Porównanie wersji Google Workspace

Google Workspace obejmuje opcje subskrypcji dla użytkowników indywidualnych, małych firm, dużych organizacji oraz uczelni i szkół.

Porównanie wersji Business (1–300 użytkowników)

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

Skorzystaj z tych tabel, by porównać wersje usługi obejmujące od 1 do 300 kont użytkowników:

  • Business Starter – profesjonalny pakiet biurowy dla maksymalnie 300 użytkowników zapewniający każdemu użytkownikowi 30 GB miejsca na dane.
  • Business Standard – rozszerzony pakiet biurowy dla maksymalnie 300 użytkowników zapewniający każdemu użytkownikowi 2 TB miejsca na dane.
  • Business Plus – zaawansowany pakiet biurowy dla maksymalnie 300 użytkowników zapewniający każdemu użytkownikowi 5 TB miejsca na dane.
Ogólne Poczta e-mail Inne usługi

Usługi podstawowe

Użytkowanie i pomoc

Opcje dostępu użytkowników

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Raporty i dzienniki kontrolne

Integracja z aplikacjami innych firm

Zarządzanie urządzeniami

Adresy e-mail i listy adresowe

Korzystanie z poczty e-mail i limity

Zabezpieczenia poczty e-mail i zgodność

Zaawansowane opcje dostarczania poczty e-mail

Dysk i edytory Dokumentów online

Google Meet

Kalendarz

 

Usługi podstawowe

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Gmail i Kalendarz
Grupy i wspólne skrzynki odbiorcze
Google Chat i pokoje czatu
Miejsce na dane i narzędzia do współpracy: Dysk, edytory Dokumentów
Rozmowy wideo w Meet
Zarządzanie katalogami
Inne usługi Google: Blogger, YouTube itd.
Cloud Search do obsługi wewnętrznego wyszukiwania i ułatwienia wyszukiwania
(tylko w usługach Google)
 
Vault do pozyskiwania danych elektronicznych i zarządzania informacjami    

↑ powrót do początku

Użytkowanie i pomoc

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Liczba użytkowników 1–300 1–300 1–300
Miejsce na pocztę, dokumenty i zdjęcia na użytkownika 30 GB 2 TB 5 TB
Gwarancja dostępności usług przez 99,9% czasu
Całodobowa pomoc telefoniczna przez siedem dni w tygodniu

↑ powrót do początku

Opcje dostępu użytkowników

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Obsługiwane przeglądarki
Dostęp na różnych urządzeniach (komputer, telefon, tablet)
Działa bez połączenia z internetem (dostęp offline)
Obsługa programu Microsoft Outlook
Obsługa protokołów pocztowych IMAP i POP

↑ powrót do początku

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Weryfikacja dwuetapowa
Zarządzanie kluczami bezpieczeństwa w weryfikacji dwuetapowej
Wymuszone połączenia SSL
Centrum alertów: powiadomienia o potencjalnych problemach z zabezpieczeniami
Współpraca z zaufanymi domenami zewnętrznymi
Monitorowanie haseł i kontrola ich siły

↑ powrót do początku

Raporty i dzienniki kontrolne

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Trendy dotyczące użytkowania aplikacji i użytkowników (wiele raportów)
Dzienniki kontrolne aktywności użytkowników i administratorów (wiele dzienników)
Zaawansowane funkcje Dysku – kontrola i raporty  

↑ powrót do początku

Integracja z aplikacjami innych firm

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Logowanie jednokrotne przy użyciu Google jako dostawcy tożsamości
Logowanie jednokrotne przy użyciu zewnętrznego dostawcy tożsamości
Katalog aplikacji z ponad 200 wstępnie skonfigurowanymi aplikacjami SAML
Automatyczna obsługa administracyjna aplikacji SAML (maksymalna liczba) 3 3 3
Bezpieczny LDAP: łączenie aplikacji i usług opartych na LDAP    

↑ powrót do początku

Zarządzanie urządzeniami

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Podstawowe funkcje zarządzania punktami końcowymi (wiele funkcji)
Zarządzanie aplikacjami na Androida    
Zaawansowane funkcje zarządzania punktami końcowymi (wiele funkcji)    
Zarządzanie punktami końcowymi w firmie (patrz niżej)
Wybiórcze udostępnianie aplikacji mobilnych    
Dziennik kontrolny urządzeń    
Zgłaszanie nieaktywnych urządzeń należących do firmy    
Urządzenia z Androidem należące do firmy    

↑ powrót do początku

Adresy e-mail i listy adresowe

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Twój adres e-mail (ty@twoja-firma.com)
Dodatkowe adresy na użytkownika (sprzedaz@twoja_firma.com)
Adresy w wielu domenach (ty@firma2.com)
Listy adresowe (kontrolowane przez administratora)
Listy adresowe (kontrolowane przez użytkowników)

↑ powrót do początku

Korzystanie z poczty e-mail i limity

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Miejsce na pocztę (współużytkowane z dokumentami i zdjęciami) 30 GB 2 TB 5 TB
Limit rozmiaru załącznika (wysyłanie) 25 MB
Limit rozmiaru załącznika (odbieranie) 50 MB
Liczba adresatów na wiadomość (łącznie w polach Do, DW, UDW) 2000 (500 zewnętrznych)
Liczba unikalnych adresatów na dzień Każdy unikalny adres jest liczony raz

3000 (2000 zewnętrznych, 500 zewnętrznych na kontach próbnych)

↑ powrót do początku

Zabezpieczenia poczty e-mail i zgodność

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Filtrowanie niechcianej poczty i blokowanie wirusów
Wyłączone reklamy w Gmailu
Własne reguły związane z treścią i filtrowaniem
Zasady przechowywania e-maili i wiadomości czatu
Dozwolone adresy IP
Listy zablokowanych zarządzane przez użytkowników
Wymuszane stopki na temat zgodności z zasadami
Możliwość wyłączenia dostępu IMAP/POP
Vault do archiwizacji i pozyskiwania danych elektronicznych z e-maili i czatów    

↑ powrót do początku

Zaawansowane opcje dostarczania poczty e-mail

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Adres typu catch-all
Opcje routingu poczty e-mail dotyczące podziału dostarczania i podwójnego dostarczania
Brama poczty przychodzącej
Brama poczty wychodzącej (dla całej domeny)
Serwer przekazujący ruch wychodzący (dla alternatywnych adresów nadawcy)
Odbieranie poczty z wielu adresów POP

↑ powrót do początku

Dyski i edytory Dokumentów online

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Dyski współdzielone dla zespołów  
Zaawansowane funkcje kontroli Dysku i raportów (dziennik kontrolny Dysku)  
Zaawansowane uprawnienia udostępniania plików na Dysku  
Zarządzanie zatwierdzeniami dokumentów  
Zarządzanie metadanymi na Dysku (niestandardowe etykiety i pola)  
Włączanie i wyłączanie tworzenia plików w Dokumentach  

↑ powrót do początku

Google Meet

Zamiast tego porównaj: wersje Enterprise | wersje dla Szkół i Uczelni

  Business Starter Business Standard Business Plus
Maksymalna liczba uczestników spotkania 100 150 250
Bezpieczne spotkania
Prezentacje i udostępnianie ekranu
Uczestnicy zewnętrzni
Dołączanie do spotkania przez telefon (numery w USA i międzynarodowe)
Aplikacje Meet na Androida i iOS
Nagrywanie spotkań i zapisywanie ich na Dysku  
Ankiety  
Pytania i odpowiedzi  

↑ powrót do początku

Kalendarz

Porównaj inne wersje: Enterprise | Education

  Business Starter Business Standard Business Plus
Kalendarze grupowe
Rezerwowanie zasobów (pokoje, budynki, sprzęt)
Dodawanie rozmów wideo do wydarzeń
Synchronizowanie kalendarzy Exchange i Google
Ustawianie domyślnego czasu trwania wydarzeń

↑ powrót do początku

Powiązane artykułyGoogle, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem