G Suite Business

G Suite Business to wzbogacony pakiet biurowych usług Google. Zapewnia on wszystkie funkcje dostępne w G Suite Basic, a także dodatkowe funkcje wymienione poniżej.

Cena standardowa: 12 USD za użytkownika miesięcznie (lub równowartość w obsługiwanej walucie lokalnej). Czasami Google oferuje rabaty w poszczególnych krajach. Zobacz, jakie stawki obowiązują w przypadku innych walut.

Nieograniczone miejsce na dane

Dzięki G Suite Business każdy użytkownik w organizacji może przechowywać nieograniczoną liczbę wiadomości w Gmailu, fotografii w Zdjęciach Google i plików na Dysku. Jeśli w organizacji jest maksymalnie czterech użytkowników, każdy z nich otrzymuje 1 TB miejsca.

Wyszukiwanie w całej firmie

Użytkownicy mogą też korzystać z Google Cloud Search do:

  • wyszukiwania danych firmy w Gmailu, Dokumentach, Kalendarzu i innych usługach G Suite;
  • otrzymywania przydatnych informacji i sugestii za pomocą kart Asystenta.

Dowiedz się więcej o Google Cloud Search 

Dyski współdzielone

Pliki zapisane na dysku współdzielonym należą do zespołu, a nie do poszczególnych użytkowników. Jeśli ktoś opuści zespół, jego pliki pozostaną na swoim miejscu. Zespół będzie więc mógł nadal korzystać z tych informacji i kontynuować pracę. Więcej informacji

Opcje dostępne dla administratora

Archiwizowanie w Vault

Używanie usługi Vault do zachowywania, wyszukiwania i eksportowania danych organizacji na potrzeby eDiscovery i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji

Raporty zaawansowane

  • Zaawansowane funkcje raportowania i inspekcji na Dysku, niestandardowe alerty i interfejsy API. Więcej informacji
  • Inspekcje i alerty dotyczące urządzeń mobilnych – na przykład informacje, czy urządzenie zostało przejęte. Więcej informacji

Alerty o aktywności na Dysku

Korzystanie z niestandardowych alertów o aktywności na Dysku, na przykład informujących o udostępnieniu dokumentów poza domenę. Więcej informacji

Klucze bezpieczeństwa

Wdrażanie i monitorowanie kluczy bezpieczeństwa, a także możliwość kupowania ich w obniżonej cenie. Więcej informacji

Dodatkowe opcje kontroli zasad

Ograniczanie uprawnień poszczególnych użytkowników związanych z większą liczbą czynności na podstawie jednostek organizacyjnych.

  • Synchronizowanie plików na Dysku z komputerem. Więcej informacji
  • Udostępnianie plików z Dysku i Edytorów dokumentów poza organizację – dowolnym osobom lub tylko użytkownikom z domen umieszczonych na białej liście. Więcej informacji
  • Korzystanie z Edytorów dokumentów offline. Więcej informacji
  • Otwieranie plików w aplikacjach internetowych innych firm z Chrome Web Store. Więcej informacji
  • Używanie dodatków do Dokumentów opracowanych przez innych deweloperów. Więcej informacji

Zanim przejdziesz na wyższą wersję

Masz już Vault? Jeśli tak, zabezpiecz się przed przypadkową utratą danych. Zanim przejdziesz na wyższą wersję, wykonaj te czynności.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?