajov bude v prehľadoch atribúcie čoskoro k dispozícii.

V nastaveniach vlastníctva v službe Google Analytics 4 môžete zadať aj atribučný model a dĺžku spätného sledovania, ktoré sa vzťahujú na dimenzie akvizícií na úrovni udalosti, ako sú Zdroj, Médium, KampaňPredvolené zoskupenie kanálov. Ak zmeníte atribučný model na preferované posledné kliknutie v službe Google Ads, Google Analytics 4 priradí konverzie ku kliknutiu v službe Google Ads, ktoré nastalo počas určeného spätného sledovania. Tak tomu je aj v prípade, že došlo ku kliknutiu z iného zdroja návštevnosti ešte skôr.

Migrácia: dôležité informácie

Možnosť zmeniť predvolený atribučný model z možnosti Posledné kliknutie naprieč kanálmi na Preferované posledné kliknutie v službe Google Ads je v službe Google Analytics 4 novinkou. Upozorňujeme, že toto nastavenie sa vzťahuje na dimenzie na úrovni udalosti, ale nie na dimenzie návštevnosti na úrovni používateľa alebo relácie (napríklad Zdroj relácie alebo Prvý používateľ – médium).

Predvolené nastavenie spätného sledovania atribúcie v službe Google Analytics 4 je 90 dní a v službe Universal Analytics je to 6 mesiacov. Tento rozdiel môže viesť k rozdielom medzi údajmi v službách Google Analytics 4 a Universal Analytics. Povedzme napríklad, že používateľ sa dnes preklikne na váš web z odkazu na sociálnej sieti a potom sa o štyri mesiace vráti a uskutoční konverziu. Služba Universal Analytics by v takom prípade pripísala kredit za konverziu kliknutiu na sociálnej sieti, zatiaľ čo služba Google Analytics 4 by kredit za konverziu pripísala priamemu zobrazeniu.

Vlastné dimenzie a vlastné metriky


Pridanie vlastných polí na opísanie stránok/obrazoviek, interakcií používateľov a používateľov

Rozšírte Google Analytics o vlastné deskriptory (známe ako vlastné dimenzie) a získajte štatistiky, ktoré sú najrelevantnejšie pre vašu organizáciu a zainteresované strany.

Universal Analytics Google Analytics 4
Ak chcete zaznamenávať vlastnú dimenziu, nastavte priestor vlastných dimenzií vo vlastníctve Správca a potom zahrňte vlastné dimenzie do prístupov. Po zaznamenaní sú hodnoty vlastných dimenzií k dispozícii pre sekundárne dimenzie, vlastné prehľady, definície segmentov a publiká zdieľané so službami Google Ads, Display & Video 360 a Optimalizácia Google 360.

Vlastné dimenzie fungujú v službe Google Analytics 4 podobne. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že sú vyplnené parametrami udalostí, nie hodnotami odoslanými konkrétne ako vlastné dimenzie.

Keďže všetky údaje sa odosielajú do služby Google Analytics 4 vo forme udalostí, rozsah udalostí v službe Google Analytics 4 nahrádza rozsah prístupu v službe Universal Analytics. Vlastné dimenzie môžete použiť pre sekundárne dimenzie, porovnania, publiká a primárne dimenzie a definície segmentov v Prieskumoch.

Migrácia: dôležité informácie

Dátový model služby Google Analytics 4 nepovoľuje vlastné dimenzie na úrovni relácie. Keďže vlastné dimenzie na úrovni relácie v službe Universal Analytics môžu byť podobné ako vlastné dimenzie na úrovni používateľa, v prípade služby Google Analytics 4 zvážte opätovné vytvorenie vlastných dimenzií na úrovni relácie ako vlastných dimenzií na úrovni používateľa.

Povolenia


Povolenia používateľov

Udeľte rôznym používateľom rôzne úrovne prístupu na základe ich potreby prístupu k údajom a vytvárania prehľadov údajov.

Universal Analytics Google Analytics 4
Povolenia používateľov nastavte buď v službe Google Analytics v sekcii Správa používateľov účtov, Správa používateľov vlastníctiev alebo Správa používateľov zobrazení, alebo v súprave služieb Google Marketing Platform. Povolenia používateľov nastavte buď v službe Google Analytics v sekcii Správa používateľov účtov alebo Správa používateľov vlastníctiev, alebo v súprave služieb Google Marketing Platform.

Migrácia: dôležité informácie

Keďže vlastníctva v službe Google Analytics 4 nemajú zobrazenia, prístup a povolenia používateľov sa spravujú na úrovni účtu a vlastníctva.

Poznámka: Keď vytvoríte nové vlastníctvo v službe Google Analytics 4, existujúci používatelia vo vašom účte Analytics budú mať k tomuto vlastníctvu prístup. Musíte však pridať všetkých používateľov vlastníctva v službe Universal Analytics (alebo jeho zobrazení) priamo do nového vlastníctva v službe Google Analytics 4.

Uchovávanie a odstraňovanie údajov


Nastavenie obdobia, po ktorom sa údaje na úrovni používateľa a udalosti uložené službou Google Analytics automaticky odstránia zo serverov služby Analytics

V závislosti od pravidiel vašej firmy sa od vás môže vyžadovať, aby údaje spojené s jednotlivcami zostali v službe Google Analytics len na obmedzený čas.

Universal Analytics Google Analytics 4
Aktualizujte obdobie uchovávania údajov v nastavení Informácie o sledovaní vlastníctva v službe Universal Analytics.

Uchovávanie údajov môže byť nastavené na 14, 26, 38 alebo 50 mesiacov alebo tak, aby nikdy nevypršali. Toto nastavenie nemá vplyv na štandardné agregované prehľady v službe Google Analytics.
Aktualizujte uchovávanie údajov v sekcii Nastavenia údajov vlastníctva v službe Google Analytics 4.

Uchovávanie údajov je možné nastaviť na 2 alebo 14 mesiacov. Toto nastavenie nemá vplyv na štandardné agregované prehľady v službe Google Analytics.

Odstránenie údajov zhromaždených do služby Google Analytics

Ak ste neúmyselne zhromaždili údaje, ktoré by sa nemali v službe Google Analytics uchovávať (hlavne údaje umožňujúce zistenie totožnosti, čo porušuje zmluvné podmienky služby Google Analytics), musíte mať možnosť ich odstrániť.

Universal Analytics Google Analytics 4
Na stránke Nastavenia vlastníctva v službe Universal Analytics vytvorte žiadosť o odstránenie údajov. Žiadosť odstráni všetky údaje v poli pre zadané obdobie. Na stránke Nastavenia vlastníctva v službe Google Analytics 4 vytvorte žiadosť o odstránenie údajov. Žiadosť môže buď odstrániť všetky údaje vo vybranej udalosti alebo parametri za uvedené obdobie, alebo iba údaje zodpovedajúce danému kľúču.

Migrácia: dôležité informácie

Odstránenie údajov v službe Google Analytics 4 predstavuje presnejší prístup, a teda lepšie zachováva aj bezproblémové údaje.

Prepojenie služieb

""


Využívajte konverzie a publiká zo služby Google Analytics 4 v službe Google Ads.

Universal Analytics Google Analytics 4

Prepojte vlastníctvo v službe Universal Analytics s aspoň jedným účtom Google Ads a:

 • prezerajte si údaje o cieľoch a transakciách elektronického obchodu služby Universal Analytics v službe Google Ads;
 • zdieľajte publiká zo služby Universal Analytics so službou Google Ads, aby ste ich mohli používať na remarketing a aktiváciu podobných publík;
 • zobrazujte údaje služby Google Ads v prehľadoch Google Ads v službe Universal Analytics.

Prepojte vlastníctvo v službe Google Analytics 4 s aspoň jedným účtom Google Ads a:

 • prezerajte si údaje služby Google Analytics 4 v službe Google Ads;
 • zdieľajte publiká služby Google Analytics 4, aby ste ich mohli používať na remarketing a aktiváciu podobných publík;
 • pridávajte kampane Google Ads do reklamného pracovného priestoru vrátane prehľadov Atribúcia.

Migrácia: dôležité informácie

Prepojením účtov Google Ads a Google Analytics 4 získate rovnaké výhody ako pri prepojení so službou Universal Analytics. Automaticky uvidíte metriky konverzií v službe Google Analytics 4 a budete zdieľať publiká zo služby Google Analytics 4 s účtami Google Ads bez toho, aby ste ich museli explicitne odosielať.

Ponuky pre importované konverzie služby Google Analytics v službe Google Ads

Import konverzií do služby Google Ads vám umožňuje získať prístup ku konverziám a údajom služby Analytics, ktoré súvisia s vašimi kliknutiami v službe Google Ads. Uvidíte tiež údaje o konverziách služby Google Analytics v službe Google Ads a inteligentným ponukám v službe Google Ads poskytnete prístup k údajom, ktoré pomáhajú optimalizovať ponuky. Môže vám to pomôcť pri zvyšovaní počtu konverzií a znižovaní nákladov.

Universal Analytics Google Analytics 4
Import cieľov a transakcií zo služby Analytics do sledovania konverzií v službe Google Ads Import konverzií zo služby Google Analytics 4 do služby Google Ads

Migrácia: dôležité informácie

Ak sa chcete vyhnúť dvojitému počítaniu konverzií, odstráňte existujúce konverzie služby Universal Analytics z nastavení konverzií v službe Google Ads.

Korelácia návštev webu s návštevami predajne

Povoľte návštevy predajne a sledujte odhadovaný počet používateľov, ktorí interagujú s vašimi digitálnymi vlastníctvami a potom do 30 dní navštívia predajňu. Návštevy predajne poskytujú konkrétny prehľad o digitálnych kanáloch, ktoré podporujú návštevy predajne.

Universal Analytics Google Analytics 4
Viac sa o požiadavkách na aktiváciu návštev predajne dozviete v článku Návštevy predajne v službe Analytics (beta).
Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4.

 Ad manager 

Google Ad Manager je platforma na správu reklám pre veľkých vlastníkov, ktorí majú veľký objem priameho predaja. Ad Manager poskytuje podrobné ovládanie a podporuje viaceré reklamné burzy a siete vrátane služieb AdSense, Ad Exchange, sietí tretích strán a búrz tretích strán.

Universal Analytics Google Analytics 4
 Táto funkcia je k dispozícii iba pre vlastníctva v službe Google Analytics 360.
 • Prístup iba pomocou webu
 • Vyžaduje sa kontakt s podporou

Integrácia služby Analytics

Po prepojení účtov Ad Manager a Analytics budú vo vašom účte Analytics k dispozícii metriky zo služby Ad Manager, ako sú zobrazenia, kliknutia a výnosy. Sekcia pre vlastníkov v reportoch vám umožní analyzovať tieto metriky v kontexte vašich stránok. Okrem toho budete môcť vytvoriť v službe Analytics remarketingové zoznamy a používať ich na zacielenie kampaní v službe Ad Manager.

 • Google Analytics 4 a Google Analytics 360
 • Prístup pomocou webu a aplikácie
 • Prepojenie vytvoríte v službe Ad Manager (ďalšie informácie)

Po prepojení siete v službe Ad Manager s vlastníctvom v službe Google Analytics 4 budú údaje aplikácie a webové údaje služby Analytics z tohto vlastníctva k dispozícii v reportoch v službe Ad Manager.

Údaje o výnosoch v službe Ad Manager budú k dispozícii v reportoch Speňažovanie > Reklamy vlastníka a v pracovnom priestore Prieskumy vo vlastníctve v službe Google Analytics 4.

 
 

 Merchant center 

Google Merchant Center je nástroj, pomocou ktorého inzerenti nahrávajú údaje o svojom obchode a výrobkoch do Googlu a sprístupňujú ich pre nákupné reklamy a ďalšie služby Googlu.

Universal Analytics Google Analytics 4

Nie je k dispozícii

Výhody integrácie

 • Automatické značkovanie
 • Export konverzií

Viac sa dozviete v článku [GA4] Integrácia služby Google Merchant Center.

 

 Google play 

Slúži ako oficiálny obchod s aplikáciami pre operačný systém Android, ktorý používateľom umožňuje prehliadať a sťahovať aplikácie vyvinuté pomocou súpravy na vývoj softvéru (SDK) pre Android a zverejnené prostredníctvom Googlu. Google Play slúži aj ako obchod s digitálnymi médiami a ponúka hudbu, časopisy, knihy, filmy a televízne programy.

Aplikácie sú prostredníctvom služby Google Play k dispozícii bez peňažného poplatku alebo za poplatok. Môžete si ich stiahnuť priamo do zariadenia s Androidom prostredníctvom mobilnej aplikácie Obchod Play alebo nasadením aplikácie do zariadenia z webu Google Play.

Universal Analytics Google Analytics 4
Nie je k dispozícii
Vďaka tejto integrácii sa do reportov pridajú metriky o nákupoch v aplikácii a odberoch. V téme Speňažovanie si napríklad môžete zobraziť report Nákupy v aplikácii.
 
 
 

BigQuery


Exportovanie podrobných údajov služby Google Analytics do rozšíriteľného cloudového úložiska údajov

Zdieľajte nespracované údaje služby Google Analytics s nástrojom BigQuery.

Universal Analytics Google Analytics 4
 Táto funkcia je k dispozícii iba pre vlastníctva v službe Google Analytics 360.

Exportujte údaje o reláciách a prístupoch z účtu Google Analytics 360 do nástroja BigQuery a potom pomocou syntaxe podobnej jazyku SQL zadávajte dopyty na všetky údaje účtu Analytics.

Exportujte všetky nespracované udalosti z vlastníctva v službe Google Analytics 4 do nástroja BigQuery a potom zadávajte pre tieto údaje dopyty so syntaxou podobnou jazyku SQL.

Integrácia prehľadov zo služby Display & Video 360 umožňuje zákazníkom služby Analytics 360 prezerať si a analyzovať údaje služby Display & Video 360 v účte Analytics. Po dokončení integrácie sa v službe Analytics 360 začne v sekcii Akvizícia zobrazovať nová skupina samostatných prehľadov zo služby Display & Video 360. V týchto prehľadoch sa zobrazujú metriky interakcií na webe a konverzií služby Analytics v kontexte dimenzií služby Display & Video 360. K dispozícii sú aj aktualizované prehľady Akvizícia, ktoré samostatne rozčleňujú obsahovú reklamu sprostredkovanú službou Display & Video 360.

Universal Analytics Google Analytics 4
 Táto funkcia je k dispozícii iba pre vlastníctva v službe Google Analytics 360.
 

Integrácia reportov služby Display & Video 360 umožňuje zákazníkom služby Analytics 360 prezerať si a analyzovať údaje zo služby Display & Video 360 v účte Analytics. Po dokončení integrácie budete vidieť:

 • novú skupinu osobitných reportov služby Display & Video 360 v sekcii Akvizícia v účte Analytics 360 (v týchto reportoch sa zobrazujú metriky interakcií na webe a konverzií služby Analytics v kontexte dimenzií služby Display & Video 360);
 • aktualizované reporty akvizície, ktoré osobitne vyčleňujú obsahovú reklamu distribuovanú službou Display & Video 360;
 • dimenzie služby Display & Video 360 alebo DV360 v segmentoch.

Prepojením vlastníctva v službe Google Analytics 4 s inzerentom v službe Display & Video 360 získate tieto výhody:

 • Analytics exportuje publiká a konverzie do služby Display & Video 360.
 • Inzerent v službe Display & Video 360 sa v reportoch naprieč kanálmi v službe Analytics zobrazuje ako zdroj návštevnosti.
 • Údaje o kampaniach a nákladoch zo služby Display & Video 360 sa importujú do služby Analytics.
Poznámka: Konkrétne reporty služby DV3 nie sú k dispozícii. Integrácia funguje pri dimenziách pre viacero zariadení.
 
 
Universal Analytics Google Analytics 4
 Táto funkcia je k dispozícii iba pre vlastníctva v službe Google Analytics 360.

Integrácia reportov zo služby Search Ads 360 umožňuje zákazníkom služby Analytics 360 prezerať si a analyzovať údaje služby Search Ads 360 v službe Analytics 360. Po dokončení integrácie sa v službe Analytics 360 začne v sekcii Akvizícia zobrazovať nová skupina oddelených reportov Search Ads 360. Tieto reporty obsahujú metriky akvizície, správania a konverzií služby Analytics 360 spolu s dimenziami služby Search Ads 360, ako aj údaje o kliknutiach importované zo služby Search Ads 360.

Integrácia so službou Search Ads 360 vám umožňuje exportovať publiká, konverzie a metriky interakcií s aplikáciou a webom zo služby Analytics do služby Search Ads 360. Importujte údaje o kampaniach a nákladoch zo služby Search Ads 360 do služby Analytics.

 

Integrácia prehľadov zo služby Campaign Manager 360 vám umožňuje vytvárať prehľady dimenzií služby Campaign Manager, ako sú InzerentiUmiestnenia, do integrovaných (napr. Prehliadač) a vlastných dimenzií služby Google Analytics, ktoré budete zaznamenávať, napríklad Odvetvie.

Universal Analytics Google Analytics 4
 Táto funkcia je k dispozícii iba pre vlastníctva v službe Google Analytics 360.

Integrácia služby Campaign Manager je k dispozícii pre službu Google Analytics 360.

Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4.

Migrácia: dôležité informácie

Google Analytics 4 bude ponúkať integráciu so službou Campaign Manager pre všetky vlastníctva v službe Google Analytics (bezplatné a podnikové), ako aj zjednotené prehľady analýzy a atribúcie na webe a v mobilnej aplikácii.


Meranie speňažovania služby AdSense podľa stránky

Prepojte účty AdSense a Google Analytics a zobrazujte prehľady metrík výnosov z reklám voči dimenziám služby Google Analytics.

Universal Analytics Google Analytics 4
Ak prepojíte účet AdSense s vlastníctvom v službe Google Analytics, zobrazenia v danom vlastníctve obsahujú prehľady zobrazujúce výnosy zo služby AdSense podľa stránky a dimenzií akvizície, ako je Sprostredkovateľ.
Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4.

Integrácia služby Google Search Console na zobrazenie výkonnosti nástroja organického vyhľadávania v službe Google Analytics

Integrácia so službou Search Console vám umožňuje spravovať, sledovať a zobrazovať reporty prezentácie vášho webu vo výsledkoch Vyhľadávania Google. Môžete tak optimalizovať spôsob, akým Google vyhodnocuje váš web, a riešiť problémy, ktoré môžu mať vplyv na výkonnosť a zabezpečenie webu.

Universal Analytics Google Analytics 4

Reporty zo služby Search Console v službe Analytics poskytujú informácie o výkonnosti návštevnosti z organického vyhľadávania. Uvidíte v nich údaje, ako sú dopyty používateľov, počet zobrazení adries vášho webu vo výsledkoch vyhľadávania (zobrazenia) a údaje o interakcii s webom po kliknutí, napríklad o miere okamžitých odchodov a konverznom pomere elektronického obchodu. Táto kombinácia údajov vám pomáha optimalizovať web tak, aby ste získali čo najziskovejšiu návštevnosť.

Viac sa dozviete v článku Search Console.

Integrácia so službou Search Console vám umožňuje analyzovať organické vyhľadávanie súvisiace s vaším webom. Môžete napríklad zistiť, akú pozíciu má váš web vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré dopyty vedú ku kliknutiam a čo používatelia po kliknutí robia (napríklad ktoré vstupné stránky viac pútajú pozornosť používateľov a koľko používateľov konvertuje).

V službe Analytics vytvoríte integráciu prepojením streamu webových údajov v službe Google Analytics 4 s webovým vlastníctvom v službe Search Console. Prepojenie môžete vytvoriť aj v službe Search Console.

Viac sa dozviete v článku [GA4] Integrácia služby Search Console.

 
 

Zacielenie na publiká v službe Google Analytics na testovanie a prispôsobenie

Po integrovaní služby Google Analytics s Optimalizáciou 360 môžete zacieliť na publiká v službe Google Analytics na testovanie a prispôsobenie v Optimalizácii. Aj keď Optimalizácia ponúka natívne rôzne možnosti zacielenia, integrácia so službou Google Analytics umožňuje lepšie zacielenie na publikum. Zahŕňa hodnoty vlastných dimenzií, ako sú úroveň lojality alebo stav potenciálneho zákazníka, ktoré možno zaznamenávate.

Universal Analytics Google Analytics 4
Pozrite si porovnanie funkcií pre integráciu služby Google Analytics s Optimalizáciou a Optimalizáciou 360.
Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4.

Analýza správania na webe na základe variácií testu

V Optimalizácii môžete nakonfigurovať viacero cieľov testovania. Ak však chcete používať analýzu v prehľadoch v službe Google Analytics, je tiež vhodné vytvoriť segmenty na základe variácií testu Optimalizácie.

Universal Analytics Google Analytics 4
Ako je uvedené v Prieskumníkovi metrík a dimenzií, názov experimentu, identifikátor experimentu, variant a identifikátor experimentu s dimenziami variantov sú k dispozícii pre definíciu segmentov v službe Google Analytics.
Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4.

Integrácia služby Salesforce Marketing Cloud na odosielanie zacielených e‐mailov a správ SMS na základe aktivity na webe

Keď integrujete službu Salesforce Marketing Cloud do služby Google Analytics, môžete odosielať zacielené e‑maily a správy SMS na základe publík, ktoré definujete v službe Google Analytics. Sú to napríklad návštevníci webu, ktorí vygenerovali viac ako tri relácie alebo dosiahli určitý bod v konverznom lieviku.

Universal Analytics Google Analytics 4
 Táto funkcia je k dispozícii iba pre vlastníctva v službe Google Analytics 360.

Integrácia služby Salesforce Cloud je k dispozícii pre službu Google Analytics 360 a vyžaduje aj licenciu prostredníctvom služby Salesforce.

Integrácia prehľadov zo služby Salesforce Cloud s vlastníctvami v službe Google Analytics 4 umožňuje zobraziť údaje o kampaniach, používaní a obsahu služby Analytics v službe Salesforce.

Migrácia: dôležité informácie

Integrácia služby Salesforce Marketing Cloud je k dispozícii pre všetkých používateľov služby Google Analytics 4.

Integrácia služby Salesforce Sales Cloud na pripisovanie offline výkonnosti online kanálom

Keď integrujete službu Salesforce Sales Cloud do služby Google Analytics, môžete spúšťať udalosti a konfigurovať ciele v službe Google Analytics pre zmeny stavu potenciálnych zákazníkov a príležitostí, ku ktorým dochádza offline v službe Salesforce Sales Cloud, ako je zmena príležitosti na stav Closed-Won (Uzavretá – získaná). Pomocou funkcií atribúcie v službe Google Analytics môžete potom pripísať offline konverzie aspoň jednému bodu kontaktu v rámci digitálneho marketingu.

V službe Google Analytics môžete tiež vyplniť vlastné dimenzie a získať tak ďalšie informácie o potenciálnych zákazníkoch (napríklad o odvetví alebo pracovnej pozícii), ktoré neumožňujú zistenie totožnosti a ktoré sa pôvodne uchovávali v službe Sales Cloud.

Universal Analytics Google Analytics 4
Integrácia služby Salesforce Sales Cloud je k dispozícii pre službu Google Analytics 360.
Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4.

Prehľady

""

Používateľské rozhranie prehľadov


Prehľad podskupín údajov

Odstráňte nesúvisiace údaje a segmentujte súhrnné dáta.

Universal Analytics Google Analytics 4

Vlastné segmentyfiltre zobrazení vám umožňujú spresniť svoje údaje a hlbšie preskúmať relevantné dimenzie a metriky.

Segmenty a filtrepracovnom priestore Prieskumy vám umožňujú prejsť hlbšie na konkrétne podskupiny údajov.

Podradené vlastníctva v službe Google Analytics 4 sú funkciou služby 360 a sú navrhnuté tak, aby vám poskytovali možnosti zobrazení vo forme plne fungujúcich vlastníctiev. Podradené vlastníctva získavajú údaje z vlastníctiev v službe 360 a tvoria úplnú alebo čiastočnú podmnožinu týchto údajov v závislosti od toho, ako ich konfigurujete.

Existujú aj ďalšie funkcie služby Google Analytics 4, ktoré sú podobné funkciám služby Universal Analytics súvisiacim so zobrazeniami.

Vytváranie segmentov

Definujte charakteristiky podskupín údajov, aby ste mohli vytvárať prehľady a porovnávať s inými podskupinami údajov.

Universal Analytics Google Analytics 4
Pomocou rozhrania nástroja na tvorbu segmentov možno konfigurovať segment založený na dimenziách, metrikách a podmienkach, ktoré definujete pre každý segment. Segmenty sa dajú použiť aj na definície publika. Segmenty možno vytvoriť v pracovnom priestore prieskumov pomocou nástroja na tvorbu segmentov a môžu byť založené na používateľoch, reláciách alebo udalostiach. V prehľadoch mimo pracovného priestoru prieskumov sa používajú porovnania, ktoré sú podobné segmentom a sú založené iba na dimenziách.

Migrácia: dôležité informácie

V prípade vlastníctiev v službe Google Analytics 4 sú segmenty k dispozícii iba v Prieskumoch.

Vlastníctva v službe Universal Analytics podliehajú určitým obmedzeniam, ktoré sa na vlastníctva v službe Google Analytics 4 nevzťahujú.

Zobrazenie výkonnosti podľa kohort založených na čase

Pochopte výkonnosť rôznych kohort založených na čase. Ak si napríklad všimnete, že používatelia, ktorí prvýkrát interagovali s vaším webom v treťom februárovom týždni, prejavujú vyššiu mieru udržania a konverzné pomery dlhšie než používatelia, ktorí s vaším webom interagovali v druhom februárovom týždni, môžete sa potom pokúsiť určiť, ktoré faktory (napríklad zdroj návštevnosti alebo skúsenosť na mieste) viedli k zlepšeniu.

Universal Analytics Google Analytics 4
Prehľad Kohortová analýza sa zobrazuje ako vopred vytvorený prehľad v sekcii Publikum v ľavej navigačnej ponuke. Kohortový prieskum je k dispozícii ako šablóna analýzy v službe Google Analytics 4.

Migrácia: dôležité informácie

Kohortové prieskumy v službe Google Analytics 4 ponúkajú niekoľko ďalších dôležitých konfigurácií.

Kohorty v službe Universal Analytics sú založené iba na dátume akvizície, ale zaradenie kohort a kritériá zotrvania v službe Google Analytics 4 môžete založiť aj na ľubovoľnej udalosti, konverzii, transakcii alebo konkrétnej udalosti či publiku.

Existuje niekoľko možností, ako zobraziť metriky kumulatívne v priebehu času alebo podľa jednotlivých období, kumulatívne pre všetkých členov kohorty alebo ako priemer na člena.

Kohortu môžete rozdeliť aj podľa ďalších dimenzií, ako sú Krajina alebo Zdroj návštevnosti používateľa.

Vytvorenie konverzného lievika

Identifikujte pokles v krokoch vedúcich ku konverzii.

Universal Analytics Google Analytics 4

Môžete nakonfigurovať lievik, ktorý vedie k cieľu koncovej webovej adresy, a potom si pozrieť výkonnosť lievika v reportoch Vizualizácia lievikaTok k cieľu. Prehľad Opačná cesta k cieľu zobrazuje kroky, ktoré viedli k splneniu cieľov, nezávisle od akýchkoľvek explicitne konfigurovaných lievikov.

 Táto funkcia je k dispozícii iba pre vlastníctva v službe Google Analytics 360.

Vo vlastníctve v službe Universal Analytics 360 môžete vytvoriť aj vlastný lievik alebo analýzu lievika na sledovanie krokov vedúcich ku konkrétnym akciám bez ohľadu na to, či ste ich zadali ako splnenia cieľov.

Google Analytics 4 nepriraďuje lieviky priamo k určeným konverzným udalostiam. Pomocou techniky prieskumu lievika však môžete vytvoriť lievik vedúci k ľubovoľnému cieľovému bodu, čím v podstate vytvoríte konverzný lievik.

Prieskumy cesty poskytujú aj možnosť dynamických ciest, ktorými používatelia prechádzajú, aby sa dostali do konkrétneho cieľového bodu.

Migrácia: dôležité informácie

Dynamická analýza lievika, ktorá je v službe Universal Analytics obmedzená len na používateľov služby 360, je teraz dostupná pre všetkých používateľov služby Google Analytics 4.

Plánovanie e‐mailov

Odosielajte dôležité prehľady kľúčovým jednotlivcom s frekvenciami a trvaniami, ktoré určíte.

Universal Analytics Google Analytics 4
Priamo z prehľadu, ktorý chcete odoslať, nastavte plánované e‐maily a určte príjemcov, formát prehľadu, frekvenciu a trvanie.
Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4.

Vytvorenie časovej osi výskytov a faktorov, ktoré mohli ovplyvniť vaše údaje

Vytvorte komplexnú časovú os na poskytnutie dôležitého kontextu k prehľadom, aby ste sa vyhli inak časovo náročným prechodom hlbšie a identifikovali príčinu zmeny údajov.

Universal Analytics Google Analytics 4
Prečítajte si viac o funkcii poznámok v službe Google Analytics.
Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4.

Získanie zrozumiteľných odpovedí na otázky

Kladenie ad hoc otázok v jednoduchom jazyku môže byť niekedy efektívnejšie než vyhľadanie odpovede v integrovanom prehľade alebo vytvorenie vlastného prehľadu.

Universal Analytics Google Analytics 4
Odpovedajte na otázky o historických údajoch služby Analytics pomocou funkcie Spýtajte sa Spravodajstva Analytics. Otázky v jednoduchom jazyku môžete zadať do vyhľadávacieho poľa účtu Google Analytics 4 a získať tak okamžité odpovede, ako aj odkazy na prehľady, stránky správy a obsah pomocníka Googlu.

Migrácia: dôležité informácie

Funkcia vyhľadávania v službe Google Analytics 4 vracia širší výber výsledkov. Okrem priamych odpovedí táto funkcia generuje aj odkazy na integrované prehľady, výbery z funkcie Štatistiky, odkazy na stránky konfigurácie účtov a vlastníctiev a odkazy na obsah pomocníka.

Zobrazenie detekcie anomálií

Prehľady konkrétnych anomálií vám pomôžu rýchlejšie identifikovať zmeny v údajoch, ktoré si môžu vyžadovať ďalšiu analýzu a podniknutie krokov.

Universal Analytics Google Analytics 4
Spravodajstvo Analytics pravidelne prehľadáva vaše údaje a hľadá anomálie. Tieto anomálie sú prezentované ako štatistiky na internete a v mobilných zariadeniach. Spravodajstvo Analytics predstavuje skupinu funkcií, ktoré používajú strojové učenie a vami konfigurované podmienky, aby vám pomohli pochopiť vaše údaje a na základe toho vykonávať príslušné kroky. Poskytuje dva typy štatistík: automatické a vlastné.

Zdieľanie prehľadov a prvkov

Zdieľajte prístup k rôznym prehľadom, cieľom, segmentom a ďalším prvkom s ďalšími ľuďmi vo svojej organizácii.

Universal Analytics Google Analytics 4
Prvky môžete zdieľať v sekcii Správca > Zobrazenie > Zdieľať prvky. Môžete tiež vyberať a zdieľať prvky z rôznych cieľov, segmentov, prehľadov, informačných panelov a zoskupení kanálov. Prvky zdieľate buď ako (1) odkaz na šablónu na opätovné vytvorenie prvku v konkrétnom vlastníctve a zobrazení, alebo (2) verejne ako riešenie Galérie.

Môžete tiež exportovať alebo nastaviť automatické e‐maily vo formáte PDF alebo tabuľky pre väčšinu integrovaných a vlastných prehľadov.
V prípade integrovaných prehľadov vám Google Analytics 4 umožňuje zdieľať odkaz dostupný pre ďalších používateľov, ktorí majú k vlastníctvu prístup, a exportovať prehľady vo formáte CSV alebo PDF. V Prieskumoch môžu používatelia služby Google Analytics s právami na spoluprácu povýšiť prehľady tak, aby boli viditeľné pre každého s prístupom k vlastníctvu.

Migrácia: dôležité informácie

Google Analytics 4 nemá presný ekvivalent funkcie zdieľania prvkov, ktorý vám umožňuje zdieľať konfigurácie vlastných prehľadov, segmentov, cieľov a informačného panela s ostatnými používateľmi služby Google Analytics.

Vlastné prehľady a upozornenia


Uloženie integrovaného prehľadu, pre ktorý ste použili špecializované konfigurácie

Ak ste v prehľade použili konfigurácie zahŕňajúce segmenty, sekundárne dimenzie a rôzne formáty zobrazenia, je užitočné prispôsobený prehľad uložiť, aby bol kedykoľvek hneď k dispozícii.

Universal Analytics Google Analytics 4

Ak ste použili špecializované možnosti prehľadov, napríklad alternatívne zobrazenie (percento, výkonnosť, porovnanie alebo kontingenčnú tabuľku), sekundárnu dimenziu, segment, filtrovanie alebo zoradenie, prehľad môžete uložiť a neskôr ho otvoriť s rovnakou konfiguráciou.

 

Neexistuje žiadny presný ekvivalent uložených prehľadov v službe Universal Analytics, ale Google Analytics 4 ponúka celý rad plne prispôsobiteľných šablón prieskumu.

Dôležitou novou funkciou v službe Google Analytics 4 je aj to, že používatelia s prístupom na úpravy môžu prispôsobovať navigáciuprehľady, ktoré sa predvolene zobrazujú ostatným používateľom vo vlastníctve.

Migrácia: dôležité informácie
 
Veľmi dôležitou novou funkciou v službe Google Analytics 4 je prispôsobenie navigácieprehľadov, ktoré umožňuje používateľom s povoleniami na úpravy vytvoriť maximálne prispôsobené prostredie prehľadov v danom vlastníctve.

Vytvorenie prispôsobených prehľadov pre každého používateľa

Vlastné reporty umožňujú kombinovať konkrétne dimenzie, metriky a filtrovanie na zlepšenie relevancie reportov pre rôzne zainteresované strany.

Universal Analytics Google Analytics 4
Universal Analytics ponúka tri šablóny vlastných prehľadov: prieskumník (ktorý je podobný väčšine integrovaných prehľadov), obyčajnú tabuľku a zobrazenie na mape. Používatelia služby Google Analytics 360 majú prístup aj k formátu vlastného lievika. Prieskumy v službe Google Analytics 4 ponúkajú rôzne šablóny, pomocou ktorých môžete vytvárať prispôsobené prehľady.

Migrácia: dôležité informácie

Prieskumy v službe Google Analytics 4 konsolidujú funkcie vlastných prehľadov a Prieskumov služby Universal Analytics. Techniky prieskumov, ako napríklad prekrytie lievika a segmentov, boli v minulosti zahrnuté iba v službe Google Analytics 360, ale teraz sú k dispozícii pre všetkých používateľov služby Google Analytics 4. Používatelia služby Google Analytics 4 majú okrem toho prístup k ešte väčšiemu počtu techník prieskumov vrátane prieskumu cesty, ktorým sa zlepšujú tok používateľov, tok správania a tok udalostí v službe Universal Analytics.

Zjednotené integrácie modelu udalostí a identity používateľa medzi streamami údajov webu a mobilnej aplikácie v službe Google Analytics 4 umožňujú prieskumu zobrazovať lieviky, cesty a kumulovanú hodnotu používateľa v rôznych zariadeniach a streamoch údajov konzistentnejšie.

Funkcia vlastných prehľadov v službe Universal Analytics najviac zodpovedá Prieskumom. V oboch prípadoch môžu používatelia s povolením na čítanie a analýzu predvolene vytvárať plne prispôsobené prieskumy, ktoré sú viditeľné iba pre osobu, ktorá ich vytvorila.

Prispôsobenie prehľadov GA4 je naopak novou funkciou, ktorá umožňuje používateľom s povolením na úpravy vlastníctva prispôsobiť navigáciuprehľady, ktoré vidia ostatní používatelia.

Používanie vlastných upozornení

Na základe zmien v určitých dimenziách a metrikách definujte podmienky, za ktorých sa má upozornenie posielať, aby ste mohli reagovať rýchlo a efektívne.

Universal Analytics Google Analytics 4
Nastavte vlastné upozornenia na stránke Správca pre jedno alebo viaceré zobrazenia na základe zmien v rôznych dimenziách a metrikách. Nastavte vlastné štatistiky na karte Štatistiky, aby ste mohli dostávať upozornenia (prostredníctvom upozornení informačného panela alebo e‐mailom) na zmeny v údajoch.

Migrácia: dôležité informácie

Funkcia vlastných štatistík v službe Google Analytics 4 obsahuje nový interval hodnotenia streamov údajov webu: každú hodinu.

"" Späť na začiatok

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
69256