Notifikation

I Hjælp kan du finde indhold om både Merchant Center Next og den klassiske version af Merchant Center. Se efter logoet øverst i hver artikel for at sikre, at artiklen omhandler den version af Merchant Center, du bruger. 

Ekskluderet destination [excluded_destination]

Et tilpasset ikon til den klassiske version af Merchant Center og Merchant Center Next.

Brug attributten udelukket destination [excluded_destination] til at forhindre, at dit produkt vises på udvalgte steder.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Hvornår de kan bruges

Optional Valgfrit for hvert produkt

Hvis du vil forhindre, at dit produkt vises bestemte steder, skal du bruge attributten udelukket destination [excluded_destination].

Understøttede værdier:

 • Shopping-annoncer [Shopping_ads]: Undgå, at dine produkttilbud vises i Shopping-annoncer. Produkterne vil ikke blive vist i vælgeren for produktgrupper og fortegnelsesgrupper i Google Ads. Få flere oplysninger om Shopping-annoncer
 • Displayannoncer [Display_ads]: Undgå, at dine produkttilbud vises i annoncer for dynamisk remarketing. Bemærk, at ekskludering af displayannoncer ikke forhindrer dynamiske remarketingannoncer i at blive vist i Smart Shopping-kampagner og kampagner af typen "Performance Max" med et tilknyttet Merchant Center-feed.
 • Annoncer for lokalt butikslager [Local_inventory_ads]: Undgå, at dine produkttilbud vises i annoncer for lokalt butikslager.
 • Gratis fortegnelser [Free_listings]: Undgå, at dine produkter vises i gratis fortegnelser på Google.
 • Gratis lokale fortegnelser [Free_local_listings]: Undgå, at dine produkter vises i gratis lokale produktfortegnelser på Google.
 • Cloud-detailhandel [cloud_retail]: Forhindrer dine produktoplysninger i at blive sendt til dit Cloud-detailprojekt, hvis du har et aktivt link.
 • Lokal Cloud-detailhandel [local_cloud_retail]: Forhindrer, at dine produktoplysninger overføres til dit Cloud-detailprojekt, hvis du har et aktivt link.
  • Destinationerne for Cloud-detailhandel [cloud_retail] og lokal Cloud-detailhandel [local_cloud_retail] er også tilgængelige via Cloud Retail API. Disse understøttede værdier er endnu ikke tilgængelige til Merchant Center Next eller Content API.
Bemærk! Du skal tilvælge programmet Dynamisk remarketing i Google Merchant Center, for at attributten ekskluderet destination [excluded_destination] fungerer efter hensigten med dine displayannoncer.
Bemærk! Nogle af navnene på produktdestinationer er blevet opdateret. Du har muligvis tidligere indsendt følgende værdier som destinationer for dine produkter: Shopping Actions, Surfaces across Google, Local surfaces across Google. Disse værdier vil stadig blive accepteret, men vi anbefaler, at du opdaterer dine produkter, så de indeholder de nye værdier for disse destinationer: Free_listings, Free_local_listings.

Format

Følg disse retningslinjer for formatering for at sikre, at Google forstår de data, du indsender.

Få flere oplysninger om, hvornår og hvordan du indsender dine produktdata på engelsk

Understøttede værdier Shopping_ads, Display_ads, Local_inventory_ads, Free_listings, Free_local_listings, Cloud_retail, Local_cloud_retail
Gentaget felt Ja
Filformat Eksempel på værdi
Tekstfeeds Display_ads
XML-feeds <g:excluded_destination>Display_ads</g:excluded_destination>

Gentagne felter

Tekst

Hvis du vil indsende flere destinationer, der skal ekskluderes, skal du indsende attributten en gang for hver destination (anbefalet). Eksempel:

Produktdata for en ortopædisk hundeseng
Attribut Værdi
Titel [title] XXL Ortopædisk hundeseng
Ekskluderet destination [excluded_destination] Display_ads
Ekskluderet destination [excluded_destination] Shopping_ads

Du kan også adskille hver destination med et komma ( , ):

Attribut

Værdi

Ekskluderet destination [excluded_destination]

Display_ads,Shopping_ads

XML

Hvis du vil indsende flere destinationer, der skal ekskluderes fra et XML-feed, skal du medtage en separat attribut for hver udelukket destination:

<g:excluded_destination>Display_ads</g:excluded_destination>

<g:excluded_destination>Shopping_ads</g:excluded_destination>

Hvis du vil formatere dine data til Content API, kan du få flere oplysninger ved at gå til ressourcen Content API for Shopping.

Bemærk! Content API kontrollerer, om destinationen er synlig for en sælger, når attributten udelukket destination [excluded_destination] anvendes. Tilmeld dig programmet for at gøre destinationen synlig.
Bemærk! For at sikre, at denne attribut til produktdata læses korrekt af vores system, skal du huske at indsende filen med dit datafeed i et format, som vi understøtter.

Bedste praksis

Her får du nogle optimale løsninger, der kan hjælpe dig med at optimere dine produktdatas effektivitet, når de grundlæggende krav er opfyldt.

 • Hvis du angiver modstridende oplysninger for attributterne udelukket destination [excluded_destination] og inkluderede destinationer [included_destination], vil værdien for den udelukkede destination altid have forrang over værdien for den inkluderede destination.
 • Når du vil forhindre, at der vises annoncer eller gratis fortegnelser for dit produkt: Hvis produktet er til salg, men du vil stoppe med at vise annoncer eller gratis fortegnelser for produktet, skal du bruge attributten udelukket destination [excluded_destination]. På den måde kan du administrere, hvor dine produkter vises. Du kan specifikt stoppe med at vise produkter på en bestemt destination, f.eks. gratis produktfortegnelser, eller du kan stoppe visningen af dem på alle destinationer.
 • Når du vil sætte dit produkt på pause, så det ikke vises i annoncer: Brug attributten pause [pause]. Med denne attribut kan du stoppe med at vise et produkt i Shopping-annoncer, displayannoncer og annoncer for lokalt butikslager i op til 14 dage, og du har mulighed for hurtigt at genaktivere produktet. Få flere oplysninger om attributten 'pause' [pause]. Du kan også stoppe med at vise produkter i annoncer ved at ændre indstillingerne for dine Google Ads-kampagner.
 • Når du planlægger et driftsstop mhp. vedligeholdelse af websitet eller er på ferie: Hvis du bruger attributten udelukket destination [excluded_destination], stopper annoncer og gratis fortegnelser for dine produkter med at blive vist, indtil dit website er klar til at modtage trafik igen. Ved at bruge denne optimale løsning forhindrer du unødvendige afvisninger på din konto, og dermed kan dine annoncer og gratis fortegnelser blive vist igen hurtigere, end hvis de var blevet afvist.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu